Hướng dẫn dành cho người tham gia

Speeches Shim

Chương Trình Đào Tạo Cấp Tốc về Bình Đẳng Giới trong Môi Trường Làm Việc

Hướng dẫn dành cho người tham gia này bao gồm tất cả các bài tập, công cụ và hướng dẫn cần thiết để hoàn thành chương trình trực tuyến hoặc trực tiếp một cách thành công. Khi sử dụng sổ tay này, những người tham gia sẽ có thể quản lý hiệu quả việc học của mình trong bốn giai đoạn của Chương Trình Đào Tạo Cấp Tốc.

Chào mừng quý vị đã đến với Chương Trình Đào Tạo Cấp Tốc về Bình Đẳng Giới trong Môi Trường Làm Việc! Chương trình thúc đẩy các ngành công nghiệp rất hân hạnh được giới thiệu một chương trình mà các nhà quản lý, lãnh đạo và tổ chức trong các ngành nam giới nắm quyền có thể sử dụng để thúc đẩy bình đẳng giới trong môi trường làm việc.

Việc mở rộng sự tham gia của phụ nữ vào các ngành do nam giới nắm quyền về truyền thống sẽ đem đến các kết quả kinh tế hữu hình và cải thiện hiệu suất cho các tổ chức đó. Điều này sẽ mang lại lợi ích cho tất cả mọi người. Phụ nữ đại diện cho một nửa tiềm năng việc làm của thế giới, và việc phát triển tài năng của họ sẽ làm tăng lợi thế cạnh tranh của tổ chức. Nghiên cứu cho thấy bình đẳng giới sẽ đem đến những lợi ích trong tương lai, và một nghiên cứu của McKinsey năm 2018 trên 1.000 công ty trên 12 quốc gia cũng cho thấy rằng các công ty đa dạng giới có lợi nhuận cao hơn mức trung bình trong cùng ngành của họ. Khai thác một cách có hiệu quả những đóng góp và kinh nghiệm độc đáo của phụ nữ có thể giúp củng cố các tổ chức trong các ngành do nam giới nắm quyền và tăng thêm hàng nghìn tỷ vào tổng sản phẩm quốc nội toàn cầu. Có thể nói, các tổ chức mạnh mẽ sẽ thúc đẩy những nền kinh tế mạnh mẽ.

Mỗi chúng ta đều sẽ có vai trò quan trọng trong việc hiện thực hóa mục tiêu bình đẳng giới, và chúng tôi rất mong muốn sẽ được cộng tác với các quý vị để thúc đẩy công việc quan trọng này trên toàn thế giới. Việc thay đổi văn hóa, chính sách và thực hành tại nơi làm việc nhằm cải thiện bình đẳng giới là nỗ lực có chủ đích và bền vững cho cả nữ giới và nam giới trong các tổ chức. Khi chúng ta cùng nhau hướng tới mục tiêu chung này, tất cả mọi người đều sẽ phát triển. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chúng tôi trong cuộc hành trình này, và chúng tôi mong muốn sẽ được chứng kiến sự thay đổi to lớn mà quý vị sẽ mang lại cho thế giới này.

Nội dung

 • LỜI CHÀO MỪNG
 • GIỚI THIỆU
 • SỔ TAY NGƯỜI THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CẤP TỐC
 • PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN BẰNG CHƯƠNG TRÌNH CẤP TỐC
 • THIẾT KẾ VÀ PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH CÓ NHẬN THỨC VỀ GIỚI
 • HOÀN THÀNH CÁC ĐÁNH GIÁ VÀ VIỆC HỌC TẬP TRƯỚC CHƯƠNG TRÌNH
 • THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CẤP TỐC TRỰC TUYẾN HOẶC TRỰC TIẾP
 • CÁC ĐÁNH GIÁ SAU CHƯƠNG TRÌNH VÀ HUẤN LUYỆN
 • HỌC PHẦN GIỚI THIỆU
 • HỌC PHẦN 1: BÌNH ĐẲNG GIỚI: TẦM NHÌN
 • HỌC PHẦN 2: BÌNH ĐẲNG GIỚI: NHỮNG TRỞ NGẠI CHUNG
 • HỌC PHẦN 3: BÌNH ĐẲNG GIỚI VÀ VAI TRÒ CỦA LÃNH ĐẠO NAM
 • HỌC PHẦN 4: BÌNH ĐẲNG GIỚI: LỢI ÍCH
 • HỌC PHẦN 5: CHIẾN LƯỢC BÌNH ĐẲNG GIỚI VÀ QUẢN LÝ THAY ĐỔI
 • HỌC PHẦN 6: BÌNH ĐẲNG GIỚI, VĂN HÓA TỔ CHỨC VÀ TRUYỀN THÔNG DOANH NGHIỆP
 • HỌC PHẦN 7: BÌNH ĐẲNG GIỚI VÀ VAI TRÒ CỦA LÃNH ĐẠO NAM
 • HỌC PHẦN 8: BÌNH ĐẲNG GIỚI TRONG MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC
 • HỌC PHẦN 9: TRAO QUYỀN CHO BẢN THÂN VÀ LÀM CHỦ SỰ THAY ĐỔI
 • HỌC PHẦN 10: BÌNH ĐẲNG GIỚI TRONG CÁC ĐỘI NGŨ QUẢN LÝ VÀ LÃNH ĐẠO
 • HỌC PHẦN 11: XÂY DỰNG KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG VỀ GIỚI CỦA QUÝ VỊ VÀ KẾ HOẠCH ĐỂ THÀNH CÔNG
 • HỌC PHẦN 12: TÓM TẮT
 • PHỤ LỤC

ENGENDERING INDUSTRIES PROGRAM – The Workforce Gender Equality Accelerated Program is a leadership program that develops the skills and tools needed to increase gender equality, diversity, and inclusion in the workplace.

Three GridCo technicians pose in front of an electric power station
GridCo Technicians
Ryan Kilpatrick / USAID

Launched in 2015, USAID’s Engendering Industries program supports organizations in developing countries to increase economic opportunities for women and improve gender equality in the workplace. Expanding women’s participation in male-dominated sectors leads to tangible economic empowerment outcomes for women, such as formal employment opportunities and higher income. Increased gender equality also improves an organization’s business performance, helping companies meet their bottom-line by enhancing employee satisfaction, reducing turnover, and driving productivity. Well-functioning organizations are also vital in supporting stronger and more resilient economies. Through a customized best practices framework, demand-driven coaching, and a Gender Equity Executive Leadership Program, Engendering Industries builds the capacity of leaders to implement gender equality interventions that increase the professional participation of women and improve business performance.

Date 
Tuesday, August 31, 2021 - 8:00pm

Last updated: May 27, 2022