Fact Sheets

USAID is supporting Vietnam’s efforts to modernize its higher education system. By partnering with the Government of Vietnam as well as the private sector to help some of the country’s leading universities reform their curriculum and teaching practices, these institutions will serve as models for a 21st century system of higher education. The goal is to produce trained, job-ready graduates that have the skills necessary to compete in an increasingly global market.

USAID bắt đầu hỗ trợ các chương trình phòng, chống HIV/AIDS tại Việt Nam từ giữa thập niên 90. Tháng 6/2004, ngân sách phòng, chống HIV/AIDS cho Việt Nam tăng lên trong khuôn khổ Kế hoạch Cứu trợ Khẩn cấp của Tổng thống Hoa Kỳ về phòng chống HIV/AIDS (PEPFAR). USAID phối hợp cùng và thông qua Chính phủ Việt Nam ở cấp trung ương, cấp tỉnh và huyện để hỗ trợ các mục tiêu được xác định trong Chiến lược Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS. Cùng với các tổ chức xã hội dân sự và tổ chức phi chính phủ, USAID giúp kiểm soát đại dịch thông qua các hoạt động dự phòng, chăm sóc và điều trị, đồng thời vận động chính sách nhằm nâng cao tính bền vững, tăng khả năng tiếp cận và chất lượng của các dịch vụ và củng cố toàn diện hệ thống y tế.

The United States Agency for International Development (USAID) began supporting HIV/AIDS programs in Vietnam in the mid-1990s. In June 2004, HIV/AIDS funding to Vietnam was increased under the U.S. President’s Emergency Plan for AIDS Relief (PEPFAR). USAID works in collaboration with and through the Government of Vietnam at the national, provincial and district levels in support of goals identified in the National HIV/AIDS Strategy. Together with civil society and non-governmental organizations, USAID helps to achieve epidemic control by delivering prevention, care and treatment services, and advocating for policies that will improve sustainability, improve access to quality of HIV/AIDS services, and strengthen the overall health system.

On September 22, Prime Minister (PM) of The Bahamas Hubert Minnis announced the creation of the Ministry of Disaster Preparedness, Management, and Reconstruction. The new government agency will oversee early recovery efforts on The Bahamas’ Abaco and Grand Bahama islands, which sustained extensive damage due to Hurricane Dorian.

Các chương trình hỗ trợ các nhóm dễ bị tổn thương của USAID tập trung vào các dịch vụ cho người khuyết tật, các nhóm có nguy cơ nhiễm HIV cao, người đồng tính, song tính và chuyển giới (LGBT), người Việt Nam bị ảnh hưởng bởi thiên tai, người dân tộc thiểu số và những người nghèo cùng cực.

USAID’s programs to assist vulnerable groups focus on services for persons with disabilities; key populations at high risk of HIV infection; lesbian, gay, bisexual and transgender (LGBT) communities; Vietnamese people affected by disasters; minorities; and the extremely poor.

Do hầu hết các mối đe dọa bệnh truyền nhiễm mới nổi đều phát sinh trong mối quan hệ giữa con người và động vật, USAID hợp tác với các phòng xét nghiệm thú y và y tế công cộng nhằm nâng cao kỹ năng chuyên môn và năng lực chẩn đoán, cải thiện chất lượng an ninh và an toàn sinh học trong phòng xét nghiệm và tăng cường công tác đảm bảo chất lượng.

Since most emerging infectious disease threats arise at the interface of animals and humans, USAID works in both public health and animal laboratories to increase technical skills and diagnostic capacities, improve laboratory biosafety and biosecurity, and strengthen quality assurance. Contributions to expand the range of testing available, help detect novel viruses in wildlife, sample in high-risk settings such as live bird markets and wildlife farms, and harmonize procedures across animal and public health laboratories are just some of the actions that will help Vietnam prevent, detect and respond more effectively to pandemic threats.

Mặc dù đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam đã đạt các mức kỷ lục nhưng những lợi ích lan toả mà đầu tư trực tiếp nước ngoài mang lại cho nền kinh tế của Việt Nam vẫn chưa phát huy hết tiềm năng do số lượng các doanh nghiệp nhỏ và vừa của Việt Nam (DNNVV) tham gia vào chuỗi cung ứng vẫn còn hạn chế. Mục tiêu của Dự án Thúc đẩy cải cách và nâng cao năng lực kết nối của doanh nghiệp nhỏ và vừa do USAID tài trợ (LinkSME) là thu hẹp khoảng trống này thông qua tăng cường năng lực cho các tổ chức trung gian tại Việt Nam, như các hiệp hội doanh nghiệp, trung tâm hỗ trợ xuất khẩu, và các đơn vị xúc tiến doanh nghiệp nhỏ và vừa, để thúc đẩy mối quan hệ cung-cầu giữa DNNVV với các doanh nghiệp đầu chuỗi tại Việt Nam đồng thời nâng cao khả năng tham gia chuỗi cung ứng sản xuất của DNNVV.

While foreign direct investment in Vietnam has reached historic levels, the spillover benefits to Vietnam’s domestic economy have been dampened by the limited supply chain linkages of Vietnamese small and medium enterprises (SMEs). USAID Linkages for Small and Medium Enterprises (LinkSME) aims to address this gap by strengthening the capabilities of the intermediary organizations in Vietnam, such as business associations, export development centers, and SME promotion agencies, in order to facilitate the supplier-buyer relationships between Vietnamese SMEs and lead firms located in Vietnam and expand Vietnamese SMEs’ capacity to participate in manufacturing supply chains.

Pages

Last updated: November 19, 2019

Share This Page