Flag of Vietnam

Vietnam

Ngôn ngữ: English | Vietnamese
 • Các khoản vay từ ngân hàng thôn và tập huấn kinh danh nhỏ giúp cải thiện sinh kế tốt hơn

  Đọc thêm
 • Hồ Sơ Quốc Gia Việt Nam

  Đọc thêm
 • Hoa Kỳ mở rộng hỗ trợ dành cho Người khuyết tật Việt Nam thông qua 6 dự án mới

  Đọc thêm
 • Nỗ lực tiếp cận của cán bộ cộng đồng giúp tăng số người xét nghiệp HIV

  Đọc thêm
 • Canh tác lúa thích ứng với khí hậu giúp tăng sản lượng và lợi nhuận

  Đọc thêm
Nguyễn Minh Hào với ván trượt mới giúp anh di chuyển quanh nhà mà không phải bò như trước.
Người khuyết tật di chuyển dễ dàng hơn nhờ hỗ trợ phục hồi chức năng
Bà Nguyễn Thị Nhung tại căn nhà của mình ở Long An.
Phụ nữ Việt Nam thực hiện được quyền về đất đai
Chị Lê Thị Mỹ Dung đi thăm thửa ruộng của mình.
Canh tác lúa thông minh với biến đổi khí hậu giúp tăng năng suất và lợi nhuận tại Việt Nam

About Vietnam

Trong những thập kỷ vừa qua, Việt Nam trải qua thời kỳ chuyển đổi kinh tế và đã vươn lên trở thành một nước có thu nhập trung bình thấp. Tuy nhiên, những tiến bộ bền vững đang bị đe dọa bởi quản trị nhà nước và môi trường kinh doanh yếu kém, tính minh bạch còn hạn chế và các vấn đề y tế và môi trường. USAID hỗ trợ thúc đẩy quá trình chuyển đổi của Việt Nam trở thành một đối tác có trách nhiệm và có sự tham gia của nhiều thành phần đồng thời giải quyết những di sản của xung đột trong quá khứ giữa hai nước.      

Các chương trình của USAID hỗ trợ quá trình phát triển không ngừng của Việt Nam bằng cách tập trung các nguồn lực vào những nơi cần nhất về các lĩnh vực tăng trưởng kinh tế, giáo dục đại học, an ninh y tế, các dịch vụ xã hội cho các nhóm dễ bị tổn thương và môi trường.

Last updated: October 20, 2016

Share This Page