Ngôn ngữ

Việt Nam

Flag of Vietnam

Về Việt Nam

Mặc dù Việt Nam có sự chuyển đổi ngoạn mục về kinh tế và trở thành nước có thu nhập trung bình thấp nhưng vẫn còn nhiều thách thức phát triển đe dọa sự tăng trưởng kinh tế liên tục của Việt Nam và cản trở Việt Nam hội nhập vào nền kinh tế toàn cầu. Hoa Kỳ hỗ trợ một Việt Nam vững mạnh, thịnh vượng và độc lập, có đóng góp cho an ninh toàn cầu; tham gia vào quan hệ thương mại cùng có lợi; và tôn trọng quyền con người và pháp quyền.

Latest Updates

Thông cáo báo chí

Video

Stories

Thông tin liên hệ

Stay Connected

Stay Connected

Follow USAID in Vietnam

Share This Page