Flag of Vietnam

Vietnam

Ngôn ngữ: English | Vietnamese

About Vietnam

Việt Nam đã trải qua thời kỳ tăng trưởng kinh tế ngoạn mục và vươn lên trở thành một nước có thu nhập trung bình thấp. Tuy nhiên, nhiều thách thức đang cản trở quá trình hội nhập toàn cầu và tăng trưởng bao hàm của Việt Nam. Hỗ trợ phát triển của USAID giúp thúc đẩy sự phát triển của một nước Việt Nam hùng mạnh, thịnh vượng và và độc lập có đóng góp cho an ninh toàn cầu; tham gia vào thương mại tự do, công bằng và có đi có lại; và tôn trọng quyền con người và pháp quyền.

Các chương trình của USAID hỗ trợ sự phát triển không ngừng của Việt Nam bằng cách tập trung các nguồn lực vào những nơi cần nhất trong các lĩnh vực tăng trưởng kinh tế và quản trị nhà nước, xã hội dân sự, giáo dục đại học, an ninh y tế, dịch vụ xã hội cho các nhóm dễ bị tổn thương và môi trường.

Contact Information

Mission Contact

USAID Vietnam
15/F, Tung Shing Building, 2 Ngo Quyen
Hanoi
Vietnam
Phone 
+84 (24) 3935-1260
Fax 
+84 (24) 3935-1265

USAID Contact

Daniel Roarty, Desk Officer
U.S. Agency for International Development
1300 Pennsylvania Avenue, NW
Washington
, DC 
20523
USA
Phone 
(202) 712-1933

Last updated: March 24, 2020

Share This Page