Flag of Vietnam

Vietnam

Ngôn ngữ: English | Vietnamese
 • USAID Việt Nam mong muốn hợp tác với khối tư nhân để đạt được các lợi ích chung

  Đọc thêm
 • Hoa Kỳ mở rộng hỗ trợ dành cho Người khuyết tật Việt Nam thông qua 6 dự án mới

  Đọc thêm
 • Nỗ lực tiếp cận của cán bộ cộng đồng giúp tăng số người xét nghiệp HIV

  Đọc thêm
 • Canh tác lúa thích ứng với khí hậu giúp tăng sản lượng và lợi nhuận

  Đọc thêm
 • Các khoản vay từ ngân hàng thôn và tập huấn kinh danh nhỏ giúp cải thiện sinh kế tốt hơn

  Đọc thêm
Bà Nguyễn Thị Cúc, Chủ tịch Hội Tư vấn Thuế Việt Nam, trả lời truyền thông tại Hội nghị Thực hiện Nghị quyết 19 /2017 về cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.
Doanh nghiệp và người lao động Việt Nam được hưởng lợi từ cải cách thuế
Chị Phạm Ngọc Yến sửa quần áo trong cửa hàng của mình.
Điện thoại thông minh kết nối nữ thợ may với khách hàng và giúp tăng thu nhập
Bà Đào Tú Hoa trả lời phỏng vấn trên truyền hình trong phiên họp Quốc hội đầu tiên.
Đại biểu quốc hội Việt Nam nâng cao kỹ năng để thực hiện tốt hơn vai trò đại diện nhân dân

About Vietnam

Việt Nam đã trải qua thời kỳ tăng trưởng kinh tế ngoạn mục và vươn lên trở thành một nước có thu nhập trung bình thấp. Tuy nhiên, nhiều thách thức đang cản trở quá trình hội nhập toàn cầu và tăng trưởng bao hàm của Việt Nam. Hỗ trợ phát triển của USAID giúp thúc đẩy sự phát triển của một nước Việt Nam hùng mạnh, thịnh vượng và và độc lập có đóng góp cho an ninh toàn cầu; tham gia vào thương mại tự do, công bằng và có đi có lại; và tôn trọng quyền con người và pháp quyền.

Các chương trình của USAID hỗ trợ sự phát triển không ngừng của Việt Nam bằng cách tập trung các nguồn lực vào những nơi cần nhất trong các lĩnh vực tăng trưởng kinh tế và quản trị nhà nước, xã hội dân sự, giáo dục đại học, an ninh y tế, dịch vụ xã hội cho các nhóm dễ bị tổn thương và môi trường.

Last updated: July 16, 2019

Share This Page