Flag of Vietnam

Vietnam

Ngôn ngữ: English | Vietnamese
USAID Mission Director Yastishock's Remarks on International Day of Persons with Disabilities
Phát biểu của Giám đốc USAID Việt Nam Yastishock nhân Ngày Quốc tế Người khuyết tật
The Chocolate Makers:  From Bean to Bar in Vietnam
USAID giúp nông dân Việt Nam tăng thu nhập từ trồng ca cao
Thông điệp ngày Trái đất của Quyền Giám đốc USAID Việt Nam Bradley Bessire
Thông điệp Ngày Trái đất từ Quyền Giám đốc USAID Việt Nam Bradley Bessire

Country contact shim

Speeches Shim

About Vietnam

Mặc dù Việt Nam có sự chuyển đổi ngoạn mục về kinh tế và trở thành nước có thu nhập trung bình thấp nhưng vẫn còn nhiều thách thức phát triển đe dọa sự tăng trưởng kinh tế liên tục của Việt Nam và cản trở Việt Nam hội nhập vào nền kinh tế toàn cầu. Hoa Kỳ hỗ trợ một Việt Nam vững mạnh, thịnh vượng và độc lập, có đóng góp cho an ninh toàn cầu; tham gia vào quan hệ thương mại cùng có lợi; và tôn trọng quyền con người và pháp quyền.

Thông tin liên hệ

Thông tin liên hệ tại Việt Nam

USAID/Vietnam
15/F, Tung Shing Building, 2 Ngo Quyen
Hanoi
Vietnam
Điện thoại 
+84 (24) 3935-1260
Fax 
+84 (24) 3935-1265

Thông tin liên hệ tại Washington

Daniel Roarty, Desk Officer
U.S. Agency for International Development
1300 Pennsylvania Avenue, NW
Washington
, DC 
20523
USA
Điện thoại 
(202) 712-1933

Last updated: November 22, 2022

Share This Page