Flag of Vietnam

Giáo dục đại học

Ngôn ngữ: English | Vietnamese

Speeches Shim

USAID hỗ trợ không gian sáng chế tại Đại học Cần Thơ
Sinh viên sử dụng các trang thiết bị tại không gian sáng chế của Đại học Cần Thơ do USAID hỗ trợ.

USAID đang hỗ trợ các nỗ lực hiện đại hóa hệ thống giáo dục đại học của Việt Nam. Thông qua hợp tác với đại học của Hoa Kỳ và khu vực tư nhân, USAID hỗ trợ một số trường đại học của Việt Nam cải thiện chất lượng giáo dục và tăng cường năng lực quản trị cơ sở để đảm nhiệm vai trò là các hình mẫu cho một hệ thống giáo dục đại học hiện đại và góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội tại Việt Nam. Với các cơ hội rộng mở hơn nhờ Luật giáo dục đại học sửa đổi 2019, USAID đang hỗ trợ các đại học công và tư ở Việt Nam nâng cao năng lực quản trị cơ sở và cải thiện tính bền vững, đổi mới chương trình giáo dục và hoạt động giảng dạy, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và ứng dụng công nghệ cũng như tăng cường quan hệ đối tác và kết nối với khối doanh nghiệp. Hợp tác cùng chính phủ Việt Nam, USAID sẽ hỗ trợ thúc đẩy các cải cách giáo dục đại học mang tính thể chế và có hệ thống giúp đem lại lợi ích cho hơn 150.000 sinh viên nhờ trang bị tốt hơn cho các em những kỹ năng cần thiết để đáp ứng các yêu cầu của một thị trường toàn cầu đầy cạnh tranh. Đầu tư của USAID trong lĩnh vực giáo dục đại học nhấn mạnh cam kết của Hoa Kỳ đối với tương lai của Việt Nam và tính chất bền chặt của quan hệ đối tác Việt Nam - Hoa Kỳ.

CÁC DỰ ÁN

  • Dự án Thúc đẩy Hợp tác Trường đại học-Doanh nghiệp thông qua Đổi mới và Công nghệ (BUILD IT): đẩy mạnh quan hệ đối tác đa dạng giữa chính phủ, doanh nghiệp và các trường đại học để kết nối chương trình giảng dạy về công nghệ và kỹ thuật và đào tạo đội ngũ sinh viên ra trường có khả năng dẫn dắt tăng trưởng bao trùm và dựa vào công nghệ. Ba lĩnh vực trọng tâm của dự án là: kỹ năng lãnh đạo và chiến lược hướng tới tự chủ đại học; chất lượng các chương trình học thuật và đạt kiểm định giáo dục; triển khai các chương trình giảng dạy ứng dụng theo dự án. [2015-2023; 8,7 triệu đô la]
  • Dự án Liên minh Nâng cao tiếp cận, Cải thiện giáo trình và Phương pháp giảng dạy trong Đào tạo y khoa và Phòng chống các bệnh dịch mới nổi (IMPACT MED): giúp hiện đại hóa giáo trình và phương pháp giảng dạy trong đào tạo y khoa tại Việt Nam nhằm đào tạo sinh viên ra trường có đủ kiến thức và kỹ năng để giải quyết những thách thức y tế của đất nước và hiện đại hóa lĩnh vực y tế. Dự án xây dựng quan hệ hợp tác giữa Bộ Y tế, các trường y, dược của Việt Nam, Bệnh viện Nhi Trung Ương, Hội Kiểm soát nhiễm khuẩn thành phố Hồ Chí Minh và các công ty công nghệ y tế quốc tế hàng đầu nhằm tập huấn về phương pháp giảng dạy hiện đại, sử dụng công nghệ và lồng ghép các nội dung lâm sàng, phát triển năng lực lãnh đạo về đối mới liên tục, cải thiện khả năng tiếp cận và chất lượng đầu ra cho những sinh viên gặp khó khăn về kinh tế và xã hội, đồng thời lồng ghép giáo dục liên bộ môn vào các trường y khoa của Việt Nam. [2016-2022; 8,7 triệu đô la]
  • Đại học Fulbright Việt Nam (FUV): là một mô hình tạo động lực cho cải cách giáo dục đại học tại Việt Nam. Đây là trường đại học độc lập, phi lợi nhuận đầu tiên tại Việt Nam. USAID hỗ trợ FUV thúc đẩy quá trình kiểm định quốc tế; phát triển một chương trình đào tạo quản trị thực hành và các chương trình khác; và phát triển hợp tác chia sẻ giá trị với các đối tác trong lĩnh vực công nghệ, sản xuất và dịch vụ tại Việt Nam. [2020-2024; 21,1 triệu đô la]
  • Dự án Hợp tác Đổi mới Giáo dục đại học (PHER): dự án tập trung vào 4 trụ cột chính: Chương trình đổi mới quản trị, Chương trình nâng cao chất lượng dạy và học, Chương trình nâng cao năng lực nghiên cứu và Chương trình tăng cường kết nối Đại học-Doanh nghiệp và hỗ trợ ba đại học lớn nhất của Việt Nam là Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh và Đại học Đà Nẵng, trong đó hoạt động cải cách và vận động chính sách về giáo dục đại học, chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ và trao quyền giới sẽ là những chiến lược xuyên suốt và quan trọng để đảm bảo thành công và bền vững lâu dài. [2021-2026; 14,2 triệu đô la]

Xem danh sách dự án

Câu chuyện thành công

Thư viện ảnh

Last updated: July 06, 2022

Share This Page