Flag of Vietnam

Lịch sử

Ngôn ngữ: English | Vietnamese
USAID hỗ trợ người khuyết tật tại Đà Nẵng.
USAID hỗ trợ người khuyết tật tại Đà Nẵng.
Richard Nyberg/USAID

Việt Nam và Hoa Kỳ bắt đầu hợp tác từ năm 1989 khi USAID triển khai các chương trình hỗ trợ người khuyết tật Việt Nam thông qua Quỹ Nạn nhân Chiến tranh Patrick Leahy và Quỹ Trẻ Vô gia cư và Trẻ mồ côi (DCOF). Người khuyết tật tại nhiều nơi của Việt Nam được nhận các dịch vụ phục hồi chức năng, các dịch vụ hỗ trợ chỉnh hình và chất lượng chăm sóc được cải thiện thông qua hỗ trợ về đào tạo bác sĩ và các cán bộ y tế khác.

Hiện nay, USAID đang triển khai các chương trình hỗ trợ trong các lĩnh vực như HIV/AIDS, cúm gia cầm và đại dịch, tăng trưởng kinh tế, điều hành, giáo dục đại học, xử lý môi trường, biến đổi khí hậu, hỗ trợ người khuyết tật và những người dễ bị tổn thương khác, phòng chống nạn buôn người và cứu trợ thiên tai. USAID đóng vai trò quan trọng giúp Việt Nam vươn tới các thị trường toàn cầu thông qua việc gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) và Hiệp ước Thương mại Song phương Việt Nam - Hoa Kỳ. Phối hợp với Chính phủ Việt Nam, chúng tôi tiếp tục thúc đẩy hội nhập thị trường lớn hơn nữa thông qua hỗ trợ của chúng tôi đối với Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP) hiện đang trong quá trình đàm phán. Chúng tôi cũng hợp tác với các đối tác Việt Nam trong một dự án lịch sử nhằm làm sạch ô nhiễm dioxin tại Sân bay Đà Nẵng, nơi trước đây lưu trữ và chiết nạp chất da cam.

Last updated: August 01, 2016

Share This Page