Flag of Vietnam

Chương trình

Ngôn ngữ: English | Vietnamese

Speeches Shim

Giám đốc USAID Việt Nam Ann Marie Yastishock và Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng khởi động chương trình “Hỗ trợ Doanh nghiệp Chuyển đổi số” tại Hà Nội.
Giám đốc USAID Việt Nam Ann Marie Yastishock và Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng khởi động chương trình “Hỗ trợ Doanh nghiệp Chuyển đổi số” tại Hà Nội.
USAID/Vietnam

Mục tiêu của Chính phủ Hoa Kỳ là hỗ trợ một Việt Nam cởi mở, thịnh vượng và an toàn, giải quyết hiệu quả và bao trùm mọi thành phần đối với các thách thức phát triển của quốc gia. Thông qua huy động sự tham gia của người dân, bao gồm cả các nhóm dễ bị tổn thương, và thông qua quan hệ hợp tác chiến lược với Chính phủ Việt Nam, khu vực tư nhân và xã hội dân sự, USAID hướng đến nâng cao năng lực cạnh tranh kinh tế, hiện đại hóa giáo dục đại học và các cơ sở đào tạo, phòng chống các bệnh truyền nhiễm, khắc phục hậu quả chiến tranh và tăng cường an ninh môi trường, trong đó có tăng cường khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu. 

TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ

Đà tăng trưởng kinh tế của Việt Nam có nguy cơ chững lại. Để duy trì và thúc đẩy tăng trưởng bao trùm và tiếp tục mở cửa Việt Nam với thương mại toàn cầu, trong đó có thương mại với các doanh nghiệp Mỹ, USAID thúc đẩy cải cách pháp luật và tăng cường tính minh bạch, cải thiện các quy trình hải quan và thương mại và tăng cường sự kết nối giữa doanh nghiệp nhỏ và vừa với các chuỗi giá trị toàn cầu thông qua chuyển đổi số và nâng cao năng lực, đồng thời hỗ trợ tăng cường nguồn nhân lực, cụ thể là trong các lĩnh vực về công nghệ và kỹ thuật, y tế và giáo dục khai phóng. 

Y TẾ 

USAID hỗ trợ phòng chống lây nhiễm HIV, lao và các mối đe dọa đại dịch và các loại bệnh khác với sự phối hợp của Chính phủ Việt Nam cùng các đối tác trong nước và quốc tế. USAID đang hỗ trợ Việt Nam trong quá trình chuyển sang tự chủ hoàn toàn đối với chương trình phòng chống HIV và lao của quốc gia thông qua quỹ bảo hiểm y tế và thông qua mạng lưới các tổ chức cộng đồng để tiếp cận các nhóm quần thể đích. USAID đã ưu tiên giải quyết các mối đe dọa sức khỏe toàn cầu như đại dịch COVID-19 và các nguy cơ đại dịch khác thông hợp tác với các đối tác nhằm củng cố hệ thống y tế của Việt Nam. 

AN NINH MÔI TRƯỜNG 

Sự phát triển của Việt Nam đã đem đến những thách thức mới về môi trường như ô nhiễm không khí, nhu cầu năng lượng gia tăng, áp lực lên các nguồn tài nguyên bên cạnh tính dễ bị tổn thương trước các hiểm họa thiên nhiên và tác động của BĐKH. USAID hợp tác với Chính phủ Việt Nam, khu vực tư nhân và các tổ chức khác nhằm tiếp tục phát triển ngành năng lượng tái tạo, sạch, đảm bảo và theo định hướng thị trường; bảo tồn rừng và đa dạng sinh học; chống buôn bán động vật hoang dã; tăng cường khả năng chống chịu với BĐKH và giảm thiểu ô nhiễm môi trường. 

KHẮC PHỤC HẬU QUẢ CHIẾN TRANH

Là một phần trong nỗ lực của Chính phủ Hoa Kỳ nhằm khắc phục hậu quả từ chiến tranh Việt Nam, USAID cung cấp dịch vụ cho người khuyết tật, bất kể nguyên nhân, tại các tỉnh bị phun rải nặng chất da cam và đã cam kết thực hiện một dự án chung với Chính phủ Việt Nam để loại bỏ đất ô nhiễm từ sân bay Biên Hòa - điểm nóng dioxin lớn nhất còn sót lại ở Việt Nam sau khi hoàn thành Xử lý Môi trường Ô nhiễm Dioxin tại Sân bay Đà Nẵng năm 2018. USAID cũng hỗ trợ Việt Nam nỗ lực tìm kiếm và xác định những người Việt Nam chết trong chiến tranh. Công việc này góp phần vào nỗ lực của cả hai nước nhằm vượt qua quá khứ, xây dựng lòng tin và củng cố quan hệ song phương, cho phép tiếp tục hợp tác an ninh giữa Hoa Kỳ và Việt Nam và một mối quan hệ bền chặt nhằm đạt được các mục tiêu chính sách đối ngoại của Chính phủ Hoa Kỳ.

Hồ sơ Quốc gia

Chiến lược Hợp tác Phát triển Quốc gia tại Việt Nam giai đoạn 2020-2025

Last updated: December 27, 2021

Share This Page