Flag of Vietnam

Chương trình

Language: English | Vietnamese
USAID giúp đào tạo cán bộ thú y của Việt Nam về tiêm vắc xin cho gia cầm.
USAID giúp tập huấn cho cán bộ thú y của Việt Nam về tiêm vắc xin cho gia cầm.
Richard Nyberg/USAID

Việt Nam, một quốc gia với 92 triệu người, đang phấn đấu hội nhập quốc tế toàn diện hơn và trở thành một nước công nghiệp trước năm 2020. Nỗ lực của Việt Nam trong việc mở cửa nền kinh tế với thương mại và đầu tư toàn cầu với hỗ trợ của USAID đã góp phần giúp quốc gia này đạt tốc độ tăng trưởng cao và bền vững trong hai thập kỷ qua, đưa Việt Nam đứng vào hàng các nước có thu nhập trung bình thấp và giảm tỷ lệ nghèo tại Việt Nam từ gần 60% trong đầu những năm 1990 xuống còn 20% năm 2010.

Mặc dù có sự chuyển đổi nhanh, Việt Nam đang đối mặt với các vấn đề bất ổn định kinh tế vĩ mô, bất bình đẳng thu nhập, các nguy cơ về môi trường và biến đổi khí hậu, việc tiếp cận các dịch vụ y tế và xã hội có chất lượng còn hạn chế, bùng phát dịch cúm gia cầm, giáo dục đại học và dạy nghề chưa đáp ứng nhu cầu, và sự ngần ngại phát triển các hệ thống luật pháp và thị trường vốn đáp ứng các tiêu chuẩn toàn cầu. Đây là những thách thức phát triển quan trọng có tác hại đến sự tăng trưởng và tính bao hàm và USAID đang hỗ trợ Việt Nam vượt qua các thách thức này.

  • USAID hỗ trợ điều trị kéo dài cuộc sống bằng thuốc kháng virus HIV (ARV) cho trên 43.000 người trong tổng số 75.000  người được điều trị bằng loại thuốc này tại Việt Nam.
  • USAID giúp tăng thu nhập cho trên 5.000 hộ trồng ca cao mới tại Tây Nguyên, làm tăng khả năng có thu nhập ổn định cho những người thuộc nhóm nghèo nhất tại Việt Nam.
  • USAID hỗ trợ phẫu thuật chỉnh hình và các dịch vụ phục hồi chức năng cho 11.000 người khuyết tật, đồng thời giúp các hội người khuyết tật hoạt động hướng tới sự hòa nhập hơn nữa của người khuyết tật tại nơi làm việc và trong xã hội.

Y TẾ TOÀN CẦU

Trong khuôn khổ Kế hoạch Cứu trợ Khẩn cấp của Tổng thống Hoa Kỳ về Phòng chống AIDS (PEPFAR), USAID quản lý các hoạt động với quy mô lớn để giúp phòng chống HIV/AIDS cũng như điều trị và chăm sóc người có HIV. Ngoài ra, USAID phối hợp chặt chẽ với Chính phủ Việt Nam và các tổ chức xã hội dân sự để cung cấp hỗ trợ tài chính và kỹ thuật nhằm ngăn chặn, phát hiện và ứng phó với các bệnh nhiệt đới bị lãng quên. Hỗ trợ của USAID giúp phòng chống cúm gia cầm độc lực cao và các nguy cơ đại dịch khác góp phần giảm bùng phát cúm gia cầm từ gần 2.000 ổ dịch trong năm 2005 xuống còn dưới 100 ổ dịch trong năm 2013.

QUẢN TRỊ NHÀ NƯỚC VỀ KINH TẾ NHẰM THÚC ĐẨY TĂNG TRƯỞNG BAO HÀM VÀ THƯƠNG MẠI

USAID hỗ trợ các nỗ lực củng cố nền pháp quyền và cải thiện quản trị nhà nước về kinh tế. Hỗ trợ của chúng tôi nhằm thúc đẩy Việt Nam hội nhập hơn nữa vào nền kinh tế toàn cầu khi mà Việt Nam tiếp tục quá độ sang một hệ thống dựa vào thị trường. Từ năm 2010 đến nay, USAID đã giúp đào tạo trên 13.000 quan chức và cán bộ nhà nước về các vấn đề thương mại. USAID hợp tác với Chính phủ Việt Nam để giúp tăng cường tính minh bạch trong xây dựng luật pháp, nâng cao trách nhiệm giải trình, cải thiện tiếp cận thông tin và tăng khả năng cạnh tranh. Để thúc đẩy nền kinh tế thông qua việc tăng số lượng sinh viên ra trường có đầy đủ kiến thức và kỹ năng công việc, USAID giúp cải thiện giáo dục đại học ngành kỹ thuật và đào tạo nghề thông qua liên minh với các đối tác là các trường đại học và các doanh nghiệp và triển khai một dự án cải thiện đào tạo công tác xã hội. Một lĩnh vực quan trọng khác là hỗ trợ chiến lược tăng trưởng xanh của Việt Nam thông qua đầu tư của nhà nước và tư nhân vào năng lượng sạch.

HỖ TRỢ NHÓM DÂN CƯ DỄ BỊ TỔN THƯƠNG

USAID hỗ trợ người khuyết tật hòa nhập đầy đủ vào xã hội thông qua cải thiện tiếp cận y tế, giáo dục và việc làm. Chúng tôi hỗ trợ chính quyền địa phương đảm bảo cơ hội bình đẳng cho người khuyết tật và tác động đến các chính sách nhà nước có ảnh hưởng tới cuộc sống của người khuyết tật. Các chương trình của chúng tôi cũng hỗ trợ các nhóm dân cư có ít đại diện như các nhóm dân tộc thiểu số, cộng đồng người đồng tính, song tính và chuyển giới cũng như các gia đình bị ảnh hưởng bởi bão lụt và các loại thiên tai khác. Các chương trình của USAID đã hỗ trợ 335.000 người trong công tác phòng chống và ứng phó với thiên tai và đào tạo về các hệ thống cảnh bảo sớm và các tuyến sơ tán tại 107 xã và trên 340 doanh nghiệp.

MÔI TRƯỜNG VÀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TOÀN CẦU

Nhiều thập kỷ sau chiến tranh, Sân bay Đà Nẵng vẫn còn nồng độ dioxin tồn dư cao. Theo đề nghị của Chính phủ Việt Nam, USAID đang triển khai một dự án quy mô lớn để làm sạch bùn đất nhiễm dioxin tại Sân bay Đà Nẵng và sẽ tiến hành đánh giá tại Sân bay Biên Hòa. Việt Nam là một trong những nước dễ bị tác động nhất bởi biến đổi khí hậu do có đông dân cư sống tại các vùng duyên hải thấp và trải dài. USAID hỗ trợ các cơ quan chính phủ và các tổ chức dân sự xã hội xây dựng và triển khai các chiến lược thích ứng và giảm nhẹ tác động của biến đổi khí hậu.

Hồ sơ Quốc gia

Chiến lược Hợp tác Phát triển Quốc gia tại Việt Nam giai đoạn 2014-2018 - Bản đầy đủ (Tiếng Anh)

Last updated: September 17, 2015

Share This Page