Flag of Vietnam

Chương trình

Ngôn ngữ: English | Vietnamese
USAID đang cung cấp hỗ trợ kỹ thuật để giúp Việt Nam thực hiện cải cách hải quan.
USAID đang cung cấp hỗ trợ kỹ thuật để giúp Việt Nam thực hiện cải cách hải quan.
USAID/GIG

Nỗ lực của Việt Nam trong việc mở cửa nền kinh tế với thương mại và đầu tư đã góp phần giúp Việt Nam đạt tỷ lệ tăng trưởng cao trong hơn hai thập kỷ qua và giảm mạnh tỷ lệ nghèo – từ gần 60% những năm 90 xuống dưới 5% năm 2018. Tuy nhiên vẫn còn tồn tại nhiều thách thức lớn đối với tăng trưởng bền vững. USAID hợp tác với Việt Nam cải thiện quản trị nhà nước; mở rộng tiếp cận giáo dục đại học có chất lượng; kiểm soát lây truyền HIV/AIDS và giải quyết các mối đe dọa an ninh y tế toàn cầu; nâng cao đời sống của người khuyết tật; giải quyết các thách thức về môi trường, bao gồm bảo tồn đa dạng sinh học và xử lý môi trường ô nhiễm dioxin.

THÚC ĐẦY THƯƠNG MẠI VÀ TĂNG TRƯỞNG

Nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế và giải quyết những hạn chế về quản trị nhà nước đối với phát triển, USAID thúc đẩy cải cách pháp luật và tăng cường tính minh bạch trong xây dựng luật, nâng cao trách nhiệm giải trình, cải thiện tiếp cận thông tin và tăng cường khả năng cạnh tranh. Cải thiện năng lực trong các lĩnh vực này sẽ góp phần tăng cường sự tham gia của người dân đồng thời hỗ trợ Việt Nam tiếp tục hội nhập vào nền kinh tế toàn cầu. Trong 10 năm qua, hỗ trợ của USAID nhằm cải thiện tăng trưởng kinh tế và thương mại đã giúp Việt Nam sửa đổi 180 luật và quy định có ảnh hưởng đến hoạt động thương mại và các thủ tục pháp lý liên quan và xếp hạng của Việt Nam trong Báo cáo thường niên về chỉ số thuận lợi kinh doanh 2018 của Ngân hàng Thế giới tăng từ bậc 82 lên 68, mức tăng nhanh nhất của Việt Nam trong thập kỷ vừa qua. Thông qua một loạt các chương trình mới, USAID đang giúp Việt Nam tạo môi trường bình đẳng thông qua tinh giản các thủ tục hải quan và thương mại, củng cố liên kết giữa các doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam với các chuỗi giá trị toàn cầu. Thông qua các hỗ trợ có tác động tới hơn 30 nghìn sinh viên, USAID đang giúp Việt Nam đào tạo được đội ngũ sinh viên tốt nghiệp có đầy đủ các kỹ năng làm việc cần thiết để cạnh tranh trong thị trường toàn cầu. Các chương trình giáo dục đại học của USAID tập trung vào công nghệ và kỹ thuật, y học và giáo dục khai phóng.

Y TẾ VÀ HỖ TRỢ NGƯỜI KHUYẾT TẬT

Trong khuôn khổ Kế hoạch Cứu trợ Khẩn cấp của Tổng thống Hoa Kỳ về Phòng, chống HIV/AIDS (PEPFAR), các hoạt động của USAID về dự phòng HIV, điều trị và chăm sóc cho người nhiễm HIV đã tiếp cận được hơn 90.000 người tại Việt Nam, trong đó bao gồm thông qua sự hợp tác với các tổ chức xã hội dân sự tích cực. Hỗ trợ từ Chương trình An ninh Y tế Toàn cầu của USAID giải quyết các mối đe dọa từ dịch cúm gia cầm độc lực cao và các mối đe dọa đại dịch khác. Từ năm 2010, USAID đã cải thiện cuộc sống của hơn 30.000 người khuyết tật thông qua cung cấp dịch vụ chất lượng cao hơn, hỗ trợ vận động và tăng cường chính sách công bảo vệ quyền của người khuyết tật và cung cấp các dịch vụ có hệ thống.

MÔI TRƯỜNG

Việt Nam là một trong những nước dễ bị tổn thương nhất trên thế giới trước biến đổi khí hậu. USAID giúp các cơ quan chính phủ và tư nhân xây dựng và triển khai các chiến lược thúc đẩy năng lượng tái tạo, bảo vệ rừng và giúp bảo tồn đa dạng sinh học. Theo đề nghị của Chính phủ Việt Nam, USAID đã hoàn thành dự án làm sạch bùn đất nhiễm dioxin tại Sân bay Đà Nẵng nhiều thập kỷ sau chiến tranh và đang bắt đầu triển khai dự án làm sạch tại sân bay Biên Hòa bên ngoài thành phố Hồ Chí Minh.

Hồ sơ Quốc gia

Chiến lược Hợp tác Phát triển Quốc gia tại Việt Nam giai đoạn 2014-2019 - Bản đầy đủ

Xem danh sách dự án  |  Xem bản đồ dự án

Last updated: November 14, 2019

Share This Page