Ngôn ngữ

USAID và Việt Nam có quan hệ đối tác phát triển ngày càng toàn diện và hợp tác nhằm đảm bảo rằng Việt Nam có thể giải quết một cách hiệu quả và bao trùm đối với các thách thức phát triển của quốc gia. Thông qua huy động sự tham gia của người dân, bao gồm cả các nhóm dễ bị tổn thương, và thông qua quan hệ hợp tác chiến lược với Chính phủ Việt Nam, khu vực tư nhân và xã hội dân sự, USAID hỗ trợ nâng cao năng lực lãnh đạo địa phương, song song đó là nâng cao năng lực cạnh tranh kinh tế, hiện đại hóa giáo dục đại học, phòng chống các bệnh truyền nhiễm, giải quyết các vấn đề tồn đọng sau chiến tranh, bảo tồn rừng và đa dạng sinh học và thúc đẩy năng lượng tái tạo. 

QUẢN TRỊ NHÀ NƯỚC VÀ TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ

Đà tăng trưởng kinh tế của Việt Nam có nguy cơ chững lại. Để duy trì và thúc đẩy tăng trưởng bao trùm và tiếp tục mở cửa Việt Nam với thương mại toàn cầu, trong đó có thương mại với các doanh nghiệp Mỹ, USAID thúc đẩy cải thiện quản trị nhà nước, cải cách pháp luật và tăng cường tính minh bạch, cải thiện các quy trình hải quan và thương mại và tăng cường sự kết nối giữa doanh nghiệp nhỏ và vừa với các chuỗi giá trị toàn cầu thông qua chuyển đổi số và nâng cao năng lực, đồng thời hỗ trợ củng cố nguồn nhân lực và hiện đại hóa các cơ sở giáo dục đại học, cụ thể là trong các lĩnh vực công nghệ và kỹ thuật, y tế và giáo dục khai phóng.  

Y TẾ 

USAID hỗ trợ phòng chống lây nhiễm HIV, lao và các mối đe dọa đại dịch và các loại bệnh khác với sự phối hợp của Chính phủ Việt Nam cùng các đối tác trong nước và quốc tế. USAID đang hỗ trợ nâng cao năng lực của Việt Nam trong quản lý và cung cấp nhân sách cho chương trình phòng chống HIV và lao của quốc gia và chuyển giao các cấu phần trong chương trình này cho Chính phủ Việt Nam thực hiện thông qua quỹ bảo hiểm y tế và kết nối các tổ chức cộng đồng và khu vực tư nhân. USAID đã ưu tiên giải quyết các mối đe dọa sức khỏe toàn cầu như đại dịch COVID-19 và các nguy cơ đại dịch khác thông hợp tác với các đối tác nhằm củng cố hệ thống y tế của Việt Nam.  

BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ AN NINH MÔI TRƯỜNG 

Sự phát triển của Việt Nam đã đem đến những thách thức mới về môi trường như ô nhiễm không khí và ô nhiễm nhựa, nhu cầu năng lượng gia tăng, áp lực lên các nguồn tài nguyên bên cạnh tính dễ bị tổn thương trước các hiểm họa thiên nhiên và tác động của BĐKH. USAID hợp tác với Chính phủ Việt Nam, khu vực tư nhân và các tổ chức khác nhằm tiếp tục phát triển ngành năng lượng tái tạo, sạch, đảm bảo và theo định hướng thị trường; bảo tồn rừng và đa dạng sinh học; chống tội phạm về bảo tồn; tăng cường khả năng chống chịu với BĐKH, giảm thiểu ô nhiễm môi trường và giải quyết những thách thức phức tạp đối với hệ sinh thái đồng bằng sông Mekong. 

CÁC VẤN ĐỀ TỒN ĐỌNG SAU CHIẾN TRANH

Là một phần trong nỗ lực của Chính phủ Hoa Kỳ nhằm khắc các vấn đề tồn đọng sau chiến tranh, USAID cung cấp dịch vụ cho người khuyết tật tại các tỉnh bị phun rải nặng chất da cam. USAND đang hợp tác với Chính phủ Việt Nam để loại bỏ đất ô nhiễm từ sân bay Biên Hòa - điểm nóng dioxin lớn nhất còn sót lại ở Việt Nam sau - khi hoàn thành xử lý thành công tại Sân bay Đà Nẵng. USAID cũng hỗ trợ Việt Nam nỗ lực tìm kiếm và xác định danh tính người Việt Nam chết trong chiến tranh. Công việc này góp phần vào nỗ lực của cả hai nước nhằm vượt qua quá khứ, xây dựng lòng tin và củng cố quan hệ song phương, cho phép tiếp tục hợp tác an ninh giữa Hoa Kỳ và Việt Nam và một mối quan hệ bền chặt nhằm đạt được các mục tiêu chính sách đối ngoại của Chính phủ Hoa Kỳ tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

Hồ sơ Quốc gia

Chiến lược Hợp tác Phát triển Quốc gia tại Việt Nam giai đoạn 2020-2025