Hồ Sơ Quốc Gia: Việt Nam

Speeches Shim

Mặc dù Việt Nam có sự chuyển đổi ngoạn mục về kinh tế và trở thành nước có thu nhập trung bình thấp nhưng vẫn còn nhiều thách thức phát triển đe dọa sự tăng trưởng kinh tế liên tục của Việt Nam và cản trở Việt Nam hội nhập vào nền kinh tế toàn cầu. Hoa Kỳ hỗ trợ một Việt Nam vững mạnh, thịnh vượng và độc lập, có đóng góp cho an ninh toàn cầu; tham gia vào quan hệ thương mại cùng có lợi; và tôn trọng quyền con người và pháp quyền.

CÁC CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ

USAID và Việt Nam có quan hệ đối tác phát triển ngày càng toàn diện và hợp tác nhằm đảm bảo rằng Việt Nam có thể giải quết một cách hiệu quả và bao trùm đối với các thách thức phát triển của quốc gia. Thông qua huy động sự tham gia của người dân, bao gồm cả các nhóm dễ bị tổn thương, và thông qua quan hệ hợp tác chiến lược với Chính phủ Việt Nam, khu vực tư nhân và xã hội dân sự, USAID hỗ trợ nâng cao năng lực lãnh đạo địa phương, song song đó là nâng cao năng lực cạnh tranh kinh tế, hiện đại hóa giáo dục đại học, phòng chống các bệnh truyền nhiễm, giải quyết các vấn đề tồn đọng sau chiến tranh, bảo tồn rừng và đa dạng sinh học và thúc đẩy năng lượng tái tạo.

Issuing Country 
Date 
20-05-2022 18:30

Last updated: October 19, 2022