Hồ Sơ Quốc Gia: Việt Nam

Speeches Shim

Mặc dù Việt Nam có sự chuyển đổi ngoạn mục về kinh tế và trở thành nước có thu nhập trung bình thấp nhưng vẫn còn nhiều thách thức phát triển đe dọa sự tăng trưởng kinh tế liên tục của Việt Nam và cản trở Việt Nam hội nhập vào nền kinh tế toàn cầu. Hoa Kỳ có mục tiêu trở thành đối tác quan trọng hỗ trợ một Việt Nam vững mạnh, thịnh vượng và độc lập, có đóng góp cho an ninh toàn cầu; tham gia vào thương mại tự do, công bằng và có đi có lại; và tôn trọng quyền con người và pháp quyền.

CÁC CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ

Mục tiêu của Chính phủ Hoa Kỳ là hỗ trợ một Việt Nam cởi mở, thịnh vượng và an toàn, giải quyết hiệu quả và bao trùm mọi thành phần đối với các thách thức phát triển của quốc gia. Thông qua huy động sự tham gia của người dân, bao gồm cả các nhóm dễ bị tổn thương, và thông qua quan hệ hợp tác chiến lược với Chính phủ Việt Nam, khu vực tư nhân và xã hội dân sự, USAID hướng đến nâng cao năng lực cạnh tranh kinh tế, hiện đại hóa giáo dục đại học và các cơ sở đào tạo, phòng chống các bệnh truyền nhiễm, khắc phục hậu quả chiến tranh và tăng cường an ninh môi trường, trong đó có tăng cường khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu.

Issuing Country 
Date 
15-03-2021 18:30

Last updated: March 15, 2021