Ngôn ngữ

HỖ TRỢ VỀ Y TẾ TRONG 20 NĂM QUA

Trong 20 năm qua, Hoa Kỳ đã đầu tư hơn 1 tỷ đô la hỗ trợ y tế cho Việt Nam để tăng cường phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh truyền nhiễm thông qua xây dựng các hệ thống y tế bền vững để hỗ trợ các nỗ lực của Việt Nam trong việc lập kế hoạch, phân bổ ngân sách và thực thi các giải pháp. Hỗ trợ này bao gồm hỗ trợ giúp phòng ngừa và điều trị HIV/AIDS (thông qua PEPFAR), bệnh lao và các bệnh lây truyền từ động vật. Hợp tác với Chính phủ Việt Nam và các tổ chức dựa vào cộng đồng, USAID cung cấp tài chính và hỗ trợ kỹ thuật để mở rộng và cải thiện các dịch vụ phòng ngừa và kiểm soát HIV và lao, thúc đẩy sự tự chủ quốc gia về công tác phòng ngừa và kiểm soát HIV và lao và tăng cường năng lực của Việt Nam trong việc kiểm soát và ứng phó với các nguy cơ y tế ưu tiên toàn cầu do các bệnh truyền nhiễm gây ra.

Share This Page