Flag of Vietnam

Cơ hội việc làm

Ngôn ngữ: English | Vietnamese

Speeches Shim

Cảm ơn bạn đã quan tâm tới cơ hội việc làm tại  USAID Việt Nam. Hiện tại chúng tôi không có vị trí công việc nào đang tuyển dụng. Xin vui lòng ghé thăm trang web của chúng tôi thường xuyên để cập nhật thông tin về các cơ hội mới.

Thank you for your interest in working at USAID. Unfortunately, there are no open vacancies at this time. Please check back soon.

Last updated: July 06, 2022

Share This Page