Ngôn ngữ

Trong 30 năm qua, Chính phủ Hoa Kỳ đã đóng góp hơn 155 triệu đô la ngân sách cho hoạt động hỗ trợ người khuyết tật ở Việt Nam. Kể từ khi Quỹ Nạn nhân Chiến tranh Leahy toàn cầu được thiết lập vào năm 1989, Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) đã hỗ trợ tăng cường khả năng tiếp cận với nhiều chương trình khác nhau mang lại lợi ích cho người khuyết tật ở các quốc gia bị ảnh hưởng bởi xung đột trên toàn thế giới. Tại Việt Nam, hỗ trợ của Hoa Kỳ giúp đáp ứng các nhu cầu về y tế và xã hội, cải thiện chính sách dành cho người khuyết tật và giảm thiểu các rào cản vật lý và xã hội. USAID hiện đang tập trung hỗ trợ cung cấp dịch vụ cho người khuyết tật nặng tại các khu vực bị phun rải chất da cam trong chiến tranh. Hoạt động này đóng góp vào nỗ lực của cả hai quốc gia trong việc vượt lên quá khứ và củng cố quan hệ hợp tác song phương.

TÁC ĐỘNG 

Tại Việt Nam, USAID đã hỗ trợ cải thiện chất lượng sống của một triệu người khuyết tật trong ba thập kỷ qua. Năm 2022, USAID đã hỗ trợ trực tiếp cho hơn 46.000 người khuyết tật, giúp cải thiện các dịch vụ xã hội và phục hồi chức năng, góp phần củng cố chính sách và vận động cho quyền của người khuyết tật, đồng thời nâng cao năng lực của các đối tác địa phương để duy trì những nỗ lực này.

CÁC DỰ ÁN 

  • Dự án Tăng cường Chăm sóc Y tế và Đào tạo Phục hồi Chức năng hợp tác với Bộ Y tế, các bệnh viện và trường y để cải thiện và mở rộng các dịch vụ y tế và phục hồi chức năng cho người bị khuyết tật não bẩm sinh và tổn thương não do bệnh tật như đột quỵ hoặc chấn thương ở ba tỉnh (Quảng Trị, Huế và Đồng Nai) và hợp tác với Bệnh viện Bạch Mai tại Hà Nội. Thời gian thực hiện: 2015- 2023; Ngân sách: 10,37 triệu đô la.
  • Dự án Hỗ trợ Thực thi Điều phối Chính sách và Quyền của Người Khuyết tật hỗ trợ thực thi pháp luật về người khuyết tật, nâng cao kỹ năng phục hồi chức năng cho các y bác sĩ và hỗ trợ cung cấp dịch vụ phục hồi chức năng trực tiếp cho người khuyết tật tại ba tỉnh: Tây Ninh, Bình Phước và Đồng Nai. Thời gian thực hiện: 2015-2023; Ngân sách: 10,79 triệu đô la.
  • Dự án Hãy nắm Tay tôi II hỗ trợ cải thiện năng lực của người chăm sóc chuyên nghiệp và không chuyên để cung cấp dịch vụ chăm sóc và trợ giúp xã hội cho người khuyết tật nặng và góp phần tăng cường khả năng sống độc lập của NKT ở các tỉnh Bình Định, Kon Tum và Quảng Nam. Thời gian thực hiện: 2021-2023; Ngân sách: 1,89 triệu đô la
  • Dự án Tăng cường cơ hội và Nâng cao vị thế cho Người khuyết tật II xóa bỏ các rào cản đối với sự hòa nhập của người khuyết tật thông qua điều chỉnh các chính sách quốc gia về người khuyết tật, vận động vì công bằng xã hội và cải thiện khả năng tiếp cận cơ sở hạ tầng công cộng ở các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế và Quảng Nam. Thời gian thực hiện: 2021-2024; ngân sách: 2.049.629 triệu đô la.
  • Dự án Hòa nhập hợp tác với chính phủ Việt Nam để cung cấp dịch vụ phục hồi chức năng và hỗ trợ xã hội trực tiếp cho người khuyết tật nặng, hỗ trợ cải thiện và mở rộng lĩnh vực dịch vụ phục hồi chức năng cũng như thực hiện các chính sách ở cấp địa phương nhằm tăng khả năng tiếp cận các dịch vụ giúp tăng cường hòa nhập xã hội và khả năng sống độc lập của người khuyết tật tại 08 tỉnh bị rải nặng chất da cam: Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế, Quảng Nam, Bình Định, Đồng Nai, Bình Phước, Tây Ninh, Kon Tum. Thời gian thực hiện: 2021-2026, Ngân sách: 65 triệu đô la.

Đối tác chính phủ Việt Nam

 
Video

Xem thư viện ảnh về các hoạt động hỗ trợ người khuyết tật:

Share This Page