Flag of Vietnam

Hỗ trợ người khuyết tật

Ngôn ngữ: English | Vietnamese

Speeches Shim

USAID hỗ trợ dịch vụ phục hồi chức năng tại Bình Phước.
USAID hỗ trợ dịch vụ phục hồi chức năng tại Bình Phước.
Nguyễn Thạc Phương/USAID

Hỗ trợ người khuyết tật là một trong những ưu tiên hàng đầu của Chính phủ Hoa Kỳ tại Việt Nam trong nhiều năm qua. Kể từ năm 1989, với việc thành lập Quỹ Nạn nhân Chiến tranh Patrick Leahy của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID), USAID đã nỗ lực mở rộng phạm vi bao phủ và khả năng tiếp cận tới nhiều chương trình hỗ trợ khác nhau đem lại lợi ích cho người khuyết tật các quốc gia bị ảnh hưởng bởi xung đột. Tại Việt Nam, hỗ trợ của Hoa Kỳ đã giúp nâng cao chất lượng cuộc sống cho người khuyết tật thông qua giải quyết các nhu cầu về y tế và xã hội, cải thiện chính sách về người khuyết tật, và giảm thiểu các rào cản xã hội và môi trường.

Chính phủ Hoa Kỳ đã đóng góp hơn 125 triệu đô la cho các hoạt động hỗ trợ người khuyết tật tại Việt Nam. Trong hơn 30 năm qua, hỗ trợ của USAID đã giúp cải thiện cuộc sống cho hàng trăm ngàn người khuyết tật Việt Nam. Hơn 30.000 người khuyết tật trong số đó đã nhận được các hỗ trợ trực tiếp, bao gồm dụng cụ hỗ trợ, dịch vụ phục hồi chức năng, hỗ trợ giáo dục và đào tạo nghề, sửa chữa nhà cửa, cải thiện khả năng sống tự lập, tư vấn pháp lý và/hoặc hỗ trợ tạo việc làm. USAID cũng hỗ trợ chính quyền địa phương trong công tác thực thi luật về người khuyết tật và Công ước quốc tế của Liên Hợp Quốc về quyền của người khuyết tật. Bên cạnh việc vận động để gia tăng tác động lên các chính sách công, USAID cũng hỗ trợ xây dựng các bộ luật nhằm cải thiện khả năng tiếp cận của người khuyết tật tại các công trình công cộng, giao thông đi lại, cũng như gia tăng tiếp cận thông tin và các công nghệ hiện đại. Hoạt động hỗ trợ người khuyết tật của chúng tôi cũng được coi là có đóng góp cho quan hệ hợp tác thành công giữa Việt Nam và Hoa Kỳ để vượt qua quá khứ đau thương mà hai nước cùng chia sẻ.

USAID tiếp tục hỗ trợ người khuyết tật tại Việt Nam thông qua 8 dự án với mục tiêu mở rộng các dịch vụ phục hồi chức năng dành cho người khuyết tật, tăng cường hỗ trợ xã hội, cải thiện các chính sách về người khuyết tật và giảm các rào cản về môi trường. USAID cũng hộ trợ phát triển các tổ chức của người khuyết tật và hỗ trợ hoạt động vận động chính sách của họ.

Xem danh sách dự án  |  Xem bản đồ dự án

Đối tác chính phủ Việt Nam
 

TV Report on USAID's Support to Persons with Disabilities in Vietnam

USAID hỗ trợ cải thiện tiếp cận các tòa nhà cho người khuyết tật.

Video

Một số câu chuyện về người khuyết tật được hưởng lợi ích từ các dự án hỗ trợ của chúng tôi:

Xem thư viện ảnh về các hoạt động hỗ trợ người khuyết tật:

Last updated: October 28, 2020

Share This Page