Ngôn ngữ

Trong 30 năm qua, Chính phủ Hoa Kỳ đã đóng góp hơn 140 triệu đô la cho các hoạt động hỗ trợ người khuyết tật tại Việt Nam. Kể từ năm 1989, với việc thành lập Quỹ Nạn nhân Chiến tranh Patrick Leahy của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID), USAID đã nỗ lực mở rộng phạm vi bao phủ và khả năng tiếp cận tới nhiều chương trình hỗ trợ khác nhau đem lại lợi ích cho người khuyết tật ở các quốc gia bị ảnh hưởng bởi xung đột. Tại Việt Nam, hỗ trợ của Hoa Kỳ đã giúp nâng cao chất lượng sống cho người khuyết tật thông qua giải quyết các nhu cầu về y tế và xã hội, cải thiện chính sách về người khuyết tật và giảm thiểu các rào cản xã hội và môi trường.

USAID Việt Nam hiện đang tập trung hỗ trợ cung cấp các dịch vụ cho người khuyết tật nặng, bất kể nguyên nhân, ở những khu vực bị phun rải nặng chất da cam. Dự án này là một phần trong những nỗ lực của Chính phủ Hoa Kỳ nhằm khắc phục hậu quả từ cuộc chiến tranh tại Việt Nam. Hoạt động này đóng góp vào nỗ lực của cả hai quốc gia trong việc vượt lên quá khứ, xây dựng lòng tin và củng cố quan hệ song phương, đồng thời tạo thuận lợi cho quan hệ hợp tác an ninh không ngừng giữa Việt Nam và Hoa Kỳ và củng cố mối quan hệ bền chặt nhằm đạt được những mục tiêu phát triển khác của USAID.

TÁC ĐỘNG

Các dự án hỗ trợ người khuyết tật (NKT) của USAID đã phát triển theo thời gian, từ hoạt động cung cấp dịch vụ trực tiếp nhằm đáp ứng các nhu cầu nhân đạo như chân tay giả và dụng cụ chỉnh hình đến xây dựng một hệ thống cung cấp những dịch vụ thiết yếu dành cho người khuyết tật, hỗ trợ xây dựng các chính sách và quy định về người khuyết tật và tăng cường vận động vì quyền và hòa nhập dành cho người khuyết tật. Những dự án này đã góp phần cải thiện chất lượng sống cho người khuyết tật ở Việt Nam với những tác động như: 1) Hỗ trợ trực tiếp cho hơn 46.000 NKT ở Việt Nam; 2) Cải thiện các dịch vụ PHCN và dịch vụ xã hội dành cho NKT; 3) Cải thiện chính sách và vận động chính sách vì NKT; và 4) Tăng cường năng lực cho các đối tác về quản lý, thực hiện và hỗ trợ dành cho NKT.

CÁC DỰ ÁN

USAID có danh mục dự án đa dạng trên địa bàn 8 tỉnh bị phun rải nặng chất da cam (Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế, Quảng Nam, Bình Định, Đồng Nai, Bình Phước, Tây Ninh và Kon Tum) do 10 đối tác trong nước và quốc tế thực hiện bao phủ nhiều dịch vụ dành cho NKT, bất kể nguyên nhân, như can thiệp sớm ở trẻ, hỗ trợ trực tiếp tại bệnh viện và tại nhà riêng và xây dựng các hướng dẫn quốc gia và các chương trình giáo dục. Chương trình mới nhất với ngân sách 65 triệu đô la (thời gian thực hiện: 2020-2024) trong khuôn khổ Bản Ghi nhớ Ý định được ký vào tháng 4/2019 giữa USAID và Văn phòng Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh tại Việt Nam (Văn phòng 701) trước sự chứng kiến của 9 Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ cũng như Thỏa thuận Tài trợ khung có giới hạn (LSGA) ký với Trung tâm hành động quốc gia khắc phục hậu quả chất động hóa học và môi trường (NACCET) vào tháng 12/2019. Đây là dấu mốc mở ra một chương mới trong quan hệ đối tác hợp tác giữa USAID Việt Nam và Bộ Quốc phòng Việt Nam - cơ quan quản lý Văn phòng 701 và NACCET.

Đối tác chính phủ Việt Nam

 
USAID hỗ trợ cải thiện tiếp cận các tòa nhà cho người khuyết tật.

Video

Xem thư viện ảnh về các hoạt động hỗ trợ người khuyết tật:

Share This Page