Flag of Vietnam

Hỗ trợ người khuyết tật

Ngôn ngữ: English | Vietnamese
Học sinh khuyết tật trình diễn công nghệ tổng hợp văn bản thành tiếng nói giúp các em có thể sử dụng máy vi tính.
Học sinh khuyết tật trình diễn công nghệ tổng hợp văn bản thành tiếng nói giúp các em có thể sử dụng máy vi tính.
Leslie Detwiler/USAID

Hỗ trợ người khuyết tật là một trong những ưu tiên hàng đầu của Chính phủ Hoa Kỳ tại Việt Nam trong nhiều năm qua. Kể từ năm 1989, Chính phủ Hoa Kỳ đã giúp giải quyết các nhu cầu về y tế và hỗ trợ sự hòa nhập sâu rộng hơn của người khuyết tật Việt Nam trong mọi lĩnh vực của xã hội. Chính phủ Hoa Kỳ đã cung cấp trên 60 triệu đô la hỗ trợ người khuyết tật Việt Nam và trong cuộc gặp lịch sử vào tháng 7/2013 với Chủ tịch nước Việt Nam Trương Tấn Sang, Tổng thống Hoa Kỳ Obama đã tái khẳng định cam kết của Hoa Kỳ tiếp tục hỗ trợ chăm sóc y tế và các hình thức chăm sóc và hỗ trợ khác cho người khuyết tật bất kể nguyên nhân.

Các hoạt động hỗ trợ của chúng tôi bao gồm từ giúp xây dựng luật pháp và chính sách đến hỗ trợ cung cấp dịch vụ trực tiếp cho người khuyết tật tại Việt Nam. USAID giúp người khuyết tật hòa nhập vào xã hội thông qua việc cải thiện khả năng tiếp cận các dịch vụ y tế, giáo dục và việc làm. Chúng tôi hỗ trợ chính quyền các địa phương trong việc đảm bảo các cơ hội bình đẳng cho người khuyết tật và tác động đến các chính sách có ảnh hưởng tới cuộc sống của người khuyết tật. Khởi đầu với sự dẫn dắt của Thượng nghị sỹ Patrick Leahy thông qua Quỹ Nạn nhân Chiến tranh và gần đây hơn thông qua các chương trình hỗ trợ khác, chúng tôi đã hỗ trợ cung cấp các dịch vụ phục hồi chức năng cho hàng nghìn người khuyết tật, cung cấp các dịch vụ giáo dục và đào tạo hướng nghiệp, trong đó có đào tạo công nghệ thông tin, hỗ trợ tìm việc làm, hỗ trợ các hội phụ huynh tăng cường vận động cho các vấn đề người khuyết tật và hỗ trợ xây dựng các quy định luật pháp bao gồm các quy chuẩn và tiêu chuẩn để tạo điều kiện thuận lợi cho người khuyết tật ra vào các tòa nhà. USAID đang hỗ trợ cải thiện năng lực của Việt Nam trong việc bảo vệ sức khỏe cộng đồng và phúc lợi, một yếu tố không thể thiếu để Việt Nam trở thành một đối tác có sự tham gia nhiều hơn của mọi thành phần và đảm bảo tính bền vững của các chương trình phát triển. Hỗ trợ của chúng tôi trong lĩnh vực này cũng được công nhận rộng rãi là đã đóng góp cho sự hợp tác thành công giữa Hoa Kỳ và Việt Nam trong việc vượt qua quá khứ đau thương mà hai nước cùng chia sẻ.

Xem danh sách dự án  |  Xem bản đồ dự án

Video

Một số câu chuyện về người khuyết tật được hưởng lợi ích từ các dự án hỗ trợ của chúng tôi:

Xem thư viện ảnh về các hoạt động hỗ trợ người khuyết tật:Các điểm mốc quan trọng về hỗ trợ xây dựng chính sách

 • 2001: Thành lập Ban điều phối Quốc gia về vấn đề Người khuyết tật

 • 2002: Thông qua Bộ quy chuẩn, Tiêu chuẩn tiếp cận của các công trình công cộng

 • 2006: Thông qua Bộ quy chuẩn, Tiêu chuẩn tiếp cận của giao thông công cộng

 • 2006: Ban hành Kế hoạch hành động Quốc gia đầu tiên về người khuyết tật cho giai đoạn 2006-2010

 • 2007: Thông qua Bộ quy chuẩn, Tiêu chuẩn tiếp cận về Công nghệ, Thông tin và Truyền thông

 • 2007: Thành lập Hội đồng Dải Băng Xanh với thành viên là các doanh nghiệp trong nước và quốc tế với mục tiêu thúc đẩy các cơ hội việc làm cho người khuyết tật

 • 2007: Sửa đổi Luật dạy nghề, bổ sung chương về người khuyết tật

 • 2010: Thông qua Luật Người khuyết tật

 • 2011: Ban hành Kế hoạch hành động quốc gia lần thứ 2 về người khuyết tật (giai đoạn  2011-2020)

 • 2012: Thành lập Liên hiệp hội về Người khuyết tật Việt  Nam

 • 2012: Sửa đổi Bộ luật Lao động để bổ sung chương về người khuyết tật

 • 2013: Thông qua Nghị định hướng dẫn thực hiện Luật Người khuyết tật với quy định về xử phạt.

 • 2014: Phê chuẩn Công ước Quốc tế về Quyền của Người khuyết tật.

 • 2015: Thành lập Ủy ban Quốc gia về Người khuyết tật.

Các kết quả nổi bật trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ giáo dục hòa nhập (2005-2015)

 • 1.450 thanh niên khuyết tật được đào tạo các kỹ năng công nghệ thông tin nâng cao, kỹ năng mềm và kỹ năng tìm việc làm; 60% sinh viên được đào tạo các kỹ năng công nghệ thông tin nâng cao tìm được việc làm

 • Trên 4.500 trẻ khuyết tật được hưởng lợi từ hỗ trợ giáo dục hòa nhập.

 • 882 nhà quản lý giáo dục, giáo viên và cán bộ trung học phổ thông từ 5 tỉnh, các hội người khiếm thị, khiếm thính và các trung tâm phục hồi chức năng được tập huấn về giáo dục từ xa.

 • Trang web do dự án hỗ trợ (www.giaoduchoanhap.edu.vn) có trên 171.000 lượt truy cập, chủ yếu là từ các cơ sở giáo dục và các trung tâm tham gia vào thử nghiệm cộng nghệ thông tin và truyền thông và các chuyên gia giáo dục khác

 • Thư viện trực tuyến có trên 100 tài liệu bao gồm các tài liệu tập huấn giáo viên, các ấn phẩm về dạy trẻ em có các dạng khuyết tật khác nhau, quản lý giáo dục hòa nhập.
 • 3.469 giáo viên và các nhà quản lý được đào tạo về giáo dục hòa nhập.
 • 76% trẻ em khuyết tật trong độ tuổi đến trường tại các vùng có triển khai dự án Giáo dục Hòa nhập có đi học.
 • 1.769 cha mẹ trẻ em khuyết tật được tổ chức hành 40 hội cha mẹ
 • 1.222 cha mẹ và giáo viên được đào tạo cung cấp dịch vụ dựa vào cộng đồng cho trẻ em khuyết tật và cha mẹ.

Last updated: August 01, 2016

Share This Page