Flag of Serbia

Serbia

Jezik: English | Serbian
Dvadeset godina razvojne pomoći Srbiji
Dvadeset godina razvojne pomoći Srbiji
Srbija I SAD USAID
Kratak dokumentarni film o 20 godina razvojne pomoć Srbiji
Donation of Ambulances to Help Serbia Fight the Pandemic
Donacija ambulantnih vozila za zdravstvene ustanove u Srbiji

Country contact shim

Speeches Shim

About Serbia

Srbija je stekla status kandidata za pridruženje Evropskoj uniji (EU) u martu 2012. godine, pregovore o pristupanju započela u januaru 2014. i do sad je otvorila nekoliko pretpristupnih poglavlja. Proces integracija u EU zahtevaće od Srbije da donese teške odluke kada je u pitanju unutrašnja i spoljna politika. Iako je Srbija preduzela korake na sprovođenju ekonomskih i demokratskih reformi, preostaju joj izazovi na polju efikasnijeg pravosuđa, borbe protiv korupcije i izgradnje konkurentne tržišne ekonomije.

DODATNE INFORMACIJE:

Strategija saradnje na razvoju zemlje decembar 2020. - decembar 2025 

Strategija saradnje na razvoju zemlje decembar 2020. - decembar 2025. - skraćena verzija

Glavni rezultati pomoći USAID-a od 2001. godine do danas

Contact Information

Kontakt misije/države

USAID/Serbia
92 Bulevar kneza Aleksandra Karađorđevića
Belgrade
Serbia
11040
Telefon 
381-11-706-4000
Faks 
381-11-361-8267
Elektronska pošta 

USAID Kontakt

U.S. Agency for International Development
Washington
, DC 
20523
USA
Telefon 
(202) 712-4300
Elektronska pošta 

Last updated: December 07, 2022

Share This Page