Flag of Serbia

Serbia

Language: English | Serbian
USAID GAI i Sombor podstakli učešće mladih u planiranju budžeta grada za 2020.
Osnaživanje mladih da učestvuju u donešenju odluka na lokalnom nivou
Podrži Nacionalni dan davanja
Podrži Nacionalni dan davanja

About Serbia

Srbija je stekla status kandidata za pridruženje Evropskoj uniji (EU) u martu 2012. godine, pregovore o pristupanju započela u januaru 2014. i do sad je otvorila nekoliko pretpristupnih poglavlja. Proces integracija u EU zahtevaće od Srbije da donese teške odluke kada je u pitanju unutrašnja i spoljna politika. Iako je Srbija preduzela korake na sprovođenju ekonomskih i demokratskih reformi, preostaju joj izazovi na polju efikasnijeg pravosuđa, borbe protiv korupcije i izgradnje konkurentne tržišne ekonomije.

DODATNE INFORMACIJE:

Skraćena verzija Strategije saradnje na razvoju zemlje

Glavni rezultati pomoći USAID-a pd 2001. godine do danas

Contact Information

Mission Contact

USAID/Serbia
92 Bulevar kneza Aleksandra Karađorđevića
Belgrade
Serbia
11040
Phone 
381-11-706-4000
Fax 
381-11-361-8267

USAID Contact

U.S. Agency for International Development
Washington
, DC 
20523
USA
Phone 
(202) 712-0000

Last updated: January 09, 2020

Share This Page