Flag of Serbia

Ekonomski rast i trgovina

Jezik: English | Serbian

Speeches Shim

UNAPREĐEJE USLOVA ZA SVEOBUHVATNI EKONOMSKI RAZVOJ

Privreda Srbije suočava se sa kritičnim preprekama za rast. Potrebno je dalje unapređenje poslovnog okruženja kako bi se privukle investicije i otvorila nova radna mesta. Potrebno je da privatni sektor unapredi svoju sposobnost da se nadmeće na regionalnim i međunarodnim tržištima. USAID radi sa odabranim partnerima iz vlade, nevladinim organizacijama, međunarodnim donatorima i drugim američkim agencijama na sprovođenju reformi koje će doprineti ekonomskom razvoju i koje će od Srbije napraviti zemlju povoljniju za poslovanje. Aktivnosti USAID-a u oblasti ekonomskog razvoja USAID pomažu preduzećima u Srbiji da usvoje novu praksu kako bi postala inovativnija i konkurentnija. U sektoru prerade hrane, USAID radi sa raznim lancima vrednosti i podržava strukture koje će ojačati sistem koji će doprineti većoj konkurentnosti, prodaji i izvozu- što će kreirati model koji se može preslikati na druge oblasti privrede Srbije. Kako na regulatornom nivou tako i na nivou preduzeća, USAID radi na povećanju raznovrsnosti i dostupnosti finansijskih proizvoda kao in a sposobnosti privatnog sektora da tim proizvodima dobije pristup.      

Projekat javno-privatnog dijaloga za razvoj

Projekat javno-privatnog dijaloga za razvoj je četvorogodišnji projekat vredan 1,43 miliona dolara, koji pomaže izgradnji delotvorne, održive javno-privatne saradnje između Vlade Srbije, privatnog sektora i civilnog društva u cilju unapređenja poslovnog okruženja i generisanja dinamičnijeg i održivijeg ekonomskog rasta.  

Za više informacija posetite http://www.naled.rs

USAID-ov Projekat za konkurentnu privredu

USAID-ov Projekat za konkurentnu privredu je četvorogodišnja aktivnost vredna 11,95 miliona dolara namenjena jačanju konkurentnosti srpske prehrambeno-prerađivačke industrije, pogotovo lanaca vrednosti voća i povrća, s ciljem povećanja prodaje i izvoza srpskih prehrambenih proizvoda na domaćem i međunarodnom tržištu.

Za više informacija posetite www.konkurentno.rs

USAID-ov Projekat saradnje za ekonomski razvoj

USAID-ov Projekat saradnje za ekonomski razvoj je četvorogodišnji projekat vredan 8,8 miliona dolara koji radi na unapređenju uslova opšti ekonomski rast unapređenjem poslovnog okruženja u Srbiji. Unapređenje doprinosi povećanju predvidljivosti i transparentnosti i uklanja regulatorne prepreke ekonomskim aktivnostima i olakšava rast privatnog sektora. projekat se fokusira na mogućnosti koje rukovode razvojem mikro, malih i srednjih preduzeća i privatnog sektora u Srbiji.

Za više informacija posetite www.saradnja.rs

Preduzetnice i startap osnivačice 

Projekat Preduzetnice i startap osnivačice je trogodišnja aktivnost vredna 1,2 miliona dolara koja radi na izgradnji kompetencija, liderstva i uticaja preduzetnica i rodno diversifikovanih startapova. Ovaj projekat radi na unapređenju ekonomskog uticaja startapova koje vode žene jačanjem njihovog rasta i pristupa novim i alternativnim izvorima finansiranja. 

Za više informacija posetite http://belgrade.impacthub.net

USAID-ov Projekat za energetsku efikasnost

USAID-ov Projekat za energetsku efikasnost u Srbiji je dvogodišnji projekat vredan 1,1 milion dolara koji ima za cilj smanjenje potrošnje gasa i zavisnosti od uvoznog goriva kroz poboljšanu efikasnost obezbeđenja grejanja na lokalnom nivou. Projekat nastoji da unapredi efikasnost toplana u Srbiji smanjenjem količine potrebnog goriva kako bi se zadovoljile potrebe potrošača za grejanjem.

Za više informacija pogledajte opis projekta

USAID-ov Projekat za reformu parafiskalnih nameta

„Projekat reforme neporeskih prihoda“ je dvogodišnji projekat vredan 444.000 dolara koji u saradnji sa Ministarstvom finansija i Vladom Srbije podržava reformu sistema neporeskih prihoda u Srbiji reformisanjem regulatornog okruženja u vezi sa parafiskalnim nametima, kao što su naknade i takse (uključujući naknadu za isticanje firme, različite takse za razne republičke i lokalne administrativne usluge, itd.). Obzirom da se prethodni projekat bavio regulisanjem naknada, ovaj će se fokusirati na takse. 

Za više informacija pogledajte opis projekta

 

Last updated: July 21, 2021

Share This Page