Jezik

UNAPREĐEJE USLOVA ZA SVEOBUHVATNI EKONOMSKI RAZVOJ

Privreda Srbije suočava se sa kritičnim preprekama za rast. Potrebno je dalje unapređenje poslovnog okruženja kako bi se privukle investicije i otvorila nova radna mesta. Potrebno je da privatni sektor unapredi svoju sposobnost da se nadmeće na regionalnim i međunarodnim tržištima. USAID radi sa odabranim partnerima iz vlade, nevladinim organizacijama, međunarodnim donatorima i drugim američkim agencijama na sprovođenju reformi koje će doprineti ekonomskom razvoju i koje će od Srbije napraviti zemlju povoljniju za poslovanje. Aktivnosti USAID-a u oblasti ekonomskog razvoja USAID pomažu preduzećima u Srbiji da usvoje novu praksu kako bi postala inovativnija i konkurentnija. U sektoru prerade hrane, USAID radi sa raznim lancima vrednosti i podržava strukture koje će ojačati sistem koji će doprineti većoj konkurentnosti, prodaji i izvozu- što će kreirati model koji se može preslikati na druge oblasti privrede Srbije. Kako na regulatornom nivou tako i na nivou preduzeća, USAID radi na povećanju raznovrsnosti i dostupnosti finansijskih proizvoda kao in a sposobnosti privatnog sektora da tim proizvodima dobije pristup.      

Za više informacija o projektima, molimo vas da posetite https://www.usaid.gov/sr/serbia/newsroom/fact-sheets