Flag of Serbia

Ekonomski rast i trgovina

Language: English | Serbian

Privreda Srbije ograničena je kako ekonomskom krizom u EU tako i postojanjem prepreka za rast. Potrebno je unaprediti poslovno okruženje kako bi se stimulisao rast. Privatni sektor mora da unapredi svoju sposobnost da bude konkurentan na međunarodnim tržištima, i potrebno je otvoriti više radnih mesta kako bi se smanjila visoka stopa nezaposlenosti, posebno u ranjivim zajednicama. USAID radi sa odabranim partnerima, kao što su državne institucije, nevladine organizacije, međunarodni donatori i druge američke agencije kako bi se sprovele ekonomske reforme koje bi doprinele ekonomskom rastu, jačanju kapaciteta opština da podstiču lokalni ekonomski razvoj zadovoljavanjem potreba firmi i tržišta, kao i unapređenju konkurentnosti privatnog sektora, pre svega u ekonomski osiromašenim regionima.

Postojeći programi koji doprinose sveukupnom ekonomskom razvoju Srbije su:

Projekat za bolje uslove poslovanja

Petogodišnji Projekat za bolje uslove poslovanja započet je u januaru 2011. Projekat pomaže Vladi Srbije da poveća konkurentnost ekonomije i privatnog sektora u Srbiji unapređenjem uslova poslovanja, poboljšanjem upravljanja javnim finansijama i jačanjem tržišta kapitala. Aktivnosti projekat zasnivaju se na prioritetima koje su identifikovali Vlada Srbije i privatni sektor.  

Za više informacija posetite: http://www.bep.rs/

Projekat za održivi lokalni razvoj

Petogodišnji Projekat za održivi lokalni razvoj radi sa lokalnim samoupravama, firmama i organizacijama civilnog društva na jačanju njihove efikasnosti i ekonomičnosti kroz međuopštinska partnerstva koja imaju za cilj ubrzanje ekonomskog razvoja. Osnovne aktivnosti projekta fokusiraju se na pomoć međuopštinskim partnerstvima da rade na otvaranju novih radnih mesta i na smanjenju stope nezaposlenosti u 32 opštine koje su okupljene u osam međuopštinskih partnerstava. 

Za više informacija posetite: http://www.lokalnirazvoj.rs/index.html

Projekat za razvoj privatnog sektora

Četvorogodišnji Projekat za razvoj privatnog sektora, vredan 6 miliona dolara, namenjen je jačanju kompanija iz privatnog sektora u 12 opština iz ekonomski ugroženih područja južne i jugozapadne Srbije. Projekat je nastao kao rezultat direktnog partnerstva sa Vladom Srbije, i sprovodi ga Nacionalna agencija za regionalni razvoj (NARR) preko svoje mreže regionalnih razvojnih agencija. Regionalne razvojne agencije pomoćiće kompanijama i poslovnim udruženjima, koje imaju potencijala za rast, da povećaju prodaju i izvoz i otvore nova radna mesta.  

Za više informacija posetite www.narr.gov.rs

Opportunity Banka Srbija

Opportunity Banka Srbija (OBS) je lokalna banka koja nudi mikro, poljoprivredne i kredite malim i srednjim preduzećima i to klijentima koji obično nemaju pristup finansijskim uslugama tradicionalnih banaka. Klijenti su obično iz polu-urbanih i ruralnih oblasti Srbije. Banka se specijalizovala za kredite domaćinstvima i poljoprivrednom sektoru.

Misija OBS je da pomogne otvaranju radnih mesta, stimuliše mala preduzeća i omogući ekonomsku transformaciju svojih klijenata. Uz strateški raspoređene filijale, OBS koristi usluge savetnika klijenata na terenu (kreditne službenike) kako bi došao do klijenata u zabačenim oblastima. 

USAID je obezbedio bespovratna sredstva u iznosu od 11,96 miliona dolara kompaniji Opportunity International kako bi osnovala održivu finansijsku instituciju u Srbiji.Opportunity Banka Srbija (OBS) je lokalna banka koja nudi mikro, poljoprivredne i kredite malim i srednjim preduzećima i to klijentima koji obično nemaju pristup finansijskim uslugama tradicionalnih banaka. Klijenti su obično iz polu-urbanih i ruralnih oblasti Srbije. Banka se specijalizovala za kredite domaćinstvima i poljoprivrednom sektoru.

Za više informacija posetite: http://www.obs.rs/en/

DIREKTNO FINANSIRANJE:

Ženski edukacioni centar 

Ženski edukacioni centar (ŽEC) je dvogodišnji projekat javno privatnog partnerstva na unapređenju veština radne snage koji se realizuje u saradnji sa Insert, doo., Everest, doo., i opštinom Ruma. Centar obezbeđuje stručnu obuku za žene u cilju unapređenja njihovih veština kako bi odgovorile na potrebe privrede i poslodavaca Sremskog okruga. Time centar obezbeđuje firmama radnu snagu koja ispunjava zahteve tržišta rada i pomaže rast izvozno orijentisanih grana industrije kao što su obućarska, kožarska i proizvodnja nameštaja. 

Za više informacija posetite: http://www.zec.org.rs

Projekat Šansa za novi početak  

Kako bi podstakla svoju privredu i ispunila zahteve za pridruženje EU, Srbija mora da izvrši restrukturiranje i privatizaciju brojnih državnih preduzeća. Program Vlade Srbije za preduzeća u restrukturiranju obuhvata vise od 500 preduzeća koja su u različitim fazama privatizacije. Očekuje se da će oko 30.000 radnika prihvatiti program i uzeti otpremninu (čiji je maksimalni iznos 8.000 evra). 

Šansa za novi početak je projekat koji traje 18 meseci i koji sprovode Srpska asocijacija menadžera (SAM) i DNA Communications. Projekat će se fokusirati na regione sa najvećim brojem otpuštenih radnika i motivisaće ih da iskoriste svoje znanje i resurse da započnu sopstveni posao. Iskustva iz prethodnih programa davanja otpremnina jasno pokazuju da radnici koji su otpušteni nemaju dovoljno znanja o tome kako započeti posao niti o preduzetništvu. Ovaj projekat će im dati priliku za “novi početak” započinjanjem sopstvenog posla. 

Za više informacija posetite: www.sam.org.rs

Last updated: July 20, 2017

Share This Page