Flag of Serbia

Demokratija, ljudska prava i uprava

Jezik: English | Serbian

Speeches Shim

UNAPREĐENA ODGOVORNOST KLJUČNIH DEMORATSKIH INSTITUCIJA 

USAID pomaže Srbiji da ojača svoje institucije i da one postanu odgovornije prema građanima. USAID pomaže organizacijama civilnog društva širom Srbije kako bi mogle da mobilišu građane da razumeju, osmisle i podrže neophodne reforme, dok u isto vreme vrše nadzor nad radom institucija na nacionalnom i lokalnom nivou. Podrška političkim partijama pomaže im da razviju savremene politike koje bolje odgovaraju interesima birača. Programi podržavaju veću ravnotežu i razdvajanje među granama vlasti, poboljšan rad sudova i Skupštine unapređenjem veština rukovodstva u sudovima, kancelarijama za planiranje sudskog budžeta i zaposlenih u Skupštini. Aktivnosti takođe pomažu jačanje vladavine prava u Srbiji unapređenjem efikasnosti i transparentnosti rada sudova, uz fokus na prekršajne i upravne sudove, kao i pomaganjem nezavisnim nadzornim agencijama i civilnom društvu u njihovim naporima da državne institucije učine odgovornijima. Inicijative USAID-a jačaju sposobnosti nadzora nad radom Skupštine kao i učešće mladih političara, žena i pripadnika manjina u radu Skupštine. 

Postojeći programi koji doprinose ovim procesima obuhvataju:

USAID Projekat vladavine prava

Projekat vladavine prava je četvorogodišnji projekat vredan 9,8 miliona dolara, koji podržava reforme u pravosuđu koje omogućavaju blagovremenu pravdu za građane Srbije. Projekat sarađuje sa sudovima, javnim izvršiteljima i državnim pravobranilaštvom kako bi unapredio efikasnost pravosuđa, transparentnost i pristup pravdi.  

Za više informacija posetite hppt://www.rolps.org

Projekat jačanja okruženja za održivost medija

USAID-ov Projekat jačanja okruženja za održivost medija je četvorogodišnji projekat vredan 6,5 miliona dolara koji podržava unapređenje nezavisnosti medija unapređenjem finansijske stabilnosti medija u Srbiji. Projekat pomaže medijima u Srbiji poboljšanjem poslovnog okruženja za rad medija.  

Za više informacija posetite http://www.irex.org

Projekat za unapređenje okvira za davanje 

Projekat za unapređenje okvira za davanje podržava napore koji olakšavaju filantropiju i davanje u dobrotvorne svrhe. Projekat se fokusira na jačanje partnerstava između sektora, unapređenje pravnog okvira koji bi olakšao davanje i učinio ga transparentnijim i radi na podizanju svesti javnosti o filantropskim aktivnostima u Srbiji.

Za više informacija posetite https://www.divac.com/rs/Naslovna

Građani imaju moć

“Građani imaju moć” je četvorogodišnji projekat vredan 2 miliona dolara koji podržava kolektivne akcije u smeru unapređenja odgovornosti vlasti i smanjenja korupcije. Projekat podržava aktivnosti koje pokreću građani u cilju jačanja mreže organizacija civilnog društva, lokalnih organizacija, aktivista i novinara širom zemlje koji zagovaraju delotovrne mere za borbu protiv korupcije i za veću odgovornost vlasti.  

Za više informacija posetite www.crta.rs

USAID Projekat za odgovornu vlast

Projekat za odgovornu vlast je četvorogodišnji projekat, vredan 8,5 miliona dolara, koji sarađuje sa ključnim partnerima u Srbiji u cilju unapređenja odgovornosti vlasti na nacionalnom i lokalnom nivou.  

Za više informacija posetite www.odgovornavlast.rs

Projekat za lokalni aktivizam-Tvoje mesto u Srbiji

Projekat za lokalni aktivizam-Tvoje mesto u Srbiji je četvorogodišnji projekat vredan 1,7 miliona dolara koji sprovodi Nacionalna koalicija za decentralizaciju (NKD), lokalna mreža 16 organizacija civilnog društva sa juga Srbije. projekat podržava razvoj lokalnih zajednica kroz mobilizaciju postojećih resursa i unapređenje lokalnog aktivizma širom Srbije. NKD pomaže u razvoju saradnje i jače povezanosti između građana, lokalnih organizacija civilnog društva, privatnog sektora i vlasti.

Za više informacija posetite http://www.nkd.rs

Projekat "Aktivni građani, bolje društvo"

Aktivni građani, bolje društvo, je projekat koji traje 4,5 godine, vrednosti 2 miliona dolara, čiji je cilj unapređenje saradnje između građana, civilnog društva i vlasti na temama koje su važne za građane, i u tom smislu i jačanje participativne demokratije u Srbiji.

Za više informacija pogledajte opis projekta

Otvorena vrata pravosuđa

Otvorena vrata pravosuđa je trogodišnji projekat, vredan 1,2 miliona dolara namenjen jačanju poverenja građana u pravosudne institucije unapređenjem komunikacije između građana i pravosuđa. Projekat sprovodi koalicija od 12 istaknutih profesionalnih udruženja i organizacija civilnog društva zajedno sa 15 osnovnih sudova u Srbiji. 

Za više informacija pogledajte opis projekta

Projekat podrške medijskim reformama 

Projekat podrške medijskim reformama planiran je da traje 30 meseci, vrednosti je 445.000 dolara i radi na stvaranju održivog regulatornog okruženja za razvoj medija kao i za dalju digitializaciju društva na inkluzivan, održiv i bezbedan način. Projekat je nastao kao odogovor na sporazum između Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS) i Vlade Srbije, kojim je OEBS-u poverena ključna uloga u obezbeđivanju da se tekuće reforme u medijskoj sferi u Srbiji sprovode u skladu sa najboljim međunarodnim i evropskim standardima kao i u obezbeđivanju i podršci slobodi izražavanja i medijskih sloboda.

Za više informacija posetite https://www.osce.org/mission-to-serbia

Projekat za jačanje političkih procesa

Projekat za jačanje političkih procesa je dvogodišnji projekat vredan 3,5 miliona dolara namenjen jačanju demokratskog, otvorenog i transparentnog okruženja. On nastoji da podrži pokazanu posvećenost građana Srbije demokratskim vrednostima i da ih ugradi u političke institucije i procese- političke partije, skupštinu i izbore.

Za više informacija pogledajte opis projekta

Projekat za podršku medijskim inicijativama i partnerstvima

 

 

 

Last updated: July 21, 2021

Share This Page