Jezik

UNAPREĐENA ODGOVORNOST KLJUČNIH DEMORATSKIH INSTITUCIJA 

USAID pomaže Srbiji da osnaži institucije državne uprave kako bi bile odgovornije prema građanima. U ovoj oblasti, aktivnosti USAID-a usmerene su na unapređenje transparentnosti postupka javnih nabavki i efikasnosti sistema zdravstvene zaštite. U cilju smanjenja energetske zavisnosti, USAID pomaže državnim institucijama u izradi delotovornih politika koje će ubrzati energetsku diversifikaciju i unaprediti energetsku efikasnost. USAID takođe radi na unapređenju kapaciteta organizacija civilnog društva i građana kako bi zajedno što efikasnije zagovarali pozitivne promene u svojim zajednicama i radili na regionalnom pomirenju. USAID takođe radi sa nezavisnim medijima kako bi došli do veće publike pravovremenim i istinitim izveštavanjem. U tom smislu, pomažemo im da osmisle inovativne i kreativne elektronske platforme kako bi unapredili svoju poslovnu praksu i kako bi unapredili svoj pristup dugoročnom finansiranju. Aktivnosti USAID-a takođe rade na osnaživanju političkog pluralizma u Srbiji podsticanjem dijaloga između građana i političkih aktera i podrškom dugoročnim naporima da se unapredi transparentost i integritet izbornog procesa. 

Za više informacija o projektima, molimo vas da posetite https://www.usaid.gov/sr/serbia/newsroom/fact-sheets