Flag of Serbia

Redakcija

Jezik: English | Serbian

Speeches Shim

19-05-2022

USAID je obezbedio više od 8 miliona dolara pomoći Srbiji od ukupno 9,1 milion sa koliko je američka vlada pomogla Srbiji da se suprotstavi posledicama pandemije COVID-19. Ova podrška pomogla je da se zadovolje one potrebe koje utvrdila Vlada Srbije. Saradnjiom sa raznim partnerima, pomogli smo Srbiji u njenom reagovanju na pandemiju nabavkom medicinske opreme, kontejnera za testiranje za bolnice, saradnjom sa Crvenim krstom i pomaganjem ugroženim porodicama da se izbore sa krizom.

19-05-2022

Srbija inovira je projekat koji traje četiri i po godine, sa budžetom 6.077.652 dolara, i ima za cilj da pomogne privredi Srbije snažnijom podrškom onim granama industrije koje pokreću inovacije. Projekat će prepoznati one domene koji najviše obećavaju kada su u pitanju inovacije i omogućiti osnovanje prvog super klastera u Srbiji u ovoj oblasti. Pristup kroz osnivanje super klastera, kojim se okuplja privatni sektor, akademska zajednica i državne ustanove kako bi radili na razvoju inovativnih industrija, već je isproban u drugim zemljama ali nije nikad u Srbiji.

19-05-2022

Zajedno protiv COVID-a je dvadesetomesečni projekat vredan 2.750.000 dolara koji ima za cilj da podrži efikasan odgovor na izazove pandemije virusom  COVID-19 u oblasti zdravstvene, socijalne i zaštite životne sredine u Srbiji. On podrazumeva partnerstvo i podršku Ministarstvu zdravlja, nacionalnom Institutu za javno zdravlje „Dr.

19-05-2022

Kampanja vakcinacije protiv COVID-19 je jednogodišnji projekat sa budžetom od 1.950.000 dolara koji nastoji da poveća stopu vakcinisanosti protiv COVID-19 mađu ciljnom populacijom u Srbiji. Projekat koristi metode komunikacije u rizičnim situacijama zasnovanu na činjenicama kao i angažovanje lokalne zajednice kako bi to postiglo. Ulažu se napori da se saslušaju, angažuju i motivišu zdravstveni radnici i drugi relevantni činioci kako bi postali snažni zagovornici vakcinacije među onima koji oklevaju.  

19-05-2022

“Preduzmi ideju” je  četvorogodišnji projekat vredan 4,26 miliona dolara čiji je cilj da podstakne razvoj koji pokreću inovacije. Projekat će nastojati da to postigne unapređenjem okruženja za inovacije i jačanjem i razvojem preduzetničkog načina razmišljanja kod mladih, dok u isto vreme pomaže inovatorima da usvoje tržišni pristup i bolje komercijalizuju svoje proizvode.

Pages

Last updated: May 19, 2022

Share This Page