Flag of Serbia

Redakcija

Language: English | Serbian
Jul 18, 2019

Ustav Republike Srbije garantuje građanima pravo na suđenje u razumnom roku. Ovo pravo građanima Srbije takođe je garantovano na međunarodnom nivou od 2004. godine kada je Srbija postala članica Saveta Evrope i potpisnica Evropske konvencije o ljudskim pravima. Od tada, građani Srbije takođe imaju mogućnost da podnose tužbe Evropskom sudu za ljudska prava protiv države Srbije, koje se odnose na povredu prava na suđenje u razumnom roku .  Protiv države Srbije, u periodu od 2004 do 2017.

Vlada SAD obezbedila dodatnih 20,8 miliona dolara pomoći Srbiji
Jul 8, 2019

Belgrade - Vlada Sjedinjenih Američkih Država potpisala je 8. jula 2019. godine dva sporazuma sa Vladom Republike Srbije, kojima se obezbeđuje dodatnih 20,8 miliona dolara pomoći Srbiji. Ova sredstva biće iskorišćena za nastavak pomoći Srbiji u cilju unapređenja konkurentnosti srpske privrede, jačanja vladavine prava, unapređenja javne uprave, poboljšanja okruženja za funkcionisanje medija kao i za borbu protiv korupcije.

Financial Technologies for Business Growth and Innovation
Jun 4, 2019

Beograd U utorak, 4. juna 2019, USAID-ov Projekat saradnje za ekonomski razvoj organizovao je Fintek za Biznis forum posvećen finansijskim tehnologijama i načinima na koje različita fintek rešenja mogu biti primenjena na povećanje pristupa izvorima finansiranja za mala i srednja preduzeća u Srbiji.

Stvarno važna kartica uključuje građane u razvoj lokalnih zajednica
Maj 20, 2019

BEOGRAD – U ponedeljak, 20. maja 2019. godine, Fondacija Ana i Vlade Divac i Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID) predstavili su „Stvarno važnu karticu“ u okviru projekta „Unapređenje okvira za davanje“. Ova kartica predstavlja inovativni model prikupljanja sredstava u vidu potrošačke kartice lojalnosti koja povezuje građane, nevladine organizacije i lokalne kompanije u cilju promocije dobročinstva i solidarnosti u lokalnim zajednicama.

USAID podržava efikasniji i pravičniji sistem izvršenja u Srbiji
Maj 14, 2019

BEOGRAD – Projekat vladavine prava Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) u saradnji sa Vrhovnim kasacionim sudom, Ministarstvom pravde i Komorom javnih izvršitelja, 14. maja 2019. organizovao je radionicu u cilju usvajanja mera koje će doprineti efikasnijem i pravičnijem izvršenju presuda—sa posebnim fokusom na to kako predstojeće izmene Zakona o izvršenju i obezbeđenju mogu da doprinesu tom cilju.  Napredak u oblasti vladavine prava od ključne je važnosti za Srbiju koja nastoji da ostvari svoje aspiracije ka učlanjenu u EU.  

Pages

Last updated: July 18, 2019

Share This Page