Flag of Serbia

Smernice za podnošenje predloga projekata van konkursa

Jezik: English | Serbian

Speeches Shim

USAID prihvata predloge projekata van konkursa. Međutim, imajte u vidu da USAID obično sprovodi direktne programe pomoći koji imaju za cilj da pomognu zemljama u razvoju, i to kroz dodelu bespovratnih sredstava putem konkursa kao i potpisivanjem ugovora o saradnji. To obezbeđuje da se sve aktivnosti usmere na unapred definisane ciljeve kako bi njihov uticaj bio što veći, kao i da budu u skladu sa važećom Strategijom za razvoj i saradnju (CDCS). Tako da se samo u izuzetnim slučajevima, kada su pristigli predlozi projekata u skladu sa važećom strategijom, razmatra njihovo finansiranje bez konkursa. Predlozi projekata mogu se poslati na: USAID Srbija, Kancelarija za programsku strategiju i koordinaciju, Bulevar kneza Aleksandra Karađorđevića 92, 11000 Beograd.

 

Last updated: July 21, 2021

Share This Page