Ngôn ngữ

2021 - 2025 | ĐƠN VỊ THỰC HIỆN: ĐẠI HỌC FULBRIGHT VIỆT NAM | NGÂN SÁCH DỰ TRÙ: 25.000.000 ĐÔ LA

Thành lập năm 2016, Đại học Fulbright Việt Nam là trường đại học độc lập, không vì lợi nhuận và hoạt động theo mô hình giáo dục khai phóng đầu tiên tại Việt Nam. Là thành quả của mối quan hệ hợp tác giữa Hoa Kỳ - Việt Nam, Đại học Fulbright Việt Nam được truyền cảm hứng bởi truyền thống giáo dục khai phóng của Hoa Kỳ và khởi nguồn từ những di sản và truyền thống văn hóa phong phú của Việt Nam. Chính phủ Hoa Kỳ đã bắt đầu hỗ trợ Đại học Fulbright Việt Nam từ năm 1994 thông qua Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright, nay là Trường Chính sách Công và Quản lý Fulbright. Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tiếp tục hỗ trợ Fulbright xây dựng một cơ sở giáo dục đại học vững mạnh và bền vững, cung cấp nền giáo dục đẳng cấp thế giới và đóng vai trò tiên phong trong nỗ lực cải cách hệ thống giáo dục đại học của Việt Nam. Những tân cử nhân đầu tiên của Đại học Fulbright Việt Nam vừa tốt nghiệp trong năm 2023.

CỦNG CỐ SỰ PHÁT TRIỂN VÀ BỀN VỮNG

Đến nay, khi Đại học Fulbright Việt Nam trở thành một cơ sở giáo dục có tuổi đời hơn, USAID tiếp tục hỗ trợ Fulbright phát triển mô hình giáo dục đại học bền vững, tăng số lượng sinh viên và hướng tới một môi trường đại học đẳng cấp thế giới. Hỗ trợ của USAID giúp Fulbright xây dựng và triển khai các kế hoạch chiến lược, chính sách, hệ thống quản trị, vận hành và đảm bảo chất lượng bên trong của trường. USAID cũng hỗ trợ Đại học Fulbright Việt Nam đa dạng hóa nguồn doanh thu thông qua triển khai các chương trình đào tạo ngắn hạn không cấp bằng và đào tạo quản trị thực hành, tiêu biểu như Chương trình Phát triển lãnh đạo do Trung tâm Khởi Nghiệp và Sáng tạo tại Đại học Fulbright triển khai dành cho các nhà quản lý doanh nghiệp.

CỦNG CỐ CÁC CHƯƠNG TRÌNH HỌC THUẬT VÀ NÂNG CAO NĂNG LỰC NGHIÊN CỨU

USAID hỗ trợ Đại học Fulbright Việt Nam mở rộng và nâng cao chất lượng các chương trình học thuật và cấp bằng, tăng số lượng giảng viên và cán bộ đào tạo, mở rộng tuyển sinh và tăng số lượng sinh viên trong bối cảnh Đại học Fulbright Việt Nam sẽ chuyển sang khuôn viên trường mới trong tương lai. USAID đồng hành cùng Fulbright trong nỗ lực theo đuổi chứng nhận kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục từ Hiệp hội Giáo dục Đại học New England (NECHE) nhằm khẳng định việc Fulbright đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế về đảm bảo chất lượng giáo dục và chương trình đào tạo. USAID cũng hỗ trợ Đại học Fulbright Việt Nam tăng cường quan hệ quan hệ đối tác với khu vực tư nhân và các tổ chức giáo dục đại học khác nhằm nâng cao quá trình học tập trải nghiệm của sinh viên và nghiên cứu của giảng viên, qua đó thúc đẩy khả năng tiên phong trong nghiên cứu và đổi mới sáng tạo của trường.

TÁC ĐỘNG: MÔ HÌNH KIỂU MẪU CHO GIÁO DỤC ĐẠI HỌC TẠI VIỆT NAM 

Với hỗ trợ của USAID, Đại học Fulbright Việt Nam được kỳ vọng sẽ trở thành một ngôi trường bền vững, được công nhận và có sức ảnh hưởng mang tầm đẳng cấp thế giới, nơi ươm mầm cho một thế hệ lãnh đạo trẻ từ khắp mọi miền đất nước cùng chung tay giải quyết những thách thức của thế kỷ 21 và thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam.