Flag of Vietnam

Môi trường, năng lượng sạch và biến đổi khí hậu

Ngôn ngữ: English | Vietnamese

Speeches Shim

USAID giúp đẩy mạnh công tác bảo vệ rừng tại miền trung Việt Nam.
USAID giúp đẩy mạnh công tác bảo vệ rừng tại miền trung Việt Nam.
USAID Green Annamites

Hoạt động của USAID tại Việt Nam trong lĩnh vực môi trường và năng lượng tập trung vào các vấn đề an ninh môi trường và bảo vệ môi trường, cụ thể là phát triển năng lượng sạch, giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường, trong đó có bảo tồn rừng và các loài đang bị đe dọa, huy động sự tham gia của cộng đồng địa phương cho các vấn đề môi trường như ô nhiễm không khí, quản lý rác thải và bảo tồn nguồn nước.

Last updated: October 08, 2021

Share This Page