Ngôn ngữ

11-2-2022

Ngày 21/01, USAID đã cùng các cơ quan giáo dục địa phương, các đối tác và người thụ hưởng tham gia buổi lễ hoàn thành một phòng hỗ trợ giáo dục hoà nhập được trang bị tại một trong số ba trường mẫu giáo. Phòng hỗ trợ giáo dục hoà nhập được thiết kế để tiến hành các dịch vụ can thiệp và phát hiện sớm dành cho trẻ em có nhu cầu giáo dục đặc biệt. Tham dự buổi lễ có Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Tây Ninh, Giám đốc VietHealth cùng đại diện Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện và 3 trường được thụ hưởng (Trường 1/6, Lợi Thuận và An Hòa). Các phòng hỗ trợ giáo dục hoà nhập chuyên biệt này cũng cung cấp dịch vụ tư vấn cho phụ huynh và hỗ trợ kỹ thuật cho giáo viên. Trong 5 năm qua, dự án DISTINCT do USAID tài trợ đã giúp tăng cường năng lực cho khoảng 1.000 giáo viên và 1.982 phụ huynh và người chăm sóc để đáp ứng nhu cầu giáo dục đặc biệt cho 2.247 trẻ khuyết tật. 

Hỗ trợ của USAID trong việc thành lập các phòng hỗ trợ giáo dục hoà nhập cho trẻ lứa tuổi mẫu giáo là cách tiếp cận hiệu quả để hỗ trợ phát hiện và can thiệp sớm cho trẻ có nhu cầu giáo dục đặc biệt, thúc đẩy sự hòa nhập và tạo cơ hội nhiều hơn cho trẻ khuyết tật được tiếp cận với nền giáo dục có chất lượng.

Image
Lễ ban giao phòng hỗ trợ giáo dục hòa nhập tại trường Mầm non 1/6, Tây Ninh.
Lễ ban giao phòng hỗ trợ giáo dục hòa nhập tại trường Mầm non 1/6, Tây Ninh.
VietHealth
Share This Page