Flag of Ukraine

Гуманітарна допомога та забезпечення стабілізації

Language: English | Ukrainian

USAID допомагає українським волонтерам у наданні підтримки потерпілим від конфлікту на Донбасі
USAID допомагає українським волонтерам у наданні підтримки потерпілим від конфлікту на Донбасі
Проект «Українська ініціатива з підвищення громадської довіри»

Гуманітарна підтримка, яку надає Бюро USAID з допомоги у випадку надзвичайних ситуацій (OFDA), допомагає рятувати життя вимушених переселенців та інших вразливих категорій громадян, які потерпіли від конфлікту. Ці заходи допомоги здійснюються у східних регіонах України, а також у Київській області.    

Мета Бюро ініціатив перехідного періоду (OTI) – сприяти тому, щоб вразливі громади Східної України брали участь, отримували користь та обстоювали необхідність перехідного процесу, завдяки якому Україна стане заможною, єдиною та демократичною державою. Для досягнення цієї мети, на сході України OTI працює над виконанням наступних завдань:

  • збільшення підтримки та забезпечення ширшої громадської участі у формуванні інклюзивної української ідентичності;
  • підвищення рівня довіри з боку громадян, та залучення їх до активної участі у процесі реформ на місцевому рівні.

Поточні проекти:

Проект «Українська ініціатива з підвищення громадської довіри»
Виконавець: «Кемонікс Інтернешнл Інк.»
Період реалізації: 11 липня 2014 року
17 квітня 2019 року

Проект «Українська ініціатива з підвищення громадської довіри» стала доповненням до тих заходів, які USAID вже здійснює в Україні, аби сприяти досягненню стабільності у державі та забезпеченню її заможного майбутнього. Ця програма використовуватиме гнучкі механізми, які дозволять швидко надавати українським партнерам короткотермінову допомогу на підтримку успішних, мирних перехідних процесів та досягнення суспільної згоди на рівні місцевих громад для того, щоб подолати наслідки конфлікту та поглиблення соціальної напруги у Східній Україні. Головні завдання проекту полягають у тому, щоб допомогти місцевим громадам та органам влади у пом’якшенні дестабілізуючих наслідків конфлікту, сприяти активнішій участі громадян у заходах влади з реагування на кризову ситуацію, а також у здійсненні більш широкого перехідного політичного процесу. Допомогою проекту, що надаватиметься у вигляді негрошових грантів малого розміру (товарів, послуг та технічної підтримки), зможе скористатися ціла низка українських партнерів – зокрема, національні та місцеві органи цивільної влади, органи місцевого самоврядування, організації громадянського суспільства та лідери місцевих громад.

Проект «Навчання, забезпечення економічної самостійності, допоміжні технології та медико-фізична реабілітація» (TEAM)
Виконавець: UCP Wheels for Humanity
Період реалізації: 1 жовтня 2015 року
30 червня 2019 року

Проект «Навчання, забезпечення економічної самостійності, допоміжні технології та медико-фізична реабілітація» (Training, Economic Empowerment, Assistive Technology and Medical/Physical Rehabilitation - TEAM) має на меті сприяти створенню в Україні комплексної системи реабілітаційних послуг, забезпечити спеціалізоване навчання медичних фахівців у цій галузі та надання допоміжного обладнання для людей з інвалідністю відповідно до критеріїв ВООЗ. Окрім того, у співпраці з  Українською асоціацією фізичної терапії та Національною асамблеєю людей з інвалідністю, проект здійснює навчальні програми з набуття професійних і підприємницьких навичок та пропонує можливості для працевлаштування людям з інвалідністю з числа вимушених переселенців та членам їхніх сімей.    

Починаючи з січня 2018 р. проект працює над створенням ресурсних центрів у Львові, Києві та Запоріжжі, а також над підвищенням їхнього лікувального, організаційного та адміністративного потенціалу. В результаті цього, загалом 760 осіб отримають низку реабілітаційних послуг на базі центрів (включаючи надання допоміжного обладнання, візків та  урологічних комплектів за переліком Мінсоцполітики України).  Очікується, що згодом ці ресурсні центри стануть моделлю надання нейрореабілітаційних послуг в Україні згідно з настановами ВООЗ («Вісім кроків з надання послуг людям у візках»).  Фахівці проекту TEAM також здійснюють заходи на стратегічному рівні, спрямовані на впровадження міжнародного протоколу лікування хворих із синдромом нейрогенного сечового міхура.

Проект «Покращення доступу до ефективних послуг щодо проблем у сфері розумового здоров'я внаслідок травм»
Виконавець: Johns Hopkins University 
Період реалізації: 30 вересня 2015 року – 31 березня 2019 року

Проект здійснюється на основі співпраці між Школою громадського здоров'я Університету Джонса Гопкінса та Національним університетом «Києво-Могилянська академія». Він має на меті пом'якшити вплив травматичних подій на розумове здоров'я потерпілих від конфлікту, а також сприяти розробці й зміцненню доступної та рівноправної системи послуг у сфері розумового здоров'я на рівні місцевих громад.

Завданням проекту є поліпшення стану розумового здоров'я та функціонального стану місцевих громад і груп населення, які потерпіли від конфлікту в Україні; його кінцевим результатом має стати формування більш доступної та рівноправної системи послуг у сфері розумового здоров'я на рівні місцевих громад. Проект включає також дослідницький елемент, що передбачає вивчення типів проблем у сфері розумового здоров'я, спричинених конфліктом, вироблення належних і точних засобів оцінки цих проблем, розробку методів їх лікування та оцінки його ефективності в умовах України, а також розвиток науково-дослідного потенціалу партнерів на основі навчання та практичного досвіду – шляхом розбудови відповідних науково-дослідних ресурсів (розробки вимірювального інструментарію, побудови дослідницьких мереж, тощо).  

Last updated: March 14, 2019

Share This Page