Flag of Ukraine

Гуманітарна допомога та забезпечення стабілізації

Language: English | Ukrainian

USAID допомагає українським волонтерам у наданні підтримки потерпілим від конфлікту на Донбасі
USAID допомагає українським волонтерам у наданні підтримки потерпілим від конфлікту на Донбасі
Проект «Українська ініціатива з підвищення громадської довіри»

Гуманітарна підтримка, яку надає Бюро USAID з допомоги у випадку надзвичайних ситуацій (OFDA), допомагає рятувати життя вимушених переселенців та інших вразливих категорій громадян, які потерпіли від конфлікту. Ці заходи допомоги здійснюються у східних регіонах України, а також у Київській області.    

Мета Бюро ініціатив перехідного періоду (OTI) – сприяти тому, щоб вразливі громади Східної України брали участь, отримували користь та обстоювали необхідність перехідного процесу, завдяки якому Україна стане заможною, єдиною та демократичною державою. Для досягнення цієї мети, на сході України OTI працює над виконанням наступних завдань:

  • збільшення підтримки та забезпечення ширшої громадської участі у формуванні інклюзивної української ідентичності;
  • підвищення рівня довіри з боку громадян, та залучення їх до активної участі у процесі реформ на місцевому рівні.

Поточні проекти:

Проект «Українська ініціатива з підвищення громадської довіри»
Виконавець: «Кемонікс Інтернешнл Інк.»
Період реалізації: 11 липня 2014 року
9 квітня 2021 року

Проект «Українська ініціатива з підвищення громадської довіри» був розроблений, аби доповнити собою ті заходи, що їх USAID вже здійснює в Україні для того , щоб сприяти успішним перехідним процесам на засадах демократії та зміцненню національної єдності у період після конфлікту на сході країни.  У квітні 2017 року Бюро USAID з ініціатив перехідного періоду (OTI) розпочало другий етап цього проекту, основна мета якого – надати підтримку перехідним процесам, що відбуваються на засадах демократії та мають історичну важливість для України.  Проект покликаний сприяти тим заходам, які зміцнюють довіру мешканців Східної України до процесів демократичних реформ і європейської інтеграції.  Останнім часом у сфері його основної уваги все більше опиняються питання розробки медіа-контенту на національному рівні та відповідних програм у західних, центральних і південних областях країни. Проект надає адресну допомогу з метою зміцнення національної єдності на засадах плюралізму, а також підвищення громадської довіри до позитивних, демократичних перетворень в Україні.  Підтримкою проекту, яка надається у вигляді негрошових грантів малого розміру (товарів, послуг та технічної підтримки), може скористатися ціла низка українських партнерів – зокрема, національні й місцеві органи цивільної влади та самоврядування, організації громадянського суспільства та лідери місцевих громад.

Проект «Зміцнення реабілітаційних послуг у системах охорони здоров'я»  
UCP Wheels for Humanity
1 квітня 2019 року – 30 червня 2022 року

Проект «Зміцнення реабілітаційних послуг у системах охорони здоров'я» сприятиме підвищенню знань і вдосконаленню фахової практики фізіотерапевтів, розробці та впровадженню національних заходів державної політики, правил і протоколів у сфері реабілітації, а також зростанню попиту на реабілітаційні послуги на рівні громад і спільнот. Він має на меті підвищити рівень обізнаності, підтримати впровадження процесів співпраці у сфері реабілітаційних послуг у визначених областях України (Київська, Львівська та Запорізька) та виробити стратегію діяльності фізіотерапевта. У тісній співпраці з Всесвітньою організацією охорони здоров'я (ВООЗ), проект здійснюватиме розробку стратегії реабілітаційних послуг, а також надаватиме МОЗ України допомогу у реформуванні цієї галузі.  Ще одним напрямом його роботи стане розробка інформаційної кампанії, яка має забезпечити розповсюдження інформації про роль і важливість реабілітаційних послуг на рівні первинної медицини. Проект ставить перед собою два завдання:      

1) забезпечити розробку та зміцнення комплексних, сталих послуг і систем у сфері реабілітації на основі створення партнерств і залучення зацікавлених сторін

2) забезпечити доступ до якісних реабілітаційних послуг (у т.ч. до додаткових допоміжних технологій) для потерпілих від конфлікту та інших осіб, що потребують таких послуг.

Проект «Поліпшення послуг у сфері розумового здоров"я для потерпілих від катувань»
Виконавець: Johns Hopkins University 
Період реалізації: 30 вересня 2015 року – 30 червня 2021 року

Проект здійснюється на основі співпраці між Школою громадського здоров'я Університету Джонса Гопкінса та Національним університетом «Києво-Могилянська академія». Він має на меті пом'якшити вплив травматичних подій на розумове здоров'я потерпілих від конфлікту, а також сприяти розробці й зміцненню доступної та рівноправної системи послуг у сфері розумового здоров'я на рівні місцевих громад.

Завданням проекту є поліпшення стану розумового здоров'я та функціонального стану місцевих громад і груп населення, які потерпіли від конфлікту в Україні; його кінцевим результатом має стати формування більш доступної та рівноправної системи послуг у сфері розумового здоров'я на рівні місцевих громад. Проект включає також дослідницький елемент, що передбачає вивчення типів проблем у сфері розумового здоров'я, спричинених конфліктом, вироблення належних і точних засобів оцінки цих проблем, розробку методів їх лікування та оцінки його ефективності в умовах України, а також розвиток науково-дослідного потенціалу партнерів на основі навчання та практичного досвіду – шляхом розбудови відповідних науково-дослідних ресурсів (розробки вимірювального інструментарію, побудови дослідницьких мереж, тощо).  

Проект «Демократичне врядування у Східній Україні»
Виконавець: «Кемонікс Інтернешнл»
жовтень 2018 року – вересень 2023 року

Розрахований на п'ять років проект «Демократичне врядування у Східній Україні» має сприяти зростанню суспільної впевненості та довіри між громадянами та органами влади на сході країни, що стане одним із інструментів досягнення ширшої мети USAID у сфері розвитку, а саме пом’якшення наслідків російської агресії проти України. До основних завдань проекту належать розширення участі громадян у процесах спільного вирішення питань на рівні місцевих громад, підвищення ефективності надання державних послуг на сучасному рівні, інтеграція відокремлених, маргіналізованих та ізольованих спільнот, краще розуміння ключових реформ і зростання довіри до них з боку громадян, а також сприяння різним формам активної участі громадян у суспільному житті на основі інклюзивних і демократичних громадянських цінностей.

Проект «Економічна підтримка Східної України»
«ДАІ Глобал»
27 серпня 2018 року – 26 серпня 2023 року

Конфлікт у Східній Україні призвів до руйнації критично важливих ринкових зв’язків, економічного послаблення у минулому провідних галузей виробництва та переміщення значної кількості людей. Проект «Економічна підтримка Східної України» має надати допомогу приватним підприємцям та малому і середньому бізнесу, що працюють у конкурентних секторах економіки, аби знизити рівень залежності регіону як від великих підприємств, контрольованих олігархами, так і від торгівлі з Росією.  У найближчий час проект надаватиме допомогу тим соціальним групам, які потерпіли від конфлікту, а також іншим вразливим верствам населення, аби сприяти відновленню їхніх  економічних можливостей до забезпечення власного життя. На середній термін часу,  він працюватиме з визначеними ланцюжками створення доданої вартості, а також з інноваційними підприємствами, аби допомогти їм розширити свою діяльність та знайти нові ринки.  Довготерміновою метою проекту є розбудова впевненості у майбутньому східноукраїнської економіки, що має стати стимулом для інвестицій та розвитку підприємництва у цьому регіоні. При тому, що проект «Економічна підтримка Східної України» передусім надаватиме допомогу Донецькій та Луганській областям, він також активно працюватиме над зміцненням економічних зв’язків цих регіонів з іншими областями України.

Last updated: September 21, 2020

Share This Page