Flag of Ukraine

Гуманітарна допомога та забезпечення стабілізації

Language: English | Ukrainian

USAID допомагає українським волонтерам у наданні підтримки потерпілим від конфлікту на Донбасі
USAID допомагає українським волонтерам у наданні підтримки потерпілим від конфлікту на Донбасі
Проект «Українська ініціатива з підвищення громадської довіри»

Гуманітарна підтримка, яку надає Бюро USAID з допомоги у випадку надзвичайних ситуацій (OFDA), допомагає рятувати життя вимушених переселенців та інших вразливих категорій громадян, які потерпіли від конфлікту. Ці заходи допомоги здійснюються у східних регіонах України, а також у Київській області.    

Мета Бюро ініціатив перехідного періоду (OTI) – сприяти тому, щоб вразливі громади Східної України брали участь, отримували користь та обстоювали необхідність перехідного процесу, завдяки якому Україна стане заможною, єдиною та демократичною державою. Для досягнення цієї мети, на сході України OTI працює над виконанням наступних завдань:

  • збільшення підтримки та забезпечення ширшої громадської участі у формуванні інклюзивної української ідентичності;
  • підвищення рівня довіри з боку громадян, та залучення їх до активної участі у процесі реформ на місцевому рівні.

Поточні проекти:

Проект «Українська ініціатива з підвищення громадської довіри»
Виконавець: «Кемонікс Інтернешнл Інк.»
Період реалізації: 11 липня 2014 року
17 квітня 2019 року

Проект «Українська ініціатива з підвищення громадської довіри» стала доповненням до тих заходів, які USAID вже здійснює в Україні, аби сприяти досягненню стабільності у державі та забезпеченню її заможного майбутнього. Ця програма використовуватиме гнучкі механізми, які дозволять швидко надавати українським партнерам короткотермінову допомогу на підтримку успішних, мирних перехідних процесів та досягнення суспільної згоди на рівні місцевих громад для того, щоб подолати наслідки конфлікту та поглиблення соціальної напруги у Східній Україні. Головні завдання проекту полягають у тому, щоб допомогти місцевим громадам та органам влади у пом’якшенні дестабілізуючих наслідків конфлікту, сприяти активнішій участі громадян у заходах влади з реагування на кризову ситуацію, а також у здійсненні більш широкого перехідного політичного процесу. Допомогою проекту, що надаватиметься у вигляді негрошових грантів малого розміру (товарів, послуг та технічної підтримки), зможе скористатися ціла низка українських партнерів – зокрема, національні та місцеві органи цивільної влади, органи місцевого самоврядування, організації громадянського суспільства та лідери місцевих громад.

Проект «Навчання, забезпечення економічної самостійності, допоміжні технології та медико-фізична реабілітація» (TEAM)
Виконавець: UCP Wheels for Humanity
Період реалізації: 1 жовтня 2015 року
31 липня 2019 року

Все більша кількість громадян отримують травми внаслідок конфлікту у Східній Україні. Проект сприяє вдосконаленню системи реабілітаційних послуг в Україні на основі спеціалізованого навчання фахівців з реабілітації, професійного та ділового навчання внутрішніх переселенців та членів їх родин, а також розширення доступу до допоміжного обладнання (візків, протипролежневих подушок, урологічних комплектів, тощо). Фахівці проекту співпрацюють з фізіотерапевтами, лікарями та іншими медичними працівниками, задіяними у лікуванні пацієнтів зі спинномозковими травмами, травматичними пошкодженнями головного мозку та інсультами у кількох містах України (Львів, Київ, Запоріжжя та Дніпро). До числа партнерів проекту належать Українська асоціація фізичної терапії та Національна асамблея людей з інвалідністю, які нині беруть участь у розробці політики, що має забезпечити регуляторний нагляд за діяльністю фізіотерапевтів в Україні.  

Проект «Покращення доступу до ефективних послуг щодо проблем у сфері розумового здоров'я внаслідок травм»
Виконавець: Johns Hopkins University 
Період реалізації: 30 вересня 2015 року – 16 червня 2018 року

Проект здійснюється на основі співпраці між Школою громадського здоров'я Університету Джонса Гопкінса та Національним університетом «Києво-Могилянська академія». Він має на меті пом'якшити вплив травматичних подій на розумове здоров'я потерпілих від конфлікту, а також сприяти розробці й зміцненню доступної та рівноправної системи послуг у сфері розумового здоров'я на рівні місцевих громад.

Завданням проекту є поліпшення стану розумового здоров'я та функціонального стану місцевих громад і груп населення, які потерпіли від конфлікту в Україні; його кінцевим результатом має стати формування більш доступної та рівноправної системи послуг у сфері розумового здоров'я на рівні місцевих громад. Проект включає також дослідницький елемент, що передбачає вивчення типів проблем у сфері розумового здоров'я, спричинених конфліктом, вироблення належних і точних засобів оцінки цих проблем, розробку методів їх лікування та оцінки його ефективності в умовах України, а також розвиток науково-дослідного потенціалу партнерів на основі навчання та практичного досвіду – шляхом розбудови відповідних науково-дослідних ресурсів (розробки вимірювального інструментарію, побудови дослідницьких мереж, тощо).  

Програма «Єдина громада»
Виконавець: IREX
9 вересня 2016 року – 18 вересня 2018 року

Програма «Єдина громада» має на меті подолати розмежування та сприяти розбудові єдності та довіри у тих територіальних громадах, які потерпіли від конфлікту в Україні. Її заходи також передбачають залучення основних впливових учасників – таких, як керівники місцевих органів влади, працівники ЗМІ, громадські активісти тощо. Програма працюватиме у 12 визначених громадах Харківської, Дніпропетровської, Запорізької, Луганської та Донецької областей.  Її основою стане триєдиний підхід, побудований на безпосередньому спілкуванні та взаємодії усередині громад, який уможливить обмін досвідом і навичками, забезпечення довіри та єдності між внутрішньо переміщеними особами (ВПО) та місцевими мешканцями. Засобами цього стануть публічні обговорення та співпраця з метою вирішення проблем, які є нагальними для громад – що, у свою чергу, зробить їх більш стійкими та сприятиме єдності. 

Last updated: March 05, 2018

Share This Page