Flag of Serbia

Redakcija

Jezik: English | Serbian

Speeches Shim

19-05-2022

“Preduzmi ideju” je  četvorogodišnji projekat vredan 4,26 miliona dolara čiji je cilj da podstakne razvoj koji pokreću inovacije. Projekat će nastojati da to postigne unapređenjem okruženja za inovacije i jačanjem i razvojem preduzetničkog načina razmišljanja kod mladih, dok u isto vreme pomaže inovatorima da usvoje tržišni pristup i bolje komercijalizuju svoje proizvode.

19-05-2022

Projekat podrške medijskim reformama u Srbiji je 30-mesečni projekat sa budžetom od 445.000 dolara i radi na stvaranju održivog regulatornog okruženja za razvoj medija kao i za dalju digitializaciju društva na inkluzivan, održiv i bezbedan način.

19-05-2022

Aktivni građani, bolje društvo, je projekat koji traje 4,5 godine, sa budžetom od 2 miliona dolara, čiji je cilj unapređenje saradnje između građana, civilnog društva i vlasti na temama koje su važne za građane, i u tom smislu i jačanje participativne demokratije u Srbiji. Projekt pomaže unapređenje kapaciteta organizacija civilnog društva kako bi strateški sprovele inicijative zagovaranja, uključile građane, i mobilisale lokalne resurse. Projekat će takođe pomoći poboljšanje okruženja za zagovaranje u Srbiji.

19-05-2022

Promene u načinu na koji se informacije stvaraju i šire, pružaju nove mogućnosti ali predstavljaju i izazove za konzumente tih informacija. Svrha projekta Nove pismenosti je da građanima Srbije pomogne da bezbedno i pametno nađu pravi put kroz složenu šumu informacija, da se bolje informišu i shodno tome, da budu više u stanju da uzmu aktivno učešće u savremenom ekonomskom, društvenom i političkom životu. Ovaj program nastoji da unapredi razumevanje i znanje kod građana u vezi sa ključnim konceptima, veštinama i pitanjima iz oblasti medijske, digitalne i informativne pismenosti.

19-05-2022

Projekat za jačanje političkih procesa je sedmogodišnji projekat vredan 13,8 miliona dolara namenjen jačanju političkog pluralizma u Srbiji i to jačanjem kapaciteta političkih aktera, radom na dijalogu između političkih aktera i građana, i podrškom dugoročnim naporima za unapređenje transparentnosti i integriteta izbornog procesa čime se osnažuje posvećenost Srbije demokratskim vrednostima.

Pages

Last updated: June 01, 2022

Share This Page