Flag of Serbia

Redakcija

Language: English | Serbian
November 30, 2016

Milutin Pantelić je bio prinuđen da napusti svoj dom- selo pored Šapca- zato što ga se porodica stidela jer je homoseksualac. Čak ga je i brat pretukao nekoliko puta.

Pozitivni trendovi u oblasti konkurentnosti i rasta srpske privrede
November 17, 2016

USAID-ov Projekat za bolje uslove poslovanja predstavio je danas rezultate šeste godišnje Ankete 1000 preduzeća. Nalazi ankete, koji odražavaju stavove 1000 privrednih subjekata u Srbiji o stanju poslovnog okruženja u zemlji, ukazuju na to da su nedavne reforme pojednostavile poslovanje.

USAID i Vlada Srbije inspirišu preduzetnike  na „novi početak“
November 16, 2016

Srpska asocijacija menadžera (SAM), DNA Communications, Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID) i predstavnici Vlade Srbije obeležili su završetak projekta „Šansa za novi početak“ i proslavili njegov uspeh i pozitivan uticaj na preduzetnički duh u Srbiji.

Počela Nedelja parlamentarizma
November 7, 2016

Druga po redu «Nedelja parlamentarzima» pod sloganom «Imate reč» svečano je otvorena u Domu Narodne skupštine. «Nedelju parlamentarizma» organizuju Narodna skupština Republike Srbije i inicijativa Otvoreni parlament u saradnji sa još 60 partnerskih organizacija i institucija uz podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) i Britanske ambasade u Beogradu, Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) i Švajcarske agencije za razvoj i saradnju.

Jačanje regionalnih veza – Poslovni sajam u Leskovcu
November 1, 2016

U utorak 1. novembra 2016. godine, Razvojna agencija Srbije (RAS) u partnerstvu sa Američkom agencijom za međunarodni razvoj (USAID) organizovala je poslovni sajam u Leskovcu.

Pages

Last updated: February 27, 2017

Share This Page