Окуу керемет!

Speeches Shim

Долбоор КР Билим берүү жана илим министрлиги менен биргеликте 1687 мектепте ишке ашырлып жатат.
Долбоор КР Билим берүү жана илим министрлиги менен биргеликте 1687 мектепте ишке ашырлып жатат.

USAIDдин «Окуу керемет!» долбоору 1 686 мектепте башталгыч класстарда окуган 300 миң окуучунун китеп окуу жана математика боюнча жетишкендиктерин жогорулатууга багытталган.

Долбоордун мөөнөтү: 1-нояб. 2019-ж – 30-окт. 2024-ж

Бюджети: 18,9 млн АКШ доллары

Ишке ашыруучу уюм: RTI International

Негизги өнөктөштөр: КР Билим берүү жана илим министрлиги; КР Маданият, маалымат жана туризм министрлиги; Кыргыз билим берүү академиясы, Республикалык педагогикалык кызматкерлердин квалификациясын жогорулатуу жана кайра даярдоо институту; Аймактык мугалимдерди окутуу жана кесиптик чеберчилигин жогорулатуу институттары

Долбоор камтыган аймак: Кыргыз Республикасы

ДОЛБООРДУН НЕГИЗГИ БАГЫТТАРЫ

Билим берүү жана илим министрлиги менен кызматташтыкта, «Окуу керемет!» долбоору башталгыч класстарда окууну жана математиканы окутуунун сапатын жогорулатуу боюнча иш алып барат. Долбоор мектептерди окуу жана математика боюнча сапаттуу кошумча материалдар менен да камсыз кылат.

НАТЫЙЖАЛАР ЖАНА ЖЕТИШКЕНДИКТЕР 

  • 2021-жылы «Окуу керемет!» долбоору Кыргыз билим берүү академиясына башталгыч класстар үчүн окуу жана математика боюнча предметтик стандарттарды кайра карап чыгууда колдоо көрсөттү. Учурда алар Билим берүү министрлиги тарабынан каралып жатат.
  • 2021-жылдын декабрь айында 17,5 миңден ашуун башталгыч класс мугалимдер жана китепканачылар «Окуу керемет!» долбоору тарабынан уюштурулган окуу сабагын үйрөтүүнүн натыйжалуу усулдары боюнча бир жылдык окутуу курсун аяктады. Окутуу долбоордун алкагында иштелип чыккан атайын модулдардын негизинде жүргүзүлдү. Окууну ийгиликтүү аяктаган 14,7 миң мугалим мамлекеттик үлгүдөгү сертификат алат.
  • Долбоор бул модулдарды Moodle платформасында салттуу жана аралыктан окуу шарттарына ылайыкташтырды. Билим берүү министрлиги зарыл болгон учурда бул платформанын негизинде аралыктан окутууну жүргүзө алат.
  • 2022-жылдын январь айында долбоор 14 миң башталгыч класстын мугалимдери үчүн эки жылдык математика боюнча окутуу курсун төрт тилде баштады.
  • Окутуунун сапатын жогорулатуу максатында USAID төмөнкү эки тиркемени иштеп чыгууну колдоду. BaalooApp тиркемесин сабак учурунда окуучулардын окуу көндүмдөрүнө баалоо жүргүзүүгө жардам берет. Ал эми SabakApp колдонмосу методисттер сабакка байкоо жүргүзүү аркылуу мугалимдерге насаатчылык колдоо көрсөтүү үчүн колдонулат. Мугалимдерге насаатчылык колдоо көрсөтүү боюнча окуудан 3,5 миңге жакын мектеп администрациясынын өкүлдөрү жана райондук/шаардык билим берүү бөлүмдөрүнүн методисттери өтүштү. Колдонмолор долбоордун бардык мектептерде колдонулуп жатат.
  • Долбоор башталгандан бери USAID окуучулардын эне тилинде 775 электрондук китептерди иштеп чыгууга колдоо көрсөттү. Бул китептер учурда Билим берүү министрлигинин жана Bloom Library санарип китепканаларында жеткиликтүү. Буга чейин 1065 мектеп жана 82 коомдук китепканалар жалпы эсеп менен 285 миң нуска басылып чыккан китептерди алышкан.
  • Мектептен тышкаркы окууну өнүктүрүү үчүн долбоор ата-энелер жана жергиликтүү коомчулуктар менен да иш алып барат. 2021-жылдын декабрь айында Улуттук адабият күнүнө арналган электрондук китептерди окуу марафонуна 40 миңден ашуун окуучу катышты. Кампаниянын алкагында 126 коомдук китепканачы долбоордун электрондук китептери жана аларды пайдалануу жолдору менен таанышышты.   
  • Жогорудагы ыкмалардын натыйжалуулугуна байкоо жүргүзүү үчүн, 2021-жылдын жаз айында долбоор 2- жана 4-класстардын окуучуларынын арасында окуу жана математика көндүмдөрүнө баалоо жүргүздү. Баалоонун жыйынтыктары бул предметтерди окутуунун сапатын мындан ары жогорулатууда колдонулат.
  • Долбоор гендердик маселелердин окуу процессине жана натыйжаларына тийгизген таасирин жана инклюзивдик билим берүүнүн учурдагы кырдаалын аныктоо үчүн максаттуу мектептердин базасында талдоо жүргүзду. Изилдөөлөрдүн жыйынтыктары долбоордун мындан аркы ишмердүүлүгүн маалымдоо үчүн колдонулат.

Last updated: March 31, 2022

Share This Page