Flag of Ukraine

Економічний розвиток

Language: English | Ukrainian
Працівниця компанії «Молочний край» контролює виробничий процес на новій лінії з переробки молока.
Працівниця компанії «Молочний край» контролює виробничий процес на новій лінії з переробки молока з використанням обладнання, придбаного за кошти гранту USAID.
Ірина Павлюк

Після відновлення своєї незалежності у 1991 році, Україна здійснювала реформи, що були спрямовані на створення ефективної ринкової економіки, та яким часто-густо бракувало послідовності. USAID сприяє формуванню у країні конкурентної економіки, у якій малі та середні підприємства здатні вільно реалізовувати свій потенціал. За підтримки Агентства, останнім часом Уряд України здійснив кілька етапних кроків у цій сфері, що зокрема включають впровадження електронної системи звітності та розкриття інформації для підприємств, акції яких котуються на відкритому ринку, створення інститутів, що забезпечують прозору та ефективну торгівлю активами, а також розвиток ринку цінних паперів.  

USAID надає допомогу Україні у побудові потужного фінансового сектору, який регулюється політично та економічно незалежними структурами, використовує визнані у світі методи діяльності, є інтегрованим до міжнародних стандартів, а також користується довірою з боку українських громадян та інвестиційної спільноти.

Програми Агентства сприяють покращенню бізнес-клімату на загальнонаціональному та місцевому рівні, що забезпечує стимули до розвитку внутрішньої й зовнішньої торгівлі та інвестицій. Шляхом допомоги в оптимізації нормативно-правової бази, яка нині збільшує вартість ведення бізнесу в Україні, USAID підтримує розвиток конкурентоздатної української економіки. 

Поточні проекти:

ЕНЕРГЕТИЧНА БЕЗПЕКА:

Проект «Енергетична безпека»
«Тетра Тек, ЕС Інк.»
1 липня 2018 року – 30 червня 2023 року

Підвищення енергетичної безпеки України є критично важливою умовою забезпечення її політичного й економічного суверенітету та незалежності від Росії, а також зниження її вразливості до політичних і ринкових маніпуляцій.   USAID сприяє зростанню енергобезпеки України шляхом надання допомоги у формуванні конкурентних енергетичних ринків, у диверсифікації та забезпеченні стабільного енергопостачання (у т.ч. з відновлюваних джерел), а також вдосконалення нормативно-правового середовища діяльності енергетики.  Агентство надає технічну допомогу з метою підвищення безпеки (що включає також кібернетичну безпеку), надійності та витривалості критично важливих елементів українського енергетичного сектору. Ще одним завданням USAID у рамках цього проекту є сприяння інтеграції України до ЄС на основі нових, конкурентних, ринкових механізмів транскордонної торгівлі електроенергією та природним газом, зростання спроможності до об'єднання мереж, а також тіснішого поєднання енергетичних ринків на основі нових механізмів обміну та перетоку електроенергії. При цьому, з метою протидії глобальним змінам клімату, при наданні допомоги першочергова увага приділятиметься тим виробникам, чиї виробничі процеси створюють значний обсяг сполук вуглецю (на відміну від низьковуглецевих методів виробництва енергії).  

ФІНАНСОВИЙ СЕКТОР:

Проект «Трансформація фінансового сектору в Україні»
«ДАІ Глобал»
28 жовтня 2016 року - 28 грудня 2020 року 

Проект «Трансформація фінансового сектору в Україні» (далі Проект FST) – це чотирьохрічна програма, основним завданням якого є розвиток та покращення надання фінансових послуг в Україні, які б відповідали потребам громадян України та суб’єктів господарювання усіх розмірів. У партнерстві з урядом України, регуляторами та асоціаціями фінансового сектору, громадськими організаціями та приватним сектором Проект FST працюватиме над:

  • підвищенням довіри до банківської системи, покращенням розуміння її громадянами та збільшенням рівня користування банківськими послугами;
  • трансформацією правового та регуляторного середовища фінансового сектору;
  • збільшенням доступу до фінансування для малих та середніх підприємств; розширенням доступу до фінансових послуг для всіх верств населення (фінансова інклюзія) та більш активним використанням цифрових фінансових технологій на ринку фінансових послуг України, а також
  • підтримкою збалансованості та стабільності пенсійної системи.

Діяльність Проекту включатиме надання технічної допомоги, розробку нормативно-правових актів, організацію навчальних поїздок, проведення тренінгів та придбання інформаційно-технологічних систем у визначеній кількості. Передбачено, що українські компанії виступатимуть в якості субпідрядників виконання деяких із цих ініціатив.

Міжнародне партнерство для стабільності фінансового сектору
SEGURA Consulting LLC
19 грудня 2015 року – 25 березня 2019 року

Проект USAID «Регіональне економічне зростання» (REG) працює в Азербайджані, Албанії, Білорусі, Боснії та Герцеговині, Вірменії, Грузії, Косово, Македонії, Молдові, Сербії та Україні з метою допомоги країнам Європи та Євразії у забезпеченні сталого й інклюзивного економічного зростання, що має відбуватися шляхом інтеграції та гармонізації регіональних ринків. Основні заходи проекту спрямовані на підвищення конкурентоздатності та стабільності фінансового сектору на основі просування регіональної економічної інтеграції та побудови економічних зв'язків з ринками ЄС та інших країн.  Проект REG пропонує економічно раціональну платформу для надання технічної допомоги на основі потреб її отримувачів, забезпечує отримання досконалих навичок представниками приватного бізнесу, а також впровадження оптимальних практик у сфері управління фінансовим сектором і регулювання його діяльності.   В Україні проект надає допомогу за наступними напрямами: 1) здійснення стратегічних комунікацій з метою відбудови довіри до фінансової системи; 2) розробка небанківських та альтернативних фінансових інструментів; 3) підвищення ефективності нагляду та регулювання фінансового сектору; 4) впровадження цифрових фінансових технологій та інновацій з метою відновлення офіційних фінансових операцій у тих місцевостях, де рівень покриття послугами є недостатнім. 

Інвестиції та кредитування бізнесу
Фонд «Вестерн Ен-Ай-Ес Ентерпрайз»/Хорайзон Кепітал»
21 вересня 1994 року – 31 грудня 2023 року

Фонд «Вестерн Ен-Ай-Ес Ентерпрайз» був створений USAID у 1994 році з капіталом у 150 млн. дол. США як регіональний фонд, що мав вкладати кошти до акціонерного капіталу приватних підприємств України та Молдови. Протягом двох десятиріч фонд здійснював такі інвестиції у малий і середній бізнес цих двох країн. У 2014 році USAID спрямувало залишок коштів на здійснення заходів, що сприяють розбудові стратегічних і практичних механізмів підтримки розвитку приватного бізнесу з особливим наголосом на питання економічного лідерства, місцевого економічного розвитку, соціального інвестування, розвитку експорту тощо.

РОЗВИТОК ПРИВАТНОГО СЕКТОРУ:

Проект «Стійкість економіки»
«ДАІ Глобал»
27 серпня 2018 року – 26 серпня 2023 року

Конфлікт у Східній Україні призвів до руйнації критично важливих ринкових зв’язків, економічного послаблення у минулому провідних галузей виробництва та переміщення значної кількості людей. Проект «Стійкість економіки» має надати допомогу приватним підприємцям та малому і середньому бізнесу, що працюють у конкурентних секторах економіки, аби знизити рівень залежності регіону як від великих підприємств, контрольованих олігархами, так і від торгівлі з Росією.  У найближчий час проект надаватиме допомогу тим соціальним групам, які потерпіли від конфлікту, а також іншим вразливим верствам населення, аби сприяти відновленню їхніх  економічних можливостей до забезпечення власного життя. На середній термін часу,  він працюватиме з визначеними ланцюжками створення доданої вартості, а також з інноваційними підприємствами, аби допомогти їм розширити свою діяльність та знайти нові ринки.  Довготерміновою метою проекту є розбудова впевненості у майбутньому східноукраїнської економіки, що має стати стимулом для інвестицій та розвитку підприємництва у цьому регіоні. При тому, що проект «Стійкість економіки» передусім надаватиме допомогу Донецькій та Луганській областям, він також активно працюватиме над зміцненням економічних зв’язків цих регіонів з іншими областями України.

 Аналітичні послуги на підтримку проекту «Стійкість економіки»
«Резонанс Глобал»
20 серпня 2018 року – 19 серпня 2023 року

Заходи з надання аналітичних послуг на підтримку проекту «Стійкість економіки» сприяють його ефективній реалізації шляхом здійснення зовнішнього моніторингу та оцінки, мета яких - підтвердити досягнення проектом результатів, що підлягають виміру та відповідають масштабам його діяльності. Такий підхід сприяє досягненню цілі, яку нині ставить перед собою USAID – впроваджувати заходи у сфері розвитку, які ґрунтуються на конкретних даних і доказовій інформації, а також забезпечують максимально дієве використання коштів американських платників податків.  

Проект «Конкурентне право та стратегія для України»
Федеральна торгівельна комісія США
30 березня 2016 року – 31 грудня 2019 року

Проект «Конкурентне право та стратегія для України» сприятиме розробці державної політики з питань конкуренції та створенню більш сприятливого середовища для підприємництва. У його рамках Україна отримає технічну допомогу з боку Федеральної торгівельної комісії (ФТК) та Міністерства юстиції США, спрямовану на вироблення раціональної конкурентної стратегії та розбудову відповідних інститутів. Основним завданням допомоги буде розвиток потенціалу Антимонопольного комітету (АМКУ) та Міністерства економічного розвитку та торгівлі України; зокрема, в АМКУ працюватимуть консультанти ФТК та Мінюсту США, які здійснюватимуть навчання та надаватимуть рекомендації спеціалістам, задіяним у розгляді антимонопольних справ. Консультанти також працюватимуть з фахівцями Мінекономрозвитку та інших відомств, надаючи допомогу у розробці державної політики з питань конкуренції. Окрім цього, проект передбачає проведення навчальних заходів, співпрацю з відповідними органами влади у визначених регіонах, стажування працівників АМКУ у ФТК та підтримку діяльності місцевих громадських організацій. 

Проект «Економічні можливості для потерпілих від конфлікту» 
 МБФ «Український жіночий фонд»
29 серпня 2016 року – 26 лютого 2019 року

Мета цього проекту – сприяти створенню нових робочих місць та надати допомогу потерпілим від конфлікту на Донбасі у започаткуванні нової власної справи або перенесенні підприємницької діяльності у нові міста чи регіони. При цьому особлива увага звертатиметься на потреби людей з інвалідністю та інших соціальних груп, які перебувають у найбільш вразливому становищі. Проект працюватиме у Київській, Дніпропетровській, Житомирській, Харківській, Запорізькій та Вінницькій областях.

Last updated: October 18, 2018

Share This Page