Мова

Після відновлення своєї незалежності у 1991 році, Україна здійснювала реформи, що були спрямовані на створення ефективної ринкової економіки, та яким часто-густо бракувало послідовності. USAID сприяє формуванню у країні конкурентної економіки, у якій малі та середні підприємства здатні вільно реалізовувати свій потенціал. За підтримки Агентства, останнім часом Уряд України здійснив кілька етапних кроків у цій сфері, що зокрема включають впровадження електронної системи звітності та розкриття інформації для підприємств, акції яких котуються на відкритому ринку, створення інститутів, що забезпечують прозору та ефективну торгівлю активами, а також розвиток ринку цінних паперів.  

USAID надає допомогу Україні у побудові потужного фінансового сектору, який регулюється політично та економічно незалежними структурами, використовує визнані у світі методи діяльності, є інтегрованим до міжнародних стандартів, а також користується довірою з боку українських громадян та інвестиційної спільноти.

Програми Агентства сприяють покращенню бізнес-клімату на загальнонаціональному та місцевому рівні, що забезпечує стимули до розвитку внутрішньої й зовнішньої торгівлі та інвестицій. Шляхом допомоги в оптимізації нормативно-правової бази, яка нині збільшує вартість ведення бізнесу в Україні, USAID підтримує розвиток конкурентоздатної української економіки. 

Поточні проекти:

ФІНАНСОВИЙ СЕКТОР:

Інвестиції та кредитування бізнесу
Період реалізації: 21 вересня 1994 року – 31 грудня 2023 року

Фонд «Вестерн Ен-Ай-Ес Ентерпрайз» був створений USAID у 1994 році з капіталом у 150 млн. дол. США як регіональний фонд, що мав вкладати кошти до акціонерного капіталу приватних підприємств України та Молдови. Протягом двох десятиріч фонд здійснював такі інвестиції у малий і середній бізнес цих двох країн. У 2014 році USAID спрямувало залишок коштів на здійснення заходів, що сприяють розбудові стратегічних і практичних механізмів підтримки розвитку приватного бізнесу з особливим наголосом на питання економічного лідерства, місцевого економічного розвитку, соціального інвестування, розвитку експорту тощо.

РОЗВИТОК ПРИВАТНОГО СЕКТОРУ:

Конкурентоспроможна економіка України
Період реалізації: 16 жовтня 2018  року – 15 жовтня 2023 року

Програма «Конкурентоспроможна економіка України» сприяє розвитку потужної, багатосторонньої та відкритої української економіки шляхом підтримки новостворюваних підприємств (стартапів) та малих і середніх підприємств (МСП) у підвищенні їхньої конкурентоспроможності на внутрішніх і зовнішніх ринках. До основних завдань програми належать допомога у формуванні кращого середовища для діяльності бізнесу,  підтримка нових та інноваційних галузей і підприємств, а також сприяння розвитку експорту та торгівлі.

Програма розвитку конкурентних ринків
Період реалізації: 4 грудня 2019 року – 5 грудня 2024 року

Програма розвитку конкурентних ринків сприяє розробці ефективної державної політики у сфері конкуренції та розбудові конкурентного середовища для підприємництва. Федеральна торговельна комісія та Міністерство юстиції США надають технічну допомогу українській стороні передусім у вигляді діяльності радників, які працюють при Антимонопольному комітеті України (АМКУ) та надають експертну підтримку за трьома основними напрямами: 1) зміцнення потенціалу АМКУ до застосування законодавчих норм з питань конкуренції у такий спосіб, що сприяє діяльності вільних ринків; 2) допомога у реформуванні інституцій, законодавства та державної політики, необхідних для функціонування конкурентного ринку; 3) допомога програмам USAID та інших установ Уряду США у визначенні основних сфер, де відбуваються антиконкурентні дії, та у виробленні комплексних рішень, що забезпечують протистояння таким діям. 

Проект «Кібербезпека критично важливої інфраструктури в Україні»
Період реалізації: 18 травня 2020 року – 17 вересня 2024 року

Проект USAID «Кібербезпека критично важливої інфраструктури в Україні» має зробити цю інфраструктуру стійкішою до кібератак шляхом формування відносин довіри та співпраці між основними зацікавленими сторонами у сфері кібербезпеки, що представляють органи влади, приватний бізнес, наукову спільноту та громадянське суспільство. Проект включає три взаємопідсилювальні компоненти: 1) зміцнення середовища, що є сприятливим для кібербезпеки; 2) формування кадрового потенціалу України у сфері кібербезпеки; 3) створення стійкої кібербезпекової індустрії.