Мова

Жорстока війна Росії проти України має значні негативні наслідки для українського бізнесу та фінансового сектора, включаючи зниження ділової активності, доходів і виробництва через переміщення населення та зниження купівельної спроможності. USAID інвестує понад 874 мільйони доларів США на підтримку економіки України під час війни та створення підґрунтя для потужного та швидкого економічного відновлення після її закінчення.

У рамках Ініціативі стійкості сільського господарства (AGRI) – Україна, USAID допомагає українським аграріям вирощувати та експортувати важливі для України та продовольчої безпеки світу зернові культури, надаючи насіння та добрива, покращуючи переробку та модернізуючи експортну інфраструктуру. USAID залучає до спільного інвестування українські мікро-, малі і середні підприємства для розширення їхньої діяльності та підвищення стійкості, щоб зробити позитивний внесок у національну економіку. USAID також підтримує Уряд України у більш ефективному та прозорому управлінні державними активами, щоб український народ отримував максимальну користь.

За підтримки USAID українці розбудовують потужний фінансовий сектор в Україні, який регулюється політично та фінансово незалежними організаціями, діяльність якого підтримується із застосуванням найкращих галузевих практик та інтегрується з міжнародними стандартами, і який користується довірою громадян України та спільноти інвесторів.

Поточні програми:

ПІДТРИМКА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА:

Програма USAID з аграрного і сільського розвитку - АГРО
Виконавець: «Кемонікс Інтернешнл»
Період реалізації: 15 листопада 2019 року – 13 листопада 2026 року

Проєктна діяльність «АГРО» спрямована на збільшення доходів і продуктивності малих і середніх сільськогосподарських підприємств, створення справедливого та прозорого ринку землі, стимулювання іригаційної реформи та зменшення можливостей для корупції в аграрному секторі. Спеціалісти AGRO допомагають відновити продуктивність українського аграрного сектора після вторгнення Росії, розширюють доступ на ринок для виробників сільськогосподарської продукції та заохочують впровадження важливих регуляторних та правових реформ.

Проєкт «Кредитування сільськогосподарських виробників - КЕП»
Виконавець: Всесвітня рада кредитних спілок/WOCCU
Період реалізації: 25 серпня 2016 року – 30 вересня 2024 року

Програма USAID «Кредитування сільськогосподарських виробників» (КЕП) покращує здатність українських кредитних спілок усунути розрив між попитом і пропозицією на кредитні ресурси шляхом удосконалення регуляторного та законодавчого поля, посилення спроможності Національного банку України як регулятора цього сектора, формування стійкого джерела ліквідності для кредитних спілок та подальшого посилення їхньої спроможності надавати позики для забезпечення потреб сільського господарства.

Проєкт «Економічна підтримка Східної України»
Виконавець: «ДАІ Глобал»
Період реалізації проєкту: 27 серпня 2018 року – 26 серпня 2026 року

У рамках цього проєкту USAID підтримує Україну в розбудові стійкої, інклюзивної та рентабельної економіки шляхом посилення експортної логістики та інфраструктури державного та приватного секторів з метою збільшення загального експорту сільськогосподарської продукції країни. З цією метою проєкт залучає інвестиції державного та приватного секторів для збільшення потужностей України з транспортування зерна і модернізує пункти пропуску на кордоні України, щоб зменшити експортні витрати та підвищити ефективність експорту.

Програма портфельних гарантій з банком «Львів»
Виконавець: Американська корпорація з фінансування міжнародного розвитку (DFC)
Період реалізації: вересень 2019 року - вересень 2029 року

Програма портфельних гарантій має на меті розширити програму сільськогосподарського кредитування банку «Львів» шляхом надання кредитів у національній та іноземній валюті українським мікро-, малим та середнім сільськогосподарським підприємствам з метою підвищення їх конкурентоспроможності.

ПІДТРИМКА ПРИВАТНОГО СЕКТОРА

Проєкт «Інвестиції для стійкості бізнесу»
Виконавець: «ДАІ Глобал»
Період реалізації: 13 липня 2022 року – 13 липня 2027 року

Проєкт USAID «Інвестиції для стійкості бізнесу» (IBR) спрямований на перетворення економіки України на відкритий, прозорий, конкурентний ринок, який відповідає європейським стандартам та інтегрований у міжнародні фінансові системи. Проєктні заходи спрямовані на зміцнення стійкості приватного сектора та його експортного потенціалу, збільшення обсягів фінансування для бізнесу та підтримку системних законодавчих та регуляторних змін.

Програма «Конкурентоспроможна економіка України»
Виконавець: «Кемонікс Інтернешнл»
Період реалізації: 16 жовтня 2018 року – 15 жовтня 2025 року

Програма USAID «Конкурентоспроможна економіка» (CEP) сприяє розвитку потужної, різноманітної та відкритої української економіки, підтримуючи українські малі та середні підприємства, щоб вони стали більш конкурентоспроможними на внутрішньому та міжнародному ринках. CEP досягає цього шляхом зміцнення сприятливого середовища для бізнесу, підтримки нових та інноваційних галузей промисловості та фірм, розширення доступу до фінансування та інвестицій, а також шляхом сприяння експорту та торгівлі.

ПІДЗВІТНІСТЬ ДЕРЖАВНОГО СЕКТОРА ТА УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ

Проєкт з реформування державних підприємств (SOERA)
Виконавець: «Делойт»
Період реалізації проєкту: 26 квітня 2021 року - 25 квітня 2028 року

Програма USAID з реформування державних підприємств (SOERA) спрямована на покращення управління державним сектором та управління майном у державній власності. Проєктні заходи включають планування та важливе реформування державних підприємств України (ДП), покращення управління державними та муніципальними активами, підтримання економіки воєнного часу та забезпечення швидкої та прозорої повоєнної відбудови. SOERA спрямовує свої зусилля на зміцнення ділових операцій у державному секторі та забезпечення прозорості, покращення управління та нагляду, подальшу приватизацію вибраних державних підприємств та розробку моделі стратегічного управління державними підприємствами, які залишаються у державній власності. Крім того, проєктна діяльність сприяє Уряду України підтримувати критичну інфраструктуру та надавати основні послуги, а також забезпечувати належне використання коштів прямої бюджетної підтримки, наданих США.

Проєкт «Аудит прямої бюджетної підтримки»
Виконавець: ПрАТ «КПМГ АУДИТ» (KPMG)
Період реалізації: 12 вересня 2023 року - 11 вересня 2028 року

Сполучені Штати, діючи через USAID, надали Україні пряму бюджетну підтримку (DBS) у розмірі 22,9 мільярда доларів США, щоб допомогти Уряду України задовольнити вкрай важливі потреби громадян і забезпечити безперервність функціонування країни, попри жорстоке вторгнення Росії. У рамках цього проєкту проводитимуться перевірки фінансових звітів, процесів внутрішнього контролю та документації, процедур відповідності з тим, щоб забезпечити належне використання цих коштів.

Програма розвитку конкурентних ринків
Виконавець: Федеральна торговельна комісія США
Період реалізації проєкту: 4 грудня 2019 року – 5 грудня 2024 року

Програма розвитку конкурентних ринків сприяє розробці ефективної державної політики у сфері конкуренції та розбудові конкурентного середовища для підприємництва. Програмні заходи для досягнення цього передбачають: зміцнення потенціалу Антимонопольного комітету України, підтримку нормативно-правової реформи та протистояння антиконкурентним діям.