Flag of Ukraine

Економічний розвиток

Мова: English | Ukrainian

Speeches Shim

Завдяки спільному інвестуванню проекту USAID «Підтримка розвитку сільського господарства та сільських територій», українське підприємство «Всі100» придбало обладнання для переробки та зберігання капусти та моркви, цибулі, кабачків, буряків та інших овочів.
Завдяки спільному інвестуванню проекту USAID «Підтримка розвитку сільського господарства та сільських територій», українське підприємство «Всі100» придбало обладнання для переробки та зберігання капусти та моркви, цибулі, кабачків, буряків та інших овочів.
Владислав Содель

Після відновлення своєї незалежності у 1991 році, Україна здійснювала реформи, що були спрямовані на створення ефективної ринкової економіки, та яким часто-густо бракувало послідовності. USAID сприяє формуванню у країні конкурентної економіки, у якій малі та середні підприємства здатні вільно реалізовувати свій потенціал. За підтримки Агентства, останнім часом Уряд України здійснив кілька етапних кроків у цій сфері, що зокрема включають впровадження електронної системи звітності та розкриття інформації для підприємств, акції яких котуються на відкритому ринку, створення інститутів, що забезпечують прозору та ефективну торгівлю активами, а також розвиток ринку цінних паперів.  

USAID надає допомогу Україні у побудові потужного фінансового сектору, який регулюється політично та економічно незалежними структурами, використовує визнані у світі методи діяльності, є інтегрованим до міжнародних стандартів, а також користується довірою з боку українських громадян та інвестиційної спільноти.

Програми Агентства сприяють покращенню бізнес-клімату на загальнонаціональному та місцевому рівні, що забезпечує стимули до розвитку внутрішньої й зовнішньої торгівлі та інвестицій. Шляхом допомоги в оптимізації нормативно-правової бази, яка нині збільшує вартість ведення бізнесу в Україні, USAID підтримує розвиток конкурентоздатної української економіки. 

Поточні проекти:

ФІНАНСОВИЙ СЕКТОР:

Інвестиції та кредитування бізнесу
Виконавець: Фонд «Вестерн Ен-Ай-Ес Ентерпрайз»/Хорайзон Кепітал»
Період реалізації: 21 вересня 1994 року – 31 грудня 2023 року
https://wnisef.org/
https://www.facebook.com/wnisef

Фонд «Вестерн Ен-Ай-Ес Ентерпрайз» був створений USAID у 1994 році з капіталом у 150 млн. дол. США як регіональний фонд, що мав вкладати кошти до акціонерного капіталу приватних підприємств України та Молдови. Протягом двох десятиріч фонд здійснював такі інвестиції у малий і середній бізнес цих двох країн. У 2014 році USAID спрямувало залишок коштів на здійснення заходів, що сприяють розбудові стратегічних і практичних механізмів підтримки розвитку приватного бізнесу з особливим наголосом на питання економічного лідерства, місцевого економічного розвитку, соціального інвестування, розвитку експорту тощо.

РОЗВИТОК ПРИВАТНОГО СЕКТОРУ:

Конкурентоспроможна економіка України
Виконавець: «Кемонікс Інтернешнл»

Період реалізації: 16 жовтня 2018  року – 15 жовтня 2023 року
https://www.facebook.com/usaidcep.ua

Програма «Конкурентоспроможна економіка України» сприяє розвитку потужної, багатосторонньої та відкритої української економіки шляхом підтримки новостворюваних підприємств (стартапів) та малих і середніх підприємств (МСП) у підвищенні їхньої конкурентоспроможності на внутрішніх і зовнішніх ринках. До основних завдань програми належать допомога у формуванні кращого середовища для діяльності бізнесу,  підтримка нових та інноваційних галузей і підприємств, а також сприяння розвитку експорту та торгівлі.

Проект «Економічна підтримка Східної України»
Виконавець: «ДАІ Глобал»

Період реалізації: 27 серпня 2018 року – 26 серпня 2023 року
https://www.facebook.com/ERAUkraine

Конфлікт у Східній Україні призвів до руйнації критично важливих ринкових зв’язків, економічного послаблення у минулому провідних галузей виробництва та переміщення значної кількості людей. Проект «Економічна підтримка Східної України» має надати допомогу приватним підприємцям та малому і середньому бізнесу, що працюють у конкурентних секторах економіки, аби знизити рівень залежності регіону як від великих підприємств, контрольованих олігархами, так і від торгівлі з Росією.  У найближчий час проект надаватиме допомогу тим соціальним групам, які потерпіли від конфлікту, а також іншим вразливим верствам населення, аби сприяти відновленню їхніх  економічних можливостей до забезпечення власного життя. На середній термін часу,  він працюватиме з визначеними ланцюжками створення доданої вартості, а також з інноваційними підприємствами, аби допомогти їм розширити свою діяльність та знайти нові ринки.  Довготерміновою метою проекту є розбудова впевненості у майбутньому східноукраїнської економіки, що має стати стимулом для інвестицій та розвитку підприємництва у цьому регіоні. При тому, що проект «Економічна підтримка Східної України» передусім надаватиме допомогу Донецькій та Луганській областям, він також активно працюватиме над зміцненням економічних зв’язків цих регіонів з іншими областями України.

Аналітичні послуги на підтримку проекту «Економічна підтримка Східної України»
Виконавець: «Резонанс Глобал»

Період реалізації: 20 серпня 2018 року – 19 серпня 2023 року
www.ResonanceGlobal.com

Заходи з надання аналітичних послуг на підтримку проекту «Економічна підтримка Східної України» сприяють його ефективній реалізації шляхом здійснення зовнішнього моніторингу та оцінки, мета яких - підтвердити досягнення проектом результатів, що підлягають виміру та відповідають масштабам його діяльності. Такий підхід сприяє досягненню цілі, яку нині ставить перед собою USAID – впроваджувати заходи у сфері розвитку, які ґрунтуються на конкретних даних і доказовій інформації, а також забезпечують максимально дієве використання коштів американських платників податків.  

Програма розвитку конкурентних ринків
Виконавець: Федеральна торгівельна комісія США
Період реалізації: 4 грудня 2019 року – 5 грудня 2024 року

Програма розвитку конкурентних ринків сприяє розробці ефективної державної політики у сфері конкуренції та розбудові конкурентного середовища для підприємництва. Федеральна торговельна комісія та Міністерство юстиції США надають технічну допомогу українській стороні передусім у вигляді діяльності радників, які працюють при Антимонопольному комітеті України (АМКУ) та надають експертну підтримку за трьома основними напрямами: 1) зміцнення потенціалу АМКУ до застосування законодавчих норм з питань конкуренції у такий спосіб, що сприяє діяльності вільних ринків; 2) допомога у реформуванні інституцій, законодавства та державної політики, необхідних для функціонування конкурентного ринку; 3) допомога програмам USAID та інших установ Уряду США у визначенні основних сфер, де відбуваються антиконкурентні дії, та у виробленні комплексних рішень, що забезпечують протистояння таким діям. 

Проект «Кібербезпека критично важливої інфраструктури в Україні»
Виконавець: ДАІ

Період реалізації: 18 травня 2020 року – 17 вересня 2024 року

Проект USAID «Кібербезпека критично важливої інфраструктури в Україні» має зробити цю інфраструктуру стійкішою до кібератак шляхом формування відносин довіри та співпраці між основними зацікавленими сторонами у сфері кібербезпеки, що представляють органи влади, приватний бізнес, наукову спільноту та громадянське суспільство.  До групи виконавців проекту, яку очолює компанія ДАІ, також належать «Каталісто», Міжнародний університет Флориди, «Інформейшн Сек’юріті Партнерз» (ISSP), «Швайцер Інжиніринг Лабораторіз» (SEL), «Ветеранз Ферст Інішетів» (VFI) та «СоушелБуст». Проект включає три взаємопідсилювальні компоненти: 1) зміцнення середовища, що є сприятливим для кібербезпеки; 2) формування кадрового потенціалу України у сфері кібербезпеки; 3) створення стійкої кібербезпекової індустрії. 

Last updated: January 20, 2022

Share This Page