Jezik

Kosovo je najmlađa zemlja u Evropi, kako u pogledu svojih demokratskih institucija tako i demografije svog stanovništva. USAID-ova vizija nasleđa na Kosovu je posleratna generacija koja poštuje prošlost ali takođe stupa na scenu kao lider sa jasnom vizijom budućnosti koja je multietnička, zasnovana na vladavini prava i tržišnoj ekonomiji.

Uz podršku USAID-a, Kosovo je postiglo značajan napredak tokom poslednjih dvadeset godina, gradeći samoupravne institucije, održivu ekonomiju i dinamično civilno društvo. Glavni izazov je da Kosovo -- njegova vlada i narod – preuzme vlasništvo nad svojom razvojnom agendom i postane u rastućoj meri samoodrživo. U cilju pomoći Vladi Kosova (VK) i kosovskim građanima da postanu arhitekte sopstvenog razvoja, USAID deluje u partnerstvu sa vladom, civilnim društvom, privatnim sektorom, drugim donatorima i raznim zajednicama kako bi se došlo do rešenja za razvojne izazove.

Radeći zajedno sa partnerima, USAID promoviše odgovornost vlasti i podstiče stvaranje novih demokratskih i ekonomskih mogućnosti za sve građane Kosova. USAID-ova nova Strategija za razvoj zemlje (CDCS) 2020-2025 za Kosovo naglašava ove prioritete i usredsređuje se na inkluzivni razvoj i podršku inkluzivnom kosovskom identitetu.