Flag of Serbia

Redakcija

Language: English | Serbian
Znanjem do posla
March 28, 2014

NOVI SAD – Danas je počela sa radom prva IKT klaster akademija. Polaznici Akademije informaciono-komunikacionih tehnologija (IKT) će kroz obuku, specijalizovane kurseve i praktičan rad, sticati znanja i veštine koje će im omogućiti da lakše dođu do posla. Po završenoj šestomesečnoj obuci, polaznici će stažirati u firmama - članicama Vojvođanskog IKT klastera. Kompanije Prokomsoft, ComData, Execom, Intens, Vega IT sourcing, RT-RK, M&I systems, Prozone, Tajfun Hil i TIAC omogućiće mladima da kroz rad sa mentorima steknu nova iskustva i stečena znanja primene u praksi.

Više od polovine projektovanih novih radnih mesta u oblastima nauke, tehnologije, inženjeringa i matematike su računarske profesije. Potreba za IT kadrovima je velika, ali je broj onih koji su kvalifikovani  nedovoljan. Mladi koji poseduju tražena znanja i veštine konkurentni su na tržištu rada, te lako i brzo dolaze do posla.

Zrenjanin, Kikinda i Novi Bečej predstavili program za razvoj agrobiznisa za nezaposlene mlade
September 9, 2013

Zrenjanin, September 2013 – Grad Zrenjanin i opštine Kikinda i Novi Bečej pokrenule su program koji ima za cilj da pomogne mladima da otpočnu sopstveni biznis kroz uzgoj visoko-profitabilnih povrtarskih kultura. Poljoprivredno-preduzetnički inkubatori omogućiće polaznicima da nauče kako da gaje povrće u plastenicima i na otvorenom polju.

August 20, 2013

This strategy, following Washington guidance, sets forth the path of the U.S. Agency for International Development’s (USAID) critical assistance delivery for Serbia in preparation of a possible last year of bilateral funding in FY 2017. It conforms to and supports the goals of both the post’s draft Integrated Country Strategy (ICS) as well as those contained in the Joint Regional Strategy 2014- 2016 of the State Department Bureau of European and Eurasian Affairs (EUR) and the USAID Europe and Eurasia (E&E) Bureau. The strategy is aligned with host-country priorities, U.S.

Nagrada MLADGRAD 2013. dodeljena pojedincima, organizacijama i lokalnim samoupravama za poboljšanje položaja mladih u Srbiji
August 13, 2013

Belgrade, August 2013 Građanske inicijative su danas dodelile nagradu MLADGRAD 2013. lokalnim samoupravama Pirot i Priboj i Dušku Krstiću - osnivaču sajta youth.rs i aktivisti iz Obrenovca.

Posebnim priznanjima za ukupan doprinos boljem položaju mladih nagrađene su opštine Ivanjica i Raška, Bečejsko udruženje mladih i astronomsko udruženje „Eureka” iz Kruševca. Specijalnu nagradu za unapređenje položaja mladih iz ranjivih grupa osvojila je opština Zvezdara i udruženje „Pirot E Publika“.

August 1, 2013

Fond za pomoć malim preduzećima (SEAF) je internacionalna investiciona firma koja obezbeđuje kapital za rast i operativnu podršku firmama na tržištima u razvoju koja nisu dovoljno opslužena tradicionalnim izvorima kapitala. SEAF selektivno vrši ulaganja u restrukturiranje duga i kapital kompanija u lokalnom vlasništvu koje imaju veliki potencijal za rast. Sa sedištem u Vašingtonu, SEAF ulaže u 22 zemlje širom sveta kroz međunarodnu mrežu koju čini 21 privatni investicioni fond u Centralnoj i Istočnoj Evropi, Latinskoj Americi i Aziji. 

August 1, 2013

Petogodišnji Program podele vlasti pokrenut je 2008. Godine u cilju pomoći Srbiji da se približi EU jačanjem pravosudne i zakonodavne grane vlasti.

Pages

Last updated: April 07, 2014

Share This Page