Flag of Bosnia and Herzegovina

Newsroom

June 17, 2015

Avgust, 2014 – Kažu da se veliki ljudi poznaju po tome kako pričaju o svojim djelima i nerado sebe stavljaju u prvi plan, a takvi su hrabri rafteri iz banjalučkog Rafting kluba Kanjon koji su među prvima stavili svoje živote i vještine u službu spašavanja žrtava razornih poplava u Bosni i Hercegovini  u maju 2014. godine

June 17, 2015

April, 2015.—Odakle da počnete kada ste izgubili sve što imate? Šta biste prvo zamijenili i kako?

Ovo su pitanja na koja je hiljade porodica iz Bosne i Hercegovine moralo odgovoriti u maju, 2014. godine nakon što je četiri dana neprestano padala kiša koja je izazvala najveće poplave tokom posljednjih 120 godina i pokrenula 2.000 klizišta. Više od pola miliona ljudi je bilo prisiljeno napustiti svoje domove i lokalne zajednice, uključujući 140.000 djece. Kada se voda povuka, uništila je hiljade domova i imovinu ljudi

June 17, 2015

April 2015.—Odakle da počnete kada ste izgubili sve što imate? Šta biste prvo zamijenili i kako?

Ovo su pitanja na koja je hiljade porodica iz Bosne i Hercegovine moralo odgovoriti u maju, 2014. godine nakon što je četiri dana neprestano padala kiša koja je izazvala najveće poplave tokom posljednjih 120 godina i pokrenula 2.000 klizišta. Više od pola miliona ljudi je bilo prisiljeno napustiti svoje domove i lokalne zajednice, uključujući 140.000 djece. Kada se voda povuka, uništila je hiljade domova i imovinu ljudi.

June 11, 2015

Avgust 2014 – Kažu da se veliki ljudi poznaju po tome kako pričaju o svojim djelima i nerado sebe stavljaju u prvi plan, a takvi su hrabri rafteri iz banjalučkog Rafting kluba Kanjon koji su među prvima stavili svoje živote i vještine u službu spašavanja žrtava razornih poplava u Bosni i Hercegovini  u maju 2014. godine.

June 11, 2015

Avgust 2014 – Godina 2014. će biti zapamćena u Bosni i Hercegovini po razornim popla vama i klizištima koji su uništavali sve ispred sebe. Uništene su kuće, škole, bolnice, firme poljoprivredne površine i usjevi. Štete se procjenjuju u milijardama konvertibilnih maraka. Oporavak će biti dug i težak.

Pages

Last updated: June 17, 2015

Share This Page