Flag of Vietnam

Newsroom

Language: English | Vietnamese
October 11, 2019

Dự án Các hoạt động Địa phương Việt Nam vì Sức khỏe Môi trường có mục tiêu tăng cường quan hệ hợp tác giữa các tổ chức địa phương nhằm giải quyết các thách thức về sức khỏe môi trường một cách bền vững thông qua mô hình làm để học. Dự án tập trung xử lý các vấn đề sức khỏe liên quan đến nước tại huyện Nông Cống và Hà Trung của tỉnh Thanh Hóa. Các mô hình thực hành tốt từ dự án sẽ được mở rộng ra các địa phương khác.

PHÁT TRIỂN MẠNG LƯỚI

October 11, 2019

The Vietnam Localworks for Environmental Health project strengthens partnerships among local organizations to sustainably address environmental health challenges through a learning-by-doing model. The project addresses water-related health issues in Nong Cong and Ha Trung districts of Thanh Hoa province. The best practice models from this project will be scaled-up to other locations.

NETWORK DEVELOPMENT

October 11, 2019

Cùng với sự tăng trưởng mạnh của nền kinh tế Việt Nam, người tiêu dùng ngày càng sẵn sàng chi trả cho cho các dịch vụ và hàng hóa chất lượng cao liên quan đến sức khỏe như bao cao su, bơm kim tiêm, dịch vụ xét nghiệm HIV, dự phòng trước phơi nhiễm HIV (PrEP) và điều trị kháng virus (ART). Trong bối cảnh Chính phủ Việt Nam đang nỗ lực phòng chống HIV bền vững hơn, cần thiết phải có nhiều giải pháp đổi mới, sáng tạo nhằm đảm bảo người dân được tiếp cận bền vững các hàng hóa và dịch vụ liên quan đến HIV.

October 11, 2019

Ending HIV as a public health threat requires a holistic approach that engages all local stakeholders: the public sector, the private sector, and the community. On September 30, USAID’s Healthy Markets activity helped launch Hanoi’s first MSM-led private clinic G-Link. G-Link started as a community based organization in Ho Chi Minh City and, with USAID support, has grown into a social enterprise that is MSM-led and focused on delivering HIV prevention/care/treatment services to MSM. The Hanoi branch, G-Link's fifth clinic in Vietnam, will offer a blend of commercial, subsidized, and free HIV services to Key Populations, including MSM and transgender populations. In addition, G-Link will also provide services for sexually transmitted infections, viral hepatitis, and mental health.

October 11, 2019

On October 1-4, USAID Saving Species supported the Hanoi Procuratorate University (HPU) and the Supreme People’s Court (SPC) to convene 66 prosecutors and judges (38 men, 28 women)  to appraise a textbook for prosecutors and in-depth training materials for judges to help them successfully process wildlife crime cases. USAID supported the development of these materials, which will be finalized this month, and will then be used to train prosecutors and judges. They explain all legal provisions on wildlife crimes with specific guidelines on how to apply relevant regulations in prosecution proceedings and judgments.

Pages

For USAID/Vietnam Newsroom items issued before January 2017, please visit the 2012-2017 Archive Site.

 

Last updated: October 11, 2019

Share This Page