Flag of Vietnam

Hỗ trợ những người dễ bị tổn thương

Ngôn ngữ: English | Vietnamese
Các hộ nông dân ở vùng nông thôn miền trung Việt Nam được hưởng lợi từ dự việc trồng cây ca cao với hỗ trợ từ USAID.
Các hộ nông dân ở vùng nông thôn miền trung Việt Nam được hưởng lợi từ dự việc trồng cây ca cao thông qua tập huấn và hỗ trợ do USAID tài trợ.
Ảnh: USAID/Vietnam.
Theo số liệu của Ngân hàng Thế giới, tỷ lệ người nghèo tại Việt Nam đã giảm từ 44% năm 1990 xuống dưới 20% năm 2012. Nhiều nơi trong cả nước vẫn có các khu vực có tỷ lệ nghèo cao tại các cộng đồng dễ bị tổn thương hay bị gạt ra ngoài lề, trong đó có các cộng đồng dân cư tại Tây Nguyên, đồng bằng sông Cửu Long và các khu vực nghèo trong các đô thị. Các chương trình hỗ trợ của chúng tôi cũng giúp đỡ những nhóm dân cư có ít đại diện trong xã hội như các nhóm người dân tộc thiểu số, phụ nữ, cộng đồng những người đồng tính, song tính và chuyển giới (LGBT) cũng như những người bị ảnh hưởng bởi thiên tai.
 
HỖ TRỢ NẠN NHÂN THIÊN TAI

Chúng tôi hỗ trợ các gia đình bị ảnh hưởng bởi thiên tai bão lũ, giảm tính dễ tổn thương của các cộng đồng đô thị thông qua tăng cường khả năng sẵn sàng ứng phó và giảm nhẹ thiên tai và nâng cao năng lực cho những người ứng phó tuyến đầu và các cơ sở chăm sóc y tế để quản lý tốt hơn các trường hợp khẩn cấp và các tình huống có thương vong lớn với mục tiêu giảm số người chết và tăng tỷ lệ sống của các nạn nhân thiên tai.

Từ năm 2000, USAID, thông qua Phòng Hỗ trợ Thảm họa Nước ngoài Hoa Kỳ, đã cung cấp xấp xỉ 12 triệu USD hỗ trợ phòng chống, chuẩn bị sẵn sàng ứng phó và giảm nhẹ rủi ro thiên tai tại Việt Nam. USAID cũng giúp Việt Nam ứng phó với thiên tai diễn ra hàng năm. Các hoạt động cứu trợ thiên tai do USAID hỗ trợ được phối kết hợp với và trực tiếp bổ sung cho các hoạt động cứu trợ của Chính phủ Việt Nam.

USAID hỗ trợ diễn tập ứng phó thiên tai tại Long An.
USAID hỗ trợ diễn tập ứng phó thiên tai tại Long An.
USAID/VFD

HỖ TRỢ CỘNG ĐỒNG NGƯỜI ĐỒNG TÍNH, SONG TÍNH VÀ CHUYỂN GIỚI

Những người đồng tính, song tính và chuyển giới (LGBT) tại Việt Nam không bị coi là tội phạm, nhưng họ phải đối mặt với sự kỳ thị và phân biệt đối xử ở mức độ cá nhân, gia đình cộng đồng và điều này cản trở họ tiếp cận các dịch vụ y tế và xã hội và nhiều lúc còn có tác động tiêu cực tới các cơ hội giáo dục và việc làm của họ.

Từ tháng 10 năm 2013, USAID cùng  Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) hợp tác triển khai dự án Hỗ trợ Nâng cao Năng lực các Tổ chức Xã hội Dân sự về Đồng tính, Song tính và Chuyển giới (LGBT) tại Việt Nam, với sự phối hợp từ các tổ chức xã hội dân dự hoạt động trong các vấn đề về người LGBT, Bộ Tư pháp và Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội. Mục tiêu của dự án hướng tới nâng cao năng lực cho các tổ chức dân sự xã hội trên khắp cả nước, đồng thời giảm thiểu kỳ thị và phân biệt đối xử đối với cộng đồng LGBT thông qua công tác nâng cao nhận thức, hỗ trợ pháp lý và tâm lý xã hội, và cải thiện môi trường pháp lý ở Việt Nam cho họ.

Xem danh sách dự án  |  Xem bản đồ dự án

Last updated: July 19, 2016

Share This Page