Flag of Vietnam

Hỗ trợ những người dễ bị tổn thương

Ngôn ngữ: English | Vietnamese
Các hộ nông dân ở vùng nông thôn miền trung Việt Nam được hưởng lợi từ dự việc trồng cây ca cao với hỗ trợ từ USAID.
Các hộ nông dân ở vùng nông thôn miền trung Việt Nam được hưởng lợi từ dự việc trồng cây ca cao thông qua tập huấn và hỗ trợ do USAID tài trợ.
Ảnh: USAID/Vietnam.

Từ năm 1986 đến nay, tỷ lệ người nghèo tại Việt Nam đã giảm từ 78% xuống còn 14% - tốc độ giảm nghèo bền vững nhanh nhất của một quốc gia từng ghi nhận được. Tuy nhiên, tình trạng nghèo kinh niên vẫn còn tồn tại trên khắp cả nước trong những cộng đồng dễ bị tổn thương hay yếu thế, trong đó có các cộng đồng nông thôn ở Tây Nguyên và đồng bằng sông Cửu Long, người nghèo ở đô thị. Các chương trình hỗ trợ của chúng tôi cũng giúp đỡ những nhóm dân cư có ít đại diện trong xã hội như các nhóm người dân tộc thiểu số, cộng đồng những người đồng tính, song tính và chuyển giới (LGBT), nạn nhân mua bán người cũng như những người bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

CẢI THIỆN ĐỜI SỐNG NÔNG THÔN

Việc mở rộng ngành công nghiệp ca cao ở Việt Nam tới các tỉnh vùng sâu vùng xa ở Tây Nguyên đóng góp vào mục tiêu của USAID là cải thiện đời sống cho nông dân nghèo thuộc vùng nông thôn và dân tộc thiểu số. Liên minh với các đối tác như Tổ chức Ca cao Thế giới và công ty Mars Inc., dự án Ca cao Bền vững cho Nông Hộ (SCF) đã thu hút nông dân, chủ vườn ươm và cơ sở lên men tham gia các chương trình đào tạo khuyến khích các phương thức canh tác nông nghiệp thân thiện với môi trường đồng thời nâng cao năng lực quản lý và kỹ thuật của địa phương nhằm đảm bảo tính bền vững về môi trường và kinh tế trong dài hạn. Các nỗ lực gần đây gồm tăng cường tập huấn cho nữ nông dân về tiếp cận cộng đồng, hòa nhập toàn diện và kỹ năng lãnh đạo đã giúp giảm sự biệt lập về kinh tế và xã hội của họ.

HỖ TRỢ NẠN NHÂN THIÊN TAI

Chúng tôi hỗ trợ các gia đình bị ảnh hưởng bởi thiên tai bão lũ, giảm tính dễ tổn thương của các cộng đồng đô thị thông qua tăng cường khả năng sẵn sàng ứng phó và giảm nhẹ thiên tai và nâng cao năng lực cho những người ứng phó tuyến đầu và các cơ sở chăm sóc y tế để quản lý tốt hơn các trường hợp khẩn cấp và các tình huống có thương vong lớn với mục tiêu giảm số người chết và tăng tỷ lệ sống của các nạn nhân thiên tai.

Từ năm 2000, USAID, thông qua Phòng Hỗ trợ Thảm họa Nước ngoài Hoa Kỳ, đã cung cấp xấp xỉ 12 triệu USD hỗ trợ phòng chống, chuẩn bị sẵn sàng ứng phó và giảm nhẹ rủi ro thiên tai tại Việt Nam. USAID cũng giúp Việt Nam ứng phó với thiên tai diễn ra hàng năm. Các hoạt động cứu trợ thiên tai do USAID hỗ trợ được phối kết hợp với và trực tiếp bổ sung cho các hoạt động cứu trợ của Chính phủ Việt Nam.

USAID và tổ chức Chữ Thập Đỏ hỗ trợ diễn tập ứng phó thiên tai tại xã Duy Hòa, tỉnh Quảng Nam.
USAID và tổ chức Chữ Thập Đỏ hỗ trợ diễn tập ứng phó thiên tai tại xã Duy Hòa, tỉnh Quảng Nam.
Ảnh: USAID/Vietnam.

CHỐNG NẠN BUÔN NGƯỜI

USAID hỗ trợ ngăn chặn tội phạm xuyên quốc gia thông qua hoạt động nâng cao nhận thức của người dân, tập huấn cho các cán bộ bảo vệ pháp luật của Chính phủ Việt Nam và phối hợp với khối tư nhân nhằm thúc đẩy các mô hình lao động ưu tú và nâng cao nhận thức về vấn đề buôn người trong lao động. USAID nỗ lực hỗ trợ cải thiện các dịch vụ tạm lánh, trong đó bao gồm tư vấn về y tế và tâm lý cho những người người trở về từ hoạt động tuyển dụng bất hợp pháp cho các hoạt động thương mại tình dục hoặc là nạn nhân bị bóc lột lao động, và hỗ trợ đào tạo hướng nghiệp. USAID làm việc cùng các tổ chức phi chinh phủ Việt Nam cung cấp dịch vụ cho nạn nhân buôn người và tiến hành các nghiên cứu về vấn đề buôn người. Trong các dự án trước đây, USAID đã tiến hành tâp huấn kỹ năng di cư an toàn cho thanh thiếu niên trong và ngoài trường học cũng như hỗ trợ Chính phủ Việt Nam xây dựng các văn bản hướng dẫn để củng cố hoạt động bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân buôn người.

Phái đoàn Phát triển Khu vực của USAID tại châu Á cũng đã hỗ trợ nâng cao nhận thức về nạn mua bán và bóc lột người thông qua chương trình hòa nhạc MTV EXIT kể từ năm 2007.

Chương trình hòa nhạc MTV EXIT tại Hà Nội nhằm chống nạn buôn người thu hút lượng khán giả khổng lồ.
Chương trình hòa nhạc MTV EXIT tại Hà Nội nhằm chống nạn buôn người thu hút lượng khán giả khổng lồ.
Ảnh: USAID/Vietnam.

HỖ TRỢ CỘNG ĐỒNG NGƯỜI ĐỒNG TÍNH, SONG TÍNH VÀ CHUYỂN GIỚI

Những người đồng tính, song tính và chuyển giới (LGBT) tại Việt Nam không bị coi là tội phạm, nhưng họ phải đối mặt với sự kỳ thị và phân biệt đối xử ở mức độ cá nhân, gia đình cộng đồng và điều này cản trở họ tiếp cận các dịch vụ y tế và xã hội và nhiều lúc còn có tác động tiêu cực tới các cơ hội giáo dục và việc làm của họ.

Từ tháng 10 năm 2013, USAID cùng  Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) hợp tác triển khai dự án Hỗ trợ Nâng cao Năng lực các Tổ chức Xã hội Dân sự về Đồng tính, Song tính và Chuyển giới (LGBT) tại Việt Nam, với sự phối hợp từ các tổ chức xã hội dân dự hoạt động trong lĩnh vực LGBT, Bộ Tư pháp, và Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội. Mục tiêu của dự án hướng tới nâng cao năng lực cho các tổ chức dân sự xã hội trên khắp cả nước, đồng thời giảm thiểu kỳ thị và phân biệt đối xử đối với cộng đồng LGBT thông qua công tác nâng cao nhận thức, hỗ trợ pháp lý và tâm lý xã hội, và cải thiện môi trường pháp lý ở Việt Nam cho họ.

Last updated: December 10, 2015

Share This Page