Flag of Vietnam

Hỗ trợ những người dễ bị tổn thương

Ngôn ngữ: English | Vietnamese

Speeches Shim

USAID hợ lắp đặt máy lọc nước tại đồng bằng sông Cửu Long
USAID hợ lắp đặt máy lọc nước tại đồng bằng sông Cửu Long để giúp người dân địa phương đối phó với hạn hán và xâm nhập mặn.
USAID/OFDA

Các chương trình hỗ trợ các nhóm dễ bị tổn thương của USAID tập trung vào các dịch vụ cho người khuyết tật, các nhóm có nguy cơ nhiễm HIV cao, người đồng tính, song tính và chuyển giới (LGBT), người Việt Nam bị ảnh hưởng bởi thiên tai, người dân tộc thiểu số và những người nghèo cùng cực.

HỖ TRỢ NGƯỜI KHUYẾT TẬT

Chương trình của USAID giúp cải thiện chất lượng cuộc sống cho người khuyết tật tại các tỉnh mà trước đây bị phun nhiều chất Da cam để nâng cao tiếp cận về y tế, giáo dục và việc làm nhằm giúp người khuyết tật hòa nhập đầy đủ vào xã hội. Các chương trình đào tạo cho kỹ thuật viên phục hồi chức năng và xây dựng hệ thống phục hồi chức năng hiệu quả sẽ cải thiện chất lượng của các hoạt động trị liệu hiện có. Các chương trình cũng sẽ hỗ trợ chính quyền địa phương đảm bảo cơ hội bình đẳng cho người khuyết tật và tác động đến những chính sách công có ảnh hưởng đến đời sống của người khuyết tật. USAID hỗ trợ triển khai Công ước về Quyền của Người khuyết tật (CRPD) và thực thi Luật Người khuyết tật Việt Nam. Đến nay, USAID đã cung cấp hỗ trợ phục hồi chức năng trực tiếp cho hàng chục nghìn người khuyết tật đồng thời hỗ trợ giáo dục và dạy nghề, hỗ trợ việc làm, giúp các hội cha mẹ tăng cường tiếng nói của họ đối với các vấn đề về người khuyết tật và cải thiện cơ hội tiếp cận.

CẢI THIỆN CƠ HỘI KINH TẾ CHO PHỤ NỮ

Tất cả các chương trình của USAID đều có mục tiêu đảm bảo phụ nữ là người tham gia và người hưởng lợi trong quá trình phát triển nhanh chóng của Việt Nam. USAID tài trợ 2 dự án có mục tiêu cụ thể là tăng cường các cơ hội kinh tế của phụ nữ - một dự án hướng tới cải thiện việc thực hiện quyền về đất đai của phụ nữ tại 2 tỉnh của Việt Nam và một dự án tăng cường sự trao đổi và đối thoại giữa công nhân trong ngành dệt may (trong đó chủ yếu là nữ giới) và những người quản lý của họ.

XÂY DỰNG NĂNG LỰC ĐỊA PHƯƠNG VÀ QUAN HỆ ĐỐI TÁC ĐỂ MỌI THÀNH PHẦN TRONG XÃ HỘI CÓ CƠ HỘI THAM GIA VÀ HƯỞNG LỢI

Các chương trình của USAID cung cấp hỗ trợ và tư vấn kỹ thuật mang tính đặc thù để giúp các tổ chức địa phương phục vụ tốt hơn cho các nhóm dễ bị tổn thương. Các tổ chức này bao gồm tổ chức làm việc với người bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS, người khuyết tật, người đồng tính, song tính và chuyển giới, phụ nữ cũng như các viện nghiên cứu và chính sách, các nhà cung cấp dịch vụ doanh nghiệp xã hội, các hiệp hội doanh nghiệp và hiệp hội nghề. Quan hệ đối tác với những tổ chức này và khu vực tư nhân là một phần không thể thiếu trong cách tiếp cận của USAID giúp thúc đẩy sự đổi mới và sở hữu quốc gia đối với các sáng kiến phát triển mà USAID hỗ trợ.

Xem danh sách dự án  |  Xem bản đồ dự án

Last updated: October 28, 2020

Share This Page