Flag of Vietnam

hợp tác với chúng tôi!

Ngôn ngữ: English | Vietnamese

Speeches Shim

Việt Nam đem đến cơ hội đầu tư hấp dẫn cho khối tư nhân. Việt Nam đã tăng 24 bậc trong báo cáo Khảo sát Môi trường Kinh doanh của Ngân hàng Thế giới trong thời gian từ năm 2016 đến 2010, đồng thời tất cả các tỉnh thành của Việt Nam đã cải thiện được chất lượng điều hành thể hiện qua báo cáo Chỉ số Năng lực Cạnh tranh cấp tỉnh do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) thực hiện.

Giám đốc USAID Việt Nam Ann Marie Yastishock: "USAID có hoạt động hỗ trợ tại Việt Nam thể hiện cam kết của chúng tôi về làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác của chúng tôi với một đối tác giá trị trong khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Sự tăng trưởng trong tương lai sẽ đòi hỏi phải có nguồn đầu tư liên tục, xây dựng nguồn nhân lực và cải cách chính sách. USAID cởi mở hợp tác với các bên liên quan, thuộc cả khối nhà nước và tư nhân, có mong muốn đầu tư vào tầm nhìn của Việt Nam."

Chúng tôi khuyến khích các đơn vị thuộc khối tư nhân hoạt động tại Việt Nam tìm hiểu các cơ hội hợp tác với USAID. Chúng tôi hiện tập trung theo đuổi các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm và hợp tác với các đơn vị thuộc khối tư nhân để phát hiện ra các cơ hội kinh doanh trong các thách thức phát triển này. Dưới đây là danh sách các lĩnh vực mà hiện nay chúng tôi đang tìm kiếm hợp tác với khối tư nhân để giải quyết các quan tâm chung kèm theo hướng dẫn chi tiết thông tin liên hệ để có thể bắt đầu trao đổi và thảo luận.


USAID Việt Nam sẽ thiết lập các mối quan hệ đối tác tạo lập giá trị chung trong đó tận dụng các nguồn lực và sáng tạo nhằm gia tăng tốc độ và hiệu quả trong việc đạt được các kết quả phát triển chiến lược của chúng tôi. Thông qua xây dựng các quan hệ đối tác tạo lập giá trị chung, một phần trong khái niệm rộng lớn hơn là Quan hệ Đối tác Công-Tư (PPP), chúng tôi sẽ huy động các nguồn lực trong nước và quốc tế và tìm ra những giải pháp do doanh nghiệp tư nhân dẫn dắt nhằm giải quyết những thách thức phát triển, từ đó tiến gần hơn đến một ngày khi mà khi hỗ trợ phát triển không còn cần thiết nữa.

Thúc đẩy liên kết toàn cầu cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ  

Dự án Liên kết doanh nghiệp vừa và nhỏ (LinkSME) của USAID có mục tiêu củng cố mối quan hệ nhà cung cấp - bên mua giữa các doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam (DNVVN) và các công ty đa quốc gia tại Việt Nam nhằm giúp các doanh nghiệp trong nước tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu. Dự án LinkSME với ngân sách 25 triệu đô la sẽ cải thiện môi trường kinh doanh thông qua việc giúp các công ty đa quốc gia tại Việt Nam giảm chi phí khi sử dụng nguồn cung trong nước đồng thời là cơ hội lớn để phát triển lĩnh vực DNVVN Việt Nam.

Để hợp tác, truy cập: https://goo.gl/KbSfYb

Mở rộng hàng hóa và dịch vụ liên quan đến sức khỏe 

Dự án Thúc đẩy Tăng trưởng Thị trường (HMA) đã và đang giúp tăng đầu tư của khu vực tư nhân vào các sản phẩm hàng hóa liên quan đến HIV. Dự án này cung cấp dữ liệu về phân khúc thị trường, triển khai các chiến dịch tiếp thị sáng tạo, điều phối và thiết lập mối quan hệ giữa khu vực tư nhân, chính quyền và xã hội dân sự, đồng thời giải quyết những rào cản chính sách chính đối với tăng trưởng bền vững. Dự án sẽ mở rộng hoạt động bán bao cao su cũng như các bộ dụng cụ tự xét nghiệm HIV, mở rộng khả năng tiếp cận của nhóm có nguy cơ cao với các dịch vụ HIV thân thiện của khu vực tư nhân bao gồm điều trị dự phòng trước phơi nhiễm (PrEP) và điều trị bằng thuốc kháng virus (ARV).

Để hợp tác, truy cập: https://www.usaid.gov/vi/vietnam/documents/fs-healthymarkets-oct2019-vie

Dự án Thúc đẩy Tăng trưởng Thị trường của USAID đã hợp tác với chuỗi nhà thuốc tư nhân PharmaCity để thúc đẩy dịch vụ tự xét nghiệp HIV lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam
Dự án Thúc đẩy Tăng trưởng Thị trường của USAID đã hợp tác với chuỗi nhà thuốc tư nhân PharmaCity để thúc đẩy dịch vụ tự xét nghiệp HIV lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam.
USAID’s Healthy Markets

Các giải pháp tài chính trong nước trong phòng chống HIV & tổ chức xã hội dân sự (CSO)

Các tổ chức xã hội dân sự đã chứng tỏ khả năng sáng tạo trong việc cung cấp các dịch vụ chi phí thấp như phân phối bao cao su, cung cấp dịch vụ xét nghiệm HIV không chuyên và tự xét nghiệm HIV. Các tổ chức này giỏi tăng cường tiếp cận các nhóm dễ bị tổn thương và nhóm khó tiếp cận và triển khai các phương pháp tiếp cận có thu phí để duy trì những nỗ lực đang thực hiện. Các tổ chức dân sự đang ngày một chuyên nghiệp hơn khi làm việc với khu vực tư nhân và được xem là những đối tác đáng tin cậy trong việc thúc đẩy tăng trưởng thị trường dịch vụ và sản phẩm liên quan đến HIV và sức khỏe khác.

Để hợp tác, truy cập: https://www.usaid.gov/vi/vietnam/documents/fs-healthymarkets-oct2019-vie

Thúc đẩy thương mại và hỗ trợ cải cách hải quan tại Việt Nam

Dự án Tạo thuận lợi Thương mại của USAID có mục tiêu tăng cường các quan hệ đối tác hiện có và thúc đẩy các quan hệ đối tác mới giữa hải quan và cộng đồng doanh nghiệp đồng thời tăng cường đối thoại về các cải cách quan trọng về tạo thuận lợi thương mại và hải quan. Dự án phối hợp chặt chẽ với các đối tác khu vực tư nhân về những thay đổi liên quan đến chính sách và thủ tục về hải quan và kiểm tra chuyên ngành ở cấp trung ương và địa phương. Thông qua việc tinh giản và hài hòa hóa các thủ tục như kiểm tra chuyên ngành, dự án có mục tiêu giảm thời gian thông quan, từ đó giảm thời gian và chi phí thương mại. Với sự tham gia tích cực của khối tư nhân vào các hoạt động của dự án, dự án sẽ đảm bảo rằng các cải cách đều hướng vào các đơn vị thương mại với vai trò là những đơn vị hưởng lợi cuối cùng khi mà thương mại xuyên biên giới được đẩy nhanh.  

Để hợp tác, truy cập: https://www.usaid.gov/vi/vietnam/documents/fs-tradefacilitationprogramoct2019-vie 

Năng lượng sạch

USAID Việt Nam đang tích cực hỗ trợ triển khai các công nghệ năng lượng tái tạo và hiệu quả năng lượng. Chương trình Năng lượng phát thải thấp II (VLEEPII) và dự án An ninh Năng lượng Đô thị do USAID tài trợ phối hợp với các lãnh đạo doanh nghiệp có cùng quan tâm nhằm đẩy nhanh quá trình Việt Nam chuyển đổi sang nền kinh tế năng động và sử dụng năng lượng sạch. 

Để hợp tác: 
https://www.usaid.gov/vi/vietnam/documents/fact-sheet-vietnam-low-emissi...
https://www.usaid.gov/vi/vietnam/documents/fact-sheet-usaid-vietnam-urba...

Tài chính số

Các nhóm công tác về Chính sách Chi trả Dịch vụ Môi trường Rừng (PFES) và Tài chính số của USAID mời các đối tác khu vực tư nhân tham gia đánh giá các cơ hội chi trả PFES sử dụng công nghệ kỹ thuật số và giúp xây dựng hạ tầng kinh tế bao trùm nhằm cải thiện công tác quản trị, tạo minh bạch và cung cấp nền tảng cho các mô hình kinh doanh mới và sáng tạo.

Để hợp tác, truy cập: 
https://www.usaid.gov/vi/vietnam/documents/usaid-sustainable-forest-mana...
https://www.usaid.gov/digital-development/digital-finance

Cải thiện sinh kế cho các cộng đồng dân tộc thiểu số

USAID mời các nhà đầu tư có tầm ảnh hưởng cùng làm việc với các nhóm phụ trách dự án Bảo tồn Đa dạng Sinh học và dự án Quản lý Rừng Bền vững của USAID để xác định và mở rộng sinh kế giúp các cộng đồng người dân tộc thiểu số sống phụ thuộc vào rừng phát triển và chung sống hài hòa với môi trường rừng độc đáo mang tính toàn cầu của họ.

Để hợp tác: 
https://www.usaid.gov/vi/vietnam/documents/usaid-sustainable-forest-management
https://www.usaid.gov/vi/vietnam/documents/fact-sheet-usaid-biodiversity-conservation

Cải thiện giáo dục đại học

USAID đang hợp tác với Chính phủ Việt Nam và khu vực tư nhân để hỗ trợ các nỗ lực của Việt Nam trong việc hiện đại hóa hệ thống giáo dục đại học của đất nước. Các quan hệ đối tác khu vực tư nhân đang giúp các trường đại học hàng đầu của Việt Nam cải cách chương trình và phương pháp giảng dạy để đào tạo được sinh viên ra trường có đầy đủ kỹ năng nghề nghiệp để tham gia vào nền kinh tế toàn cầu. USAID tìm kiếm các đối tác khu vực tư nhân mới để mở rộng các quan hệ đối tác về giáo dục đại học trong các lĩnh vực kỹ thuật và công nghệ; y khoa; và giáo dục khai phóng. Các đối tác trong khu vực công ty, nhà nước và phi lợi nhuận đóng góp thêm tài chính, công nghệ, kỹ thuật, các sáng kiến và các chính sách hỗ trợ nhằm tìm kiếm các lợi ích chung.

Để hợp tác, truy cập:

Đào tạo y khoa: http://haivn.org/post/impact-med-alliance

Đào tạo kỹ thuật và công nghệ: https://builditvietnam.org/ 

Đại học Fulbright Việt Nam: https://fulbright.edu.vn/

Một sinh viên Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh sử dụng công nghệ hiện đại tại phòng học thông minh do USAID tài trợ.
Một sinh viên Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh sử dụng công nghệ hiện đại tại phòng học thông minh do USAID tài trợ.
HAIVN

Last updated: July 06, 2022

Share This Page