USAID hợp tác với Amazon giúp các doanh nghiệp Việt Nam đẩy nhanh chuyển đổi số

Speeches Shim

Thứ Sáu, 17 September, 2021
Ảnh chụp màn hình sự kiện khởi động trực tuyến.
Hiếu Phương (https://kinhtevadubao.vn)

Việc chuyển dịch sang các nền tảng số ngày càng trở nên cần thiết đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa của Việt Nam để có thể tiếp cận các thị trường quốc tế và duy trì sức cạnh tranh trong bối cảnh đại dịch COVID-19. Ngày 9/9, dự án Thúc đẩy cải cách và Nâng cao năng lực kết nối của doanh nghiệp nhỏ và vừa (LinkSME) do USAID tài trợ đã phối hợp cùng Cục Phát triển Doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Amazon Global Selling Việt Nam khởi động sáng kiến thương mại điện tử “Go digital, Go global” nhằm hỗ trợ quá trình chuyển đổi số của các doanh nghiệp đến năm 2025. Trong thời gian thực hiện chương trình hỗ trợ, các doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia sẽ có cơ hội tiếp cận các phiên tư vấn cá nhân và theo nhóm do Amazon Global Selling Việt Nam thực hiện với nội dung về cách bán sản phẩm trên các nền tảng thương mại điện tử, trong đó có Amazon.com, và cách tối đa hóa các cơ hội thương mại xuyên biên giới trong thời đại kinh tế số. Cho đến nay, đã có 74 doanh nghiệp đăng ký và 51 doanh nghiệp trong số này đủ điều kiện tham gia chương trình. Dự án LinkSME kỳ vọng sẽ có ít nhất 400 doanh nghiệp nhỏ và vừa đăng ký tham gia cho đến thời điểm cuối năm 2021. Một số tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp tập trung vào chuyển đổi số cũng đa tham dự lễ khởi động.

Thông qua hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa của Việt Nam chuyển đổi số, USAID góp phần tăng cường năng lực cạnh tranh, thúc đẩy thương mại xuyên biên giới và nâng cao khả năng thích ứng để phục hồi sau đại dịch.

 

Last updated: September 17, 2021

Share This Page