USAID hỗ trợ Việt Nam nâng cao kỹ năng cho lực lượng lao động nhằm đáp ứng nhu cầu của nền kinh tế số

Speeches Shim

Thứ Sáu, 10 September, 2021

COVID-19 làm thúc đẩy phát triển kinh tế số nhưng cũng làm trầm trọng hơn tình trạng thiếu hụt kỹ năng số của lực lượng lao động tại Việt Nam. Dự án Nguồn nhân lực cho đổi mới sáng tạo - hệ sinh thái khởi nghiệp (WISE) do USAID tài trợ sẽ giúp Việt Nam nâng cao kỹ năng cho lực lượng lao động nhằm đáp ứng những nhu cầu về kỹ năng số đang gia tăng nhanh chóng và tiếp sức cho phát triển kinh tế. Ngày 20/7, dự án đã phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức hội thảo đầu tiên để thảo luận về việc thiết lập quan hệ hợp tác đào tạo. Hội thảo đã quy tụ 60 đại diện từ các bộ ngành, hiệp hội, cơ sở đào tạo, nhà tuyển dụng, các công ty nguồn nhân lực, các công ty tài chính và các bên liên quan khác cùng phối hợp hỗ trợ Việt Nam chuẩn bị cho cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư (4IR) và xác định những cơ hội và thách thức quan trọng của nền kinh tế số, bao gồm phát triển lực lượng lao động kỹ năng cao hơn và xây dựng lộ trình nghề nghiệp có định hướng rõ ràng. Các đại biểu tham dự đều nhất trí việc thành lập quan hệ hợp tác đào tạo và cam kết dành thời gian, nguồn lực để phát triển và duy trì quan hệ hợp tác này với hỗ trợ ban đầu từ USAID.

Thông qua hỗ trợ này, USAID sẽ giúp Việt Nam đào tạo lại và nâng cấp kỹ năng cho lực lượng lao động để phát triển nền kinh tế số. Dự án sẽ giúp Việt Nam tận dụng các cơ hội mới từ đại dịch COVID-19 và từ cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, đồng thời thu hẹp khoảng cách số tại Việt Nam thông qua hợp tác công tư được tạo thuận lợi.

Last updated: November 03, 2021

Share This Page