Các chương trình đào tạo y khoa do USAID hỗ trợ đạt chứng nhận kiểm định chất lượng cấp khu vực

Speeches Shim

Thứ Sáu, 10 September, 2021

Dự án Liên minh Cải thiện Chất lượng Đào tạo Y khoa và Quản lý các bệnh mới nổi của USAID giúp Việt Nam tăng cường hoạt động chăm sóc sức khỏe thông qua hỗ trợ 5 trường đại học y-dược hàng đầu của Việt Nam đổi mới các chương trình đào tạo 6 năm cho bác sĩ đa khoa. Ngoài việc đưa vào áp dụng các đổi mới trong hoạt động dạy và học, dự án đã giúp cải thiện các thực hành quản trị cơ sở và các hệ thống cải thiện chất lượng liên tục cho các chương trình đào tạo y khoa tại các trường đại học đối tác. Kết quả là, đại học Y-Dược TP HCM và đại học Y-Dược Thái Nguyên mới đây đã đạt chứng nhận kiểm định chất lượng của mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á (AUN-QA) cho các chương trình đào tạo y khoa của nhà tường. Với thành công bước đầu này, dự án sẽ tiếp tục hỗ trợ các đại học đối tác tiến tới đạt được tiêu chuẩn của Liên đoàn đào tạo y khoa thế giới (WFME) cho các chương trình đổi mới của mình.

Đổi mới đào tạo y khoa là một hợp phần rất quan trọng để đảm bảo các hệ thống y tế của Việt Nam có thể đáp ứng được các nhu cầu hiện tại và tương lai của người dân. Hợp tác với Bộ Y tế, USAID sẽ hỗ trợ Việt Nam xây dựng đội ngũ y tế vững mạnh hơn để có thể giải quyết những thách thức và mối đe dọa về sức khỏe, đồng thời tăng cường an ninh y tế trong nước và hơn thế nữa. 

 

Last updated: September 13, 2021

Share This Page