USAID hỗ trợ cải thiện kỹ năng cho các nhân viên cung cấp dịch vụ phục hồi chức năng tại địa phương

Speeches Shim

Thứ Sáu, 10 September, 2021

Dự án Hỗ trợ thực thi, điều phối chính sách và quyền của người khuyết tật do USAID tài trợ đã nỗ lực để duy trì hoạt động tập huấn cho các nhân viên phục hồi chức năng địa phương trong bối cảnh hạn chế do COVID-19. Trong hai tuần cuối tháng 8/2021, dự án, phối hợp với các đối tác y tế của Chính phủ Việt Nam, đã tổ chức hai khóa đào tạo trực tuyến cho 83  bác sĩ phục hồi chức năng tại hai tỉnh Tây Ninh và Bình Phước. Chương trình đào tạo hai ngày bao gồm lý thuyết và thực hành đã hướng dẫn cho các nhân viên y tế địa phương cách sử dụng các biểu mẫu và công cụ phục hồi chức năng mới. Các biểu mẫu cung cấp những công cụ chuẩn hóa để đánh giá số lượng điều trị và kết thúc điều trị, đồng thời đo lường kết quả của các dịch vụ phục hồi chức năng. Các biểu mẫu này được phát triển với sự hỗ trợ kỹ thuật của dự án và mới đây đã được Bộ Y tế ban hành để sử dụng trên toàn quốc. Khóa đào tạo cũng giới thiệu về Bảng phân loại quốc tế của Tổ chức Y tế Thế giới về Chức năng, Khuyết tật và Sức khỏe và Lịch trình Đánh giá Khuyết tật.

Mặc dù việc chống dịch COVID-19 vẫn là ưu tiên hàng đầu, USAID sẽ tiếp tục hỗ trợ các nhu cầu chăm sóc sức khỏe khác, qua đó cải thiện chăm sóc phục hồi chức năng và chất lượng cuộc sống cho người khuyết tật ở Việt Nam.

 

Last updated: September 13, 2021

Share This Page