USAID tiếp tục hoạt động hỗ trợ mạnh mẽ dành cho người khuyết tật

Speeches Shim

Thứ Sáu, 10 September, 2021
Giám đốc USAID Việt Nam Ann Marie Yastishock phát biểu tại sự kiện.
USAID/Vietnam

Ngày 1/9, USAID đã công bố hai dự án mới hỗ trợ người khuyết tật Việt Nam tại các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế và Quảng Nam. Hai dự án mới là Hòa nhập ITăng cường cơ hội, Nâng cao vị thế cho người khuyết tật (giai đoạn II) sẽ tập trung cải thiện tiếp cận vật lý, tăng cường tiếp cận các dịch vụ xã hội và chăm sóc sức khỏe, tạo thuận lợi cho người khuyết tật tham gia vào đời sống xã hội và vận động cho sự bình đẳng và quyền của người khuyết tật. Phát biểu tại sự kiện, Giám đốc USAID Việt Nam Ann Marie Yastishock đã nêu bật sự chỉ đạo mạnh mẽ và hợp tác quý báu của tỉnh Quảng Trị đối với các dự án hỗ trợ người khuyết tật và nhấn mạnh tầm quan trọng của quan hệ đối tác giữa USAID và các cơ quan chính phủ Việt Nam. Cho đến nay, USAID đã đóng góp 126 triệu đô la cho quỹ khắc phục hậu quả chiến tranh dành cho Việt Nam nhằm đáp ứng các nhu cầu của người khuyết tật tại những khu vực bị phun rải chất da cam.

Thông qua tăng cường năng lực cho các tổ chức trong nước và huy động nguồn lực cộng đồng, hai dự án mới sẽ tiếp tục củng cố mục tiêu của USAID về phối hợp với Chính phủ Việt Nam và các đối tác địa phương để đạt được các kết quả bền vững về cải thiện chất lượng sống cho người khuyết tật và khắc phục hậu quả chiến tranh tại Việt Nam.

 

Last updated: October 08, 2021

Share This Page