USAID hỗ trợ Việt Nam cải thiện các tiêu chuẩn và quy định về phát triển cơ sở hạ tầng khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG)

Speeches Shim

Thứ Sáu, 15 October, 2021

Việt Nam đang đẩy nhanh việc phát triển cơ sở hạ tầng khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) với mục tiêu giảm phát thải các-bon và đảm bảo an ninh năng lượng do sản lượng khí tự nhiên trong nước giảm trong khi nhu cầu lại gia tăng do tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ. Ngày 7/10, dự án Năng lượng phát thải thấp Việt Nam II (V-LEEP II) do USAID tài trợ đã phối hợp với Vụ Dầu khí và Than, Bộ Công Thương đồng tổ chức hội thảo về căn cứ khoa học cho việc đề ra các yêu cầu đối với việc thiết kế, lắp đặt và vận hành hạ tầng lưu trữ LNG. Hội thảo có sự tham dự của các đại biểu đến từ Bộ Giao thông vận tải, Bộ Khoa học và Công nghệ, Tổng công ty Khí Việt Nam (PVG), Viện Dầu khí Việt Nam và các bên liên quan khác. Thông qua V-LEEP II, USAID hỗ trợ việc hoàn thiện các quy định này và tổ chức hội thảo để xác nhận và đảm bảo sự thống nhất giữa các cơ quan Chính phủ Việt Nam về các tiêu chuẩn, quy định và thẩm quyền quản lý.

Hỗ trợ của USAID giúp Việt Nam tăng cường an ninh năng lượng, đồng thời do tính chất mới và phức tạp của các hoạt động LNG tại Việt Nam thì việc thiết lập sự hiểu biết chung và thể chế hóa công tác phối hợp là một bước đi quan trọng nhằm thúc đẩy phát triển LNG tại Việt Nam.

 

Last updated: December 21, 2021

Share This Page