USAID hỗ trợ phát triển chương trình phần mềm giúp người bệnh tăng cường kết nối với các chuyên gia trị liệu

Speeches Shim

Thứ Sáu, 8 October, 2021

Hiện nay, Việt Nam chưa có đủ số lượng các chuyên gia phục hồi chức năng để đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người bệnh, đặc biệt là tại các thôn, xã vùng sâu vùng xa. Dự án Tăng cường chăm sóc y tế và Đào tạo phục hồi chức năng do USAID tài trợ đã phát triển một chương trình phần mềm nguồn mở về phục hồi chức năng đa ngành có tên OpenTeleRehab nhằm tăng cường dịch vụ chăm sóc phục hồi chức năng và khắc phục tình trạng thiếu hụt bác sĩ PHCN bằng cách kết nối bệnh nhân với các chuyên gia trị liệu. Chương trình này cho phép bệnh nhân tham gia vào quá trình thiết kế và theo dõi phác đồ điều trị, đồng thời tận dụng các công cụ trò chuyện, gọi video hoặc thoại để tư vấn với chuyên gia. Chương trình đã được khởi động vào ngày 29/9 và dự kiến sẽ có sự tham gia của các bác sĩ đến từ 9 bệnh viện chủ chốt ở các khu vực mục tiêu.

Việc phát triển và sử dụng hiệu quả phần mềm phục hồi chức năng sẽ giúp tăng cường tiếp cận dịch vụ chăm sóc cho các bệnh nhân ở vùng sâu vùng xa, nâng cao tính sẵn có và chất lượng của các dịch vụ phục hồi chức năng, qua đó góp phần cải thiện chất lượng sống cho người khuyết tật tại Việt Nam.

 

Last updated: November 03, 2021

Share This Page