Chương trình về chính phủ điện tử do USAID tài trợ được đưa vào khóa đào tạo dành cho khu vực quần đảo Thái Bình Dương

Speeches Shim

Thứ Sáu, 15 October, 2021

Chương trình Nâng cao năng lực chính phủ điện tử Việt Nam do USAID tài trợ đã chia sẻ những kinh nghiệm liên quan đến quá trình thiết kế và triển khai chương trình chính phủ điện tử tại Hội thảo tập huấn về Quản trị điện tử và An ninh mạng được tổ chức bởi Chương trình hỗ trợ tăng trưởng kinh tế tại châu Á của Hoa Kỳ (US-SEGA) và Quỹ Phát triển Hợp tác Quốc tế Đài Loan (ICDF) vào các ngày 5 và 12/10. Chương trình Chính phủ điện tử Việt Nam được nêu bật như một ví dụ điển hình trong việc thiết kế và phát triển chính phủ điện tử. Tại buổi thảo luận, Trưởng nhóm kỹ thuật, Tiến sĩ Peter Lovelock đã trình bày chi tiết về việc xây dựng kế hoạch làm việc, các hợp phần của chương trình và hiện trạng cung cấp các dịch vụ về thủ tục hành chính số của Việt Nam. Thảo luận tập trung vào tầm quan trọng của cách tiếp cận linh hoạt nhằm giải quyết tốt các khó khăn và thích ứng với các bộ kỹ năng thay đổi cần thiết cho một chương trình số hóa đa chức năng.

Khả năng chia sẻ và học hỏi từ những kinh nghiệm tương tự trong các chương trình số hóa và chính phủ điện tử quy mô lớn đã được chứng minh là một yếu tố quan trọng tạo nên thành công trong việc triển khai các chương trình hỗ trợ kỹ thuật trong bối cảnh môi trường số phức tạp. Thảo luận đã tạo cơ hội cho USAID và các quan chức chính phủ Đài Loan học hỏi các bài học từ các chương trình trước đó và đưa ra một bộ hướng dẫn có tính thực tiễn. Những kinh nghiệm từ quá trình triển khai ban đầu cho Chương trình Chính phủ điện tử Việt Nam đã cung cấp một bộ tài nguyên học tập phong phú và một mô hình tốt cho việc triển khai các hỗ trợ bổ sung khác của USAID trong lĩnh vực này.

Last updated: December 21, 2021

Share This Page