USAID cung cấp hỗ trợ trực tuyến cho người khuyết tật trong thời gian phong tỏa do COVID-19

Speeches Shim

Thứ Sáu, 1 October, 2021
Người khuyết tật được tiếp cận với các cán bộ phục hồi chức năng thông qua các công cụ trực tuyến.
INTERNATIONAL CENTER

Cải thiện việc di chuyển cho người khuyết tật là một ưu tiên của dự án Vượt lên tất cả do USAID tài trợ. Thông qua hỗ trợ của dự án, 100 người thụ hưởng mới đây đã nhận được các dụng cụ trợ giúp như chân tay giả, nạng và xe lăn. Do các quy định hạn chế để phòng chống COVID-19, các nhân viên phục hồi chức năng không thể gặp trực tiếp bệnh nhân để cung cấp dịch vụ đánh giá theo dõi nhằm đảm bảo các dụng cụ có đem lại hiệu quả không, và thay vào đó họ tiếp cận bệnh nhân thông qua các nền tảng trực tuyến như Zalo-một ứng dụng nhắn tin phổ biến tại Việt Nam- và ứng dụng Zoom. Kết quả cho thấy 94% dụng cụ đã chứng minh được hiệu quả trong việc tăng cường khả năng di chuyển và mang lại những lợi ích như dự kiến, trong khi số % dụng cụ còn lại chỉ cần điều chỉnh để phù hợp với môi trường sống của người sử dụng, chẳng hạn như một loại dụng cụ thay thế xe lăn.

Các dụng cụ trợ giúp mang lại hỗ trợ quan trọng dành cho người khuyết tật. Thích ứng trước những quy định hạn chế do đại dịch, USAID đã góp phần đảm bảo dịch vụ chăm sóc liên tục thông qua tiếp cận trực tuyến, tạo điều kiện cho việc sử dụng dụng cụ trợ giúp đúng cách và hỗ trợ việc tự chăm sóc, sống độc lập và hòa nhập xã hội của người khuyết tật.

 

Last updated: November 03, 2021

Share This Page