USAID trao tặng máy tạo oxy cho phòng khám HIV

Speeches Shim

Thứ Sáu, 15 October, 2021
Quyền Tổng Lãnh sự Robert Greenan trao tặng máy tạo ô xy.
The U.S. Consulate General Ho Chi Minh City

Ngày 5/10, Quyền Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ tại Việt Nam Robert Greenan đã tới thăm phòng khám Nhà Mình do doanh nghiệp xã hội Blue Sky điều hành để trao tặng các máy tạo oxy do USAID tài trợ. Trong khuôn khổ dự án Hoàn thành mục tiêu và duy trì kiểm soát dịch HIV, USAID đã trao tặng 60 máy tạo oxy cho các doanh nghiệp xã hội tại TP Hồ Chí Minh nhằm giúp khắc phục tình trạng gia tăng ca nhiễm COVID-19 tại đây. Các thiết bị giúp cứu sống bệnh nhân này cho phép những người có triệu chứng nhiễm COVID-19 có thể tự phục hồi tại nhà thông qua dịch vụ tư vấn y tế từ xa, do đó tránh được tình trạng quá tải cho các bệnh viện. USAID sẽ tiếp tục hỗ trợ người nhiễm HIV và các cộng đồng yếu thế khác trong thời gian đại dịch. Thông qua tài trợ của chương trình PEPFAR, hỗ trợ của USAID cho các phòng khám HIV đã giúp nâng cao năng lực ứng phó của các phòng khám này trước những nhu cầu chăm sóc sức khỏe và tình trạng khẩn cấp gia tăng. Trong đợt bùng dịch COVID-19, cơ quan chính quyền các tỉnh đã huy động sự trợ giúp từ các phòng khám do USAID hỗ trợ cho công tác tiêm phòng vắc xin, truy vết và hỗ trợ điều trị tại nhà cho bệnh nhân nhiễm COVID.

Thông qua hỗ trợ các doanh nghiệp xã hội và phòng khám trong việc cung cấp dịch vụ hỗ trợ thiết yếu liên quan đến COVID-19 cho các cộng đồng yếu thế trong thời gian xảy ra đại dịch, USAID tiếp tục góp phần củng cố mối quan hệ giữa các tổ chức cộng đồng và Chính phủ Việt Nam. Hoạt động hợp tác và huy động sự tham gia của các tổ chức cộng đồng là chìa khóa cho chương trình ứng phó COVID-19 của Chính phủ Việt Nam, đồng thời xây dựng nền tảng cho quan hệ đối tác giữa cộng đồng-chính phủ trong tương lai.

Last updated: December 21, 2021

Share This Page