USAID hợp tác với khu vực tư nhân nhằm tinh giản các thủ tục xuất khẩu

Speeches Shim

Thứ Sáu, 1 October, 2021

Trong các ngày 21 và 23/9, dự án Tạo thuận lợi thương mại do USAID tài trợ đã tổ chức các phiên họp trực tuyến về tạo thuận lợi thương mại cho khu vực tư nhân tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh nhằm chia sẻ các kết quả đánh giá nhanh về những vấn đề liên quan đến quy trình, thủ tục quản lý hải quan đối với các doanh nghiệp chế xuất. Các phiên họp có sự tham gia của hơn 40 lãnh đạo doanh nghiệp và đại diện của các phòng và hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài cũng như đại diện từ USAID, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam và Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TP. Hồ Chí Minh. Đánh giá đã nghiên cứu 5 chủ đề chính liên quan đến các hoạt động xuất khẩu, bao gồm: (a) giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, (b) ưu đãi thuế và hoàn thuế, c) thành lập công ty con, (d) giao dịch với các doanh nghiệp nội địa và (e) các vấn đề liên quan đến quy trình, thủ tục hải quan nói chung. Phát hiện của báo cáo đánh giá đã chỉ ra các vấn đề chung trong hệ thống và quy trình của ngành hải quan mà các doanh nghiệp chế xuất kiến nghị cần thay đổi, chẳng hạn như tăng cường áp dụng quy trình số/tự động hóa, tính nhất quán của các văn bản pháp luật và công tác thực thi các chính sách ở cấp trung ương và địa phương. Đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp Hoa Kỳ tại Việt Nam (AmCham) và Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) cũng có phần trình bày về một khảo sát chung của 2 Hiệp hội liên quan đến các vấn đề về hạ tầng và hải quan. Thông tin và phản hồi thu thập được tại các phiên họp sẽ được cung cấp cho Tổng cục Hải quan Việt Nam và các bên liên khác nhằm phục vụ cho công tác vận động chính sách.

Các phiên họp tạo thuận lợi thương mại khu vực tư nhân đem đến một kênh thay thế giúp USAID thu thập thông tin và phản hồi từ các lãnh đạo doanh nghiệp đến từ nhiều ngành nghề khác nhau, đại diện cho các kinh nghiệm và quan điểm đa dạng về các vấn đề liên quan đến tạo thuận lợi thương mại tại Việt Nam, đồng thời tổ chức các cuộc thảo luận cởi mở để xác định lĩnh vực mà các hỗ trợ của Hoa Kỳ về tạo thuận lợi thương mại có thể mang lại tác động to lớn hơn nhằm đảm bảo thương mại tự do, công bằng và tuần thủ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ.

Last updated: November 03, 2021

Share This Page