USAID hỗ trợ tăng cường việc sử dụng Hệ thống Thông tin Quản lý Người khuyết tật

Friday, March 20, 2020

Dự án “Hãy nắm lấy tay tôi” do USAID tài trợ có mục tiêu phát triển một mô hình bền vững và có thể mở rộng nhằm cải thiện các dịch vụ phục hồi chức năng tại tỉnh Bình Định và Quảng Nam. Trong thời gian từ tháng 12/2019 đến tháng 3/2020, Dự án đã hỗ trợ tập huấn sử dụng Hệ thống Thông tin Quản lý Người khuyết tật (DIS) cho 170 cán bộ y tế địa phương (71 nam, 99 nữ) tại tỉnh Bình Định, trong đó có 159 cán bộ cấp xã và 11 cán bộ cấp huyện. Hệ thống DIS là cơ sở dữ liệu chứa các thông tin về nhân khẩu học của khoảng 500.000 người khuyết tật tại Việt Nam và nhu cầu của họ về các dịch vụ xã hội và chăm sóc sức khỏe. Kiến thức và kỹ năng có được từ khóa tập huấn sẽ giúp các cán bộ y tế theo dõi và giám sát các bệnh nhân khuyết tật để cải thiện chất lượng hoạt động và dịch vụ khi cần thiết.

Hoạt động này có ý nghĩa gì: Dữ liệu từ hệ thống DIS giúp cung cấp thông tin cho việc xây dựng dự án khuyết tật và công tác vận động chính sách, đồng thời nâng cao hiệu quả các hoạt động hỗ trợ người khuyết tật.

Last updated: March 20, 2020

Share This Page