USAID hỗ trợ tăng cường năng lực cho các cán bộ y tế và cán bộ công tác xã hội tại Việt Nam

Friday, March 20, 2020

Dự án Tiếp cận cho tất cả của USAID có mục tiêu hỗ trợ những nỗ lực vận động của các tổ chức người khuyết tật nhằm cải thiện nhu cầu tiếp cận, nâng cao nhận thức về tiếp cận cơ sở vật chất dành cho người khuyết tật tại các địa phương và tăng cường hiểu biết về quyền của người khuyết tật trong các cơ quan chính quyền địa phương và trong cộng đồng người khuyết tật. Ngày 17-18/3, dự án đã tổ chức tập huấn cho 40 cán bộ y tế và cán bộ công tác xã hội (12 nam, 28 nữ) tại Bệnh viện tỉnh Bến Tre. Đây là bệnh viện cung cấp dịch vụ cho gần 1,3 triệu người, trong đó có hơn 26.000 người khuyết tật. Tập huấn giúp nâng cao kiến thức cho học viên về người khuyết tật và các kỹ năng công tác xã hội nhằm hỗ trợ công việc hàng ngày của họ tại bệnh viện tỉnh.

Hoạt động này có ý nghĩa gì: Tăng cường năng lực cho các cán bộ y tế và cán bộ công tác xã hội và xây dựng nền tảng cho một môi trường thân thiện với người khuyết tật sẽ giúp họ cải thiện chất lượng sống, tham gia vào các hoạt động xã hội và có cuộc sống bình thường.

Last updated: March 20, 2020

Share This Page