USAID hỗ trợ Việt Nam lần đầu tiên công bố tài liệu hướng dẫn chuyển đổi số cho doanh nghiệp

Speeches Shim

Thứ Sáu, 18 June, 2021
Ảnh chụp bìa cuốn cẩm nang.
USAID/Vietnam

Chuyển đổi số đang diễn ra với tốc độ nhanh chóng trên toàn cầu, đặc biệt là trong bối cảnh đại dịch COVID-19. Chuyển đổi số giúp các doanh nghiệp nâng cấp các giá trị mang đến cho khách hàng và có năng lực tốt hơn để đáp ứng nhu cầu và kỳ vọng của khách hàng. Dự án Thúc đẩy cải cách và Nâng cao năng lực kết nối cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa (LinkSME) đang hỗ trợ Bộ Kế hoạch và Đầu tư triển khai chương trình hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025 như một phần trong các nỗ lực giúp doanh nghiệp Việt nâng cao năng suất, khả năng chống chịu và tiếp cận thị trường toàn cầu. Với hỗ trợ của USAID, tuần này Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã lần đầu tiên công bố Tài liệu hướng dẫn chuyển đối số cho doanh nghiệp trong đó đưa ra các thông tin căn bản về chuyển đổi số, lộ trình chuyển đổi số và các giải pháp công nghệ giúp doanh nghiệp đạt được mục tiêu chuyển đổi số. Tài liệu hướng dẫn cũng giới thiệu những công cụ mà doanh nghiệp nhỏ và vừa có thể sử dụng để đánh giá khả năng sẵn sàng thực hiện chuyển đổi số của doanh nghiệp. Tài liệu này sẽ là nguồn thông tin hữu ích đối với các doanh nghiệp Việt Nam khi áp dụng chuyển đổi số để duy trì sức cạnh tranh.

Với hỗ trợ của USAID, tài liệu hướng dẫn sẽ giúp các doanh nghiệp nhỏ và vừa của Việt Nam nâng cao năng lực hoạt động kinh doanh trong bối cảnh hậu COVID-19, tăng cường năng lực cạnh tranh và đưa Việt Nam tiến thêm một bước trên chặng đường hướng tới bền vững và tự chủ số, tránh phụ thuộc vào các tác nhân phi liên kết chiến lược.

Last updated: December 21, 2021

Share This Page