USAID hỗ trợ cải thiện môi trường kinh doanh cho hoạt động thương mại

Speeches Shim

Thứ Sáu, 23 July, 2021
Giám đốc USAID Việt Nam Ann Marie Yastishock phát biểu trực tuyến tại sự kiện.
USAID/Vietnam

Nhằm cải thiện các thủ tục hành chính xuất nhập khẩu, USAID đã hỗ trợ Tổng cục Hải quan Việt Nam (TCHQ) và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) thực hiện một chuỗi các khảo sát nhằm thu thập phản hồi và đánh giá mức độ hài lòng của các doanh nghiệp trong lĩnh vực thương mại. Ngày 15/7, dự án Tạo thuận lợi thương mại do USAID tài trợ đã phối hợp với TCHQ và VCCI tổ chức hội thảo trực tuyến công bố Báo cáo Mức độ hài lòng của doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính xuất nhập khẩu: Kết quả khảo sát năm 2020. Giám đốc USAID Việt Nam Ann Marie Yastishock đã có bài phát biểu trực tuyến khai mạc sự kiện. Dựa trên kết quả phản hồi từ 3.657 doanh nghiệp xuất nhập khẩu, báo cáo tổng hợp đánh giá của cộng đồng doanh nghiệp về mức độ thuận lợi trong quá trình thực hiện các thủ tục xuất, nhập khẩu trong năm vừa qua. Mức độ hài lòng tổng thể của doanh nghiệp đã được cải thiện đều đặn so với các cuộc khảo sát trước đó vào năm 2015 và 2018 và xu hướng này nhất quán trên hầu hết các thủ tục hành chính và khu vực pháp lý hải quan được khảo sát. Đây là mức tăng 9,47 điểm phần trăm kể từ cuộc khảo sát cuối cùng vào năm 2018 và phản ánh sự cải thiện không ngừng cũng như cam kết thúc đẩy tạo thuận lợi thương mại của ngành Hải quan. Báo cáo này cũng sẽ giúp cung cấp thông tin để Chính phủ Việt Nam xác định các biện pháp nhằm thực hiện cải cách toàn diện với nhiều cơ quan khác nhau.

Được hỗ trợ bởi USAID kể từ năm 2012, báo cáo này là một trong những diễn đàn Hải quan-Doanh nghiệp hiệu quả nhất nhờ cung cấp thông tin chi tiết về những lợi ích có được khi ngành hải quan có những tiến bộ đáng kể trong cải cách các thủ tục liên quan đến hoạt động thương mại trong 8 năm qua. Mặc dù vẫn cần thêm cải cách nhưng ngành hải quan đang không ngừng thể hiện vai trò đi đầu trong tạo thuận lợi thương mại và thúc đẩy cam kết sẵn sàng của Chính phủ Việt Nam trong hợp tác với cộng đồng doanh nghiệp và các đối tác, trong đó có Chính phủ Hoa Kỳ, để giảm gánh nặng thủ tục hành chính cho các nhà thương mại và cải thiện môi trường kinh doanh tại Việt Nam. [Phần ghi hình hội thảo trực tuyến]

 

Last updated: July 26, 2021

Share This Page