Đại học Fulbright Việt Nam do USAID hỗ trợ đã được vay 37 triệu đô la để xây dựng cơ sở mới

Speeches Shim

Thứ Sáu, 23 July, 2021

Được thành lập năm 2017, FUV vẫn đang trong giai đoạn phát triển ban đầu và hiện đang sử dụng một khuôn viên tạm thời. Ngày 14/7, Cơ quan Tài chính Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (DFC) đã phê duyệt cam kết tài chính trị giá 37 triệu đô là dưới hình thức một khoản vay trực tiếp 20 năm để hỗ trợ giai đoạn một của dự án xây dựng cơ sở cố định của nhà trường, bao gồm ký túc xá, các tòa nhà phục vụ cho hoạt động đào tạo, nhà ăn và nơi giải trí cho gần 1.500 sinh viên. Cơ sở mới của FUV sẽ được xây dựng tại Khu công nghệ cao TP. Hồ Chí Minh (SHTP) trên một khu đất rộng 15 héc ta do Chính phủ Việt Nam trao tặng. Cơ sở mới sẽ là khu phức hợp giáo dục tiên tiến thân thiện môi trường nhất tại Việt Nam và sẽ đóng vai trò như một phòng thí nghiệm bền vững cho sinh viên, giảng viên và công chúng có quan tâm.

Khoản đầu tư của DFC bổ sung vào Hỗ trợ của USAID dành cho FUV hiện nay giúp tăng cường hoạt động tuyển sinh, củng cố sự xuất sắc về học thuật và nghiên cứu và tiến tới đạt được tài chính bền vững. FUV là đại học tiên phong trong các nỗ lực cải cách giáo dục đại học của Việt Nam với tư cách là trường đại học độc lập, hoạt động không vì lợi nhuận đầu tiên của Việt Nam có chương trình đào tạo đại học theo mô hình giáo dục khai phóng của Hoa Kỳ.

Last updated: September 13, 2021

Share This Page