USAID và Bộ Tài nguyên và Môi trường ký Bản ghi nhớ đầu tiên về hợp tác trong lĩnh vực biến đổi khí hậu và ô nhiễm môi trường

Speeches Shim

Thứ Sáu, 11 Tháng hai, 2022
Giám đốc USAID Việt Nam Ann Marie Yastishock và Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Công Thành đại diện hai cơ quan ký bản ghi nhớ.
USAID/Vietnam

Ngày 28/01, USAID và Bộ TNMT đã ký Bản ghi nhớ đầu tiên về hợp tác giải quyết những thách thức phức tạp của biến đổi khí hậu và ô nhiễm môi trường. Trong 5 năm qua, USAID đã hợp tác chặt chẽ với Việt Nam để thúc đẩy sự chung tay hành động của các bên liên quan địa phương - bao gồm Chính phủ Việt Nam, khu vực tư nhân, các tổ chức xã hội và người dân - nhằm nâng cao nhận thức về nguyên nhân và tác động của ô nhiễm môi trường, đồng thời tăng cường kiến thức về các chiến lược hiệu quả để giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Phát biểu tại lễ ký, Giám đốc USAID Việt Nam Ann Marie Yastishock nhấn mạnh: Bản ghi nhớ sẽ tạo thuận lợi cho quan hệ hợp tác hiệu quả nhằm hỗ trợ Việt Nam đạt được các cam kết đã đưa ra tại COP26. 

Thông qua trao quyền để các bên liên quan địa phương chủ động xác định và giải quyết các thách thức về môi trường, USAID thúc đẩy sự phát triển bền vững và do địa phương dẫn dắt, đồng thời đóng góp vào nỗ lực của Việt Nam hướng đến sự thịnh vượng, chất lượng cuộc sống và tăng trưởng kinh tế xanh, bền vững của quốc gia.

Để xem ảnh sự kiện, truy cập: https://flic.kr/s/aHBqjzzSTk

Last updated: February 11, 2022

Share This Page