USAID hỗ trợ Việt Nam mở rộng quy mô công tác bảo tồn đa dạng sinh học dựa vào cộng đồng (CBBC)

Speeches Shim

Thứ Sáu, 10 December, 2021

Bảo tồn đa dạng sinh học dựa vào cộng đồng (CBBC) là một cách tiếp cận trong đó các cộng đồng sống dựa vào rừng tại địa phương sẽ được tăng quyền để trở thành những người bảo vệ rừng và đa dạng sinh học, đồng thời hỗ trợ giảm các chi phí cho công tác bảo tồn. Ngày 30/11, dự án Bảo tồn Đa dạng sinh học do USAID tài trợ đã tổ chức hội thảo quốc gia với sự tham dự của 200 đại biểu đến từ 26 Vườn Quốc gia và các khu bảo tồn thiên nhiên trên cả nước để cùng đánh giá và thảo luận những bài học kinh nghiệm rút ra từ các thực hành CBBC hiện nay ở 5 rừng đặc dụng. Cụ thể, các phương pháp tiếp cận về cộng đồng tuần tra bảo vệ rừng tại các khu bảo tồn đã được đưa ra thảo luận.

Các đại biểu tham dự hội thảo đã được tìm hiểu những bài học quan trọng rút ra từ các thực hành CBBC hiện nay và hiện có thể hỗ trợ tốt hơn cho cộng đồng địa phương và người dân bản địa áp dụng những bài học này tại các vườn quốc gia trên địa bàn tỉnh của họ.

 

Last updated: December 21, 2021

Share This Page