USAID hỗ trợ Việt Nam giải quyết tranh chấp trong các dự án đối tác công tư (PPP)

Speeches Shim

Thứ Sáu, 3 December, 2021

Tại Việt Nam, mô hình PPP đang giúp khắc phục các hạn chế về ngân sách hiện có, cụ thể là trong lĩnh vực năng lượng và cơ sở hạ tầng, bằng cách đảm bảo nguồn vốn tư nhân thông qua các dự án PPP để đáp ứng nhu cầu của quốc gia. Tuy nhiên, các quy định và thủ tục PPP hiện hành còn thiếu minh bạch dẫn đến các tranh chấp phức tạp. Do đó, một cơ chế giải quyết tranh chấp thay thế (giải quyết tranh chấp ngoài tòa án) trong PPP có thể đóng một vai trò quan trọng trong việc thực hiện các dự án theo mô hình này. Ngày 26/11, USAID Việt Nam, trong khuôn khổ hoạt động thuộc dự án Các cơ hội mới nổi tại châu Á (AEO) của USAID Washington, đã phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam tổ chức tọa đàm trực tuyến về các giải pháp tránh và giải quyết tranh chấp trong các dự án PPP năng lượng và cơ sở hạ tầng. Sự kiện nhằm mục đích thông tin tới các luật sư hành nghề và trọng tài viên về những cập nhật mới trong không gian PPP, bao gồm những cập nhật pháp lý mới, kinh nghiệm quốc tế về giải quyết tranh chấp PPP và cách giải quyết tranh chấp. Sự kiện đã nhận được 130 lượt đăng ký, bao gồm luật sư, trọng tài viên và các nhà đầu tư Việt Nam, đồng thời đạt 300 người xem trực tuyến. Các đại biểu đã có phiên thảo luận tích cực sau khi nghe phần trình bày về cả hai nội dung là các quy định về PPP và các giải pháp nhằm tránh và giải quyết tranh chấp.

Với hỗ trợ của USAID, Việt Nam sẽ có thể giải quyết được những thách thức đáng kể trong hệ thống luật pháp và thực tiễn, đồng thời nâng cao năng lực để tránh và giải quyết tranh chấp có hiệu quả hơn, qua đó thu hút đầu tư tư nhân vào các dự án PPP.

 

Last updated: December 21, 2021

Share This Page