USAID đồng hành cùng các doanh nghiệp nhỏ và vừa thích ứng và phục hồi trong tình hình mới

Speeches Shim

Thứ Sáu, 17 December, 2021

Ngày 8/12, dự án Thúc đẩy cải cách và Nâng cao năng lực kết nối của doanh nghiệp nhỏ và vừa (LinkSME) do USAID tài trợ đã phối hợp cùng Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức hội thảo “Đồng hành cùng doanh nghiệp nhỏ và vừa thích ứng và phục hồi trong tình hình mới”. Hội thảo đã giới thiệu những thành tựu và bài học kinh nghiệm về hỗ trợ kỹ thuật nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của các DNNVV và giúp các doanh nghiệp thích nghi với tình hình mới hậu COVID-19, nhấn mạnh tới những nỗ lực của Bộ KH&ĐT trong việc đáp ứng các nhu cầu của DNNVV, đồng thời nêu bật những nỗ lực rộng lớn hơn của USAID nhằm hỗ trợ cải cách quy định và pháp lý cũng như tiến trình chuyển đổi số tại Việt Nam.

Tạo điều kiện để cùng đánh giá và rút kinh nghiệm với các bên liên quan chính trong nội bộ và bên ngoài để phân tích thành tựu và thách thức sẽ giúp mang lại những sáng kiến có thể giúp các doanh nghiệp phục hồi sau các tác động gián đoạn của đại dịch COVID-19, đồng thời giúp hình thành các phương pháp thúc đẩy tính bền vững sau dự án. Sự kiện được đưa tin bởi hơn 10 cơ quan thông tấn báo chí trong nước, qua đó tiếp tục nâng cao nhận thức về những thách thức mà DNNVV đang phải đối mặt và vai trò của USAID trong việc hỗ trợ doanh nghiệp khắc phục những thách thức đó.

 

Last updated: December 21, 2021

Share This Page