USAID hỗ trợ Việt Nam thúc đẩy nền kinh tế số thông qua nâng cao kỹ năng số cho nguồn nhân lực

Speeches Shim

Thứ Sáu, 3 December, 2021

Dự án Nguồn nhân lực cho đổi mới sáng tạo - Hệ sinh thái khởi nghiệp (WISE) do USAID tài trợ đang hỗ trợ Chiến lược quốc gia về Cách mạng công nghiệp lần thứ tư của Việt Nam nhằm thúc đẩy quá trình chuyển đổi số liên tục. Ngày 25/11, dự án cùng Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đã tổ chức hội thảo “Kết nối trí thức trẻ phát triển nền kinh tế số, nhân lực số quốc gia”. Sự kiện thu hút gần 120 đại biểu tham gia đến từ các doanh nghiệp sử dụng lao động, cơ sở đào tạo, tổ chức thanh niên và cơ quan chính phủ với mục tiêu là diễn đàn cho các đại biểu trí thức trẻ Việt Nam đang công tác, học tập tại 16 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới chia sẻ quan điểm và ý tưởng trong việc phát triển lực lượng lao động trẻ hỗ trợ nền kinh tế số ở Việt Nam. Hội thảo nhấn mạnh nhu cầu nâng cao kỹ năng cho lực lượng lao động trẻ thông qua tận dụng các phương pháp đào tạo và hợp tác truyền thống và hiện đại của tất cả các chủ thể liên quan trong hệ sinh thái lực lượng lao động. Tại hội thảo, cách tiếp cận về kiến thức số cơ bản và các cơ chế tài chính đổi mới để đạt được các kỹ năng số của dự án WISE đã được giới thiệu và đưa ra thảo luận như một nền tảng giúp Việt Nam tạo ra “những công dân toàn cầu”.

Thông qua các sự kiện như thế này, WISE hỗ trợ thu hút sự tham gia của công chúng và khu vực tư nhân cùng hợp tác để nâng cao kỹ năng và đào tạo lại lực lượng lao động phục vụ công cuộc đổi mới và thúc đẩy việc sử dụng và phát triển các kỹ năng số - yếu tố cần thiết để đẩy nhanh công cuộc chuyển đổi số nền kinh tế quốc gia của Việt Nam.

 

Last updated: December 21, 2021

Share This Page