USAID hỗ trợ cải thiện chất lượng giáo dục cho trẻ khiếm thính

Speeches Shim

Thứ Sáu, 17 December, 2021
Một khóa tập huấn trực tuyến.
Dự án DISTINCT do USAID tài trợ.

Trường Khuyết tật Tây Ninh là ngôi trường duy nhất dành cho trẻ khuyết tật trên toàn địa bàn tỉnh hàng năm phục vụ khoảng 150 trẻ đến trường, trong đó hầu hết là trẻ khiếm thính. Tuy nhiên, đội ngũ giáo viên và nhân viên nhà trường vẫn chưa được đào tạo bài bản về ngôn ngữ ký hiệu. Nhằm khắc phục vấn đề này, dự án Tăng cường năng lực mạng lưới dịch vụ và trị liệu cho trẻ em khuyết tật (DISTINCT) do USAID tài trợ đã giúp nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ nhà trường nhằm cải thiện chất lượng dạy học cho trẻ thông qua tổ chức một chuỗi tập huấn cho 37 giáo viên và nhân viên do một chuyên gia giàu kinh nghiệm và là người sử dụng ngôn ngữ ký hiệu thuần thục (native signer) đến từ Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh đứng lớp.

Trẻ bị điếc được tiếp xúc đầy đủ với ngôn ngữ ký hiệu có thể đạt được các mốc phát triển phù hợp với lứa tuổi. Để vượt qua những thách thức đào tạo từ xa do đại dịch COVID-19, dự án DISTINCT đã sử dụng hỗ trợ trực tuyến như một giải pháp thích ứng chính để đảm bảo đào tạo liên tục cho giáo viên ở Tây Ninh và góp phần mang lại kết quả học tập tốt hơn cho trẻ khiếm thính.

 

Last updated: December 21, 2021

Share This Page